Przypomnijmy, że 7 kwietnia weszły w życie zmiany dot. prawa do skorzystania z okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze 24 dni w roku, a od 26 kwietnia 2023 r. pracownicy mają prawo do:

  • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej - w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym,
  • urlopu opiekuńczego - w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.

- Nie dość, że pracodawcy mieli tak mało czasu na dostosowanie się do nowych przepisów, to jeszcze nie wprowadzono przepisów wykonawczych. Całe ryzyko związane ze stosowaniem zmian zostało przerzucone na pracodawców, którzy mieli bardzo mało czasu na ich wdrożenie - komentowała opieszałość ministerstwa dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski w artykule "Brakuje rozporządzeń do zmian w Kodeksie pracy - firmy i pracownicy mają problem", opublikowanym w naszym serwisie tydzień temu.

15 maja wzór nowego świadectwa pracy wreszcie pojawił się w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy w ust. 6 świadectwa pracy dotychczasowy pracodawca będzie podawał:

  • w pkt 1 - informacje o liczbie dni lub godzin zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 § 1 Kodeksu pracy (zwolnienie z powodu siły wyższej), wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • w pkt 3 - informacje o liczbie dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
  • w pkt 10 - informacje o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733 § 1 Kodeksu pracy (okazjonalna praca zdalna) w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy.

Gotowy do wypełnienia wzór nowego świadectwa pracy został zamieszczony jako załącznik do tego rozporządzenia >

Więcej o ostatnich zmianach kodeksu pracy przeczytasz w LEX:

 

W LEX znajdziesz ponad 30 wzorów dokumentów, które będą pomocne w stosowaniu nowych przepisów >