Lewiatan: Gorsza pozycja kobiet na rynku pracy

Rynek Prawo pracy Rynek pracy

W ciągu ostatnich 4 lat utrwaliła się gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami. Kobiety są mniej aktywne zawodowo, mniej zarabiają i często dotyka je dezaktywizacja. Główną tego przyczyną są obowiązki rodzinne, stanowiące 32 proc. wszystkich przyczyn bierności zawodowej kobiet, które dla mężczyzn stanowią tylko 3 proc. – wynika z raportu „Kobiety, rynek pracy i równość płac” przygotowanego przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet.

22.03.2023

Będą podwyżki dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Finanse publiczne Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Szef KPRM przygotowuje zmianę przepisów w sprawie wynagradzania pracowników w kancelarii premiera. Ma ona uwzględniać średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej, przewidziany w projekcie budżetu na ten rok. W efekcie wzrosną stawki wynagrodzenia zasadniczego a kancelaria jako pracodawca będzie mogła kształtować wynagrodzenia pracowników w ramach polityki kadrowo-finansowej.

22.03.2023

BOR zmieniony na SOP, a przepisy o zwolnieniu podatkowym bez zmian

PIT Prawo pracy

Pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego przyznana funkcjonariuszowi Służby Ochrony Państwa nie jest tożsama z ekwiwalentem pieniężnym przyznawanym w zamian za rezygnację z lokalu. Tym samym nie podlega zwolnieniu od PIT, co potwierdza niedawno wydana interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

22.03.2023

ZUS: Nowy kalkulator wyliczy seniorom wysokość przyszłej emerytury

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Nowy kalkulator emerytalny pozwala obliczyć wysokość emerytury osobom, które chcą sprawdzić, czy opłaca im się przejść na emeryturę w bieżącym roku. Na platformie internetowej PUE ZUS można porównać, jaka będzie wysokość naszej emerytury, w zależności od momentu, w którym decydujemy się zakończyć aktywność zawodową.

21.03.2023

Nie będzie pracy zdalnej okazjonalnej na Seszelach. Chyba że szef się zgodzi

Prawo pracy BHP

Pracodawcy przygotowują wzory wniosków o pracę zdalną okazjonalną. Ma to uporządkować stosowanie tej formy pracy zdalnej i uciąć wątpliwości co do wskazywania miejsca jej wykonywania przez pracowników. Zdaniem prawników, choć jest to odrębna forma pracy zdalnej, to stosuje się do niej ogólną zasadę, że pracownik ma pracować w miejscu każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.

21.03.2023

Pracodawca musi oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe

Prawo pracy BHP HR

Pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywanych pracach. Ocenę tę przeprowadza się w sposób usystematyzowany i postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Natomiast stosowane w jej następstwie środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

20.03.2023

Dwa przepisy pozwalają na pracę zdalną rodziców małych dzieci, a dla pracodawców to kłopot

Prawo pracy

Dwie ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy wprowadziły możliwość wnioskowania o pracę zdalną przez rodziców dzieci do lat 4. Mogą albo wnioskować o pracę zdalną albo wybrać pracę zdalną jako formę elastycznej organizacji pracy. W zależności od tego co wybiorą, różny będzie tryb odmowy udzielenia zgody na pracę zdalną przez pracodawcę. Przepisy te nie są jednolite i będą rodziły problemy praktyczne.

20.03.2023

Nagroda jubileuszowa zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne

Prawo pracy

Nagrody jubileuszowe są wolne od składek na ubezpieczenia społeczne, o ile przysługują nie częściej niż co 5 lat. Istotne w tym zakresie jest konkretne uregulowanie płacowe przyznające to świadczenie z nie większą częstotliwością, a nie fakt wypłaty kolejnej nagrody, który może nastąpić w kilku przypadkach przed upływem tego okresu.

18.03.2023

Zasiłek stały a prawo do pracy

Pomoc społeczna Prawo pracy Niepelnosprawność

Czy osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ma prawo do zasiłku stałego? Zasiłek stały ma na celu pomoc osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jego przyznanie wymaga spełnienia określonych warunków.

17.03.2023

Szkolenia tylko w czasie pracy? Uderzy to w studia podyplomowe i wyjazdy integracyjne

Prawo pracy Prawo europejskie

Już wkrótce pracownikom kierowanym przez pracodawcę na szkolenia, które będą odbywały się po godzinach pracy, będą przysługiwały z tego tytułu nadgodziny, bo takie szkolenie będzie zaliczane do czasu pracy. To efekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zdaniem prawników, nowy przepis może zabić szkolenia weekendowe, wyjazdy integracyjne połączone ze szkoleniem, dofinansowywanie kursów czy studiów podyplomowych dla pracowników.

17.03.2023

Firmy tracą miliony, zatrudniając niewłaściwych liderów - badanie

Rynek Prawo pracy

Atrakcyjne wynagrodzenie nie jest w stanie zatrzymać w firmie pracownika, któremu przeszkadza postawa przełożonego i niełatwe z nim relacje. Jak wynika z najnowszego badania zrealizowanego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, 48 proc. pracowników chciałoby odejść z pracy z powodu szefa, nawet gdyby byli zadowoleni z firmy i zarobków. Firmy, zatrudniając niewłaściwych, tracą miliony i przegrywają z konkurencją w walce o talenty.

16.03.2023

Średnie wynagrodzenie realnie niższe o ponad 1000 zł

Domowe finanse Prawo pracy

5814,16 zł brutto - tyle wynosi realna siła nabywcza średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, określona przez GUS na 6883,96 zł. Rzeczywista moc nabywcza okazuje się być niższa o 1069,80 zł, czyli o ponad 15 proc. Z kolei wynagrodzenie minimalne za pracę, wynoszące netto 2709 zł, przy aktualnym poziomie 3490 zł brutto, po kalkulacji siły nabywczej, sięga 2288,01 zł i jest realnie niższe o 15,5 proc.

16.03.2023

NIK: Złe zarządzanie i konflikt interesów u rzecznika małych i średnich firm

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy

Przekroczenie planu finansowego i naruszenie ustawy o finansach publicznych ujawniła NIK w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Kontrolerzy stwierdzili, że dyrektor generalny urzędu pełnił jednocześnie funkcję koordynatora w dwóch wydziałach, a więc sam siebie nadzorował. Pobierając za to wysoki dodatek specjalny, a tymczasem z jego winy pracownicy biura otrzymali w 2020 r. waloryzację wynagrodzeń 167 dni po terminie.

16.03.2023

W 2022 r. zarejestrowano w ZUS 1,7 mln umów o dzieło

Prawo cywilne Prawo pracy

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do ZUS złożono 1,17 mln formularzy RUD, które służą do przekazywania danych o umowach o dzieło. Dotyczyły one ponad 1,7 mln takich umów, a liczba osób wykonujących je wyniosła 342,6 tys. - podał ZUS. Informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (około 97 proc.) to płatnicy składek.

16.03.2023

Pracownicy płacą składkę zdrowotną, a pracodawcy miliardy wydają na ich choroby

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku pracodawcy wypłacili wynagrodzenia chorobowe z funduszy zakładów pracy za 98 175,1 tys. dni absencji. Skoro przeciętna dzienna wysokość wynagrodzenia chorobowego wyniosła 111,08 zł, to nie trudno wyliczyć, że na wynagrodzenia chorobowe pracodawcy wydali prawie 11 mld zł - wynika z rządowych danych. Zdaniem ekspertów, to dowód na to, że w Polsce ubezpieczenie chorobowe nie działa, a znaczący ciężar kosztów zwolnień pokrywają pracodawcy.

16.03.2023

Sędziowie i prokuratorzy wygrywają w sądach - pierwsze wyroki kwestionujące zamrożenie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Sąd Rejonowy we Włocławku wydał właśnie jeden z pierwszych wyroków dotyczących ustalenia wynagrodzenia prokuratora na podstawie ustawy okołobudżetowej - dowiedziało się Prawo.pl. Chodzi o 2022 rok. Sąd wskazał przy tym, że ustawodawca ani w tej regulacji, ani w ustawie budżetowej, nie przedstawił żadnej argumentacji, która uzasadniałaby kolejne zamrożenie płac prokuratorów i sędziów, a samą decyzję określił jako uznaniową.

16.03.2023

17 proc. Polaków rozważa emigrację zarobkową

Rynek Prawo pracy

Niemal 17 proc. osób rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. 93 proc. planujących wyjazd odczuwa skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na podstawie badań SW Research.

15.03.2023

Umowa o pracę i umowy cywilnoprawne, czyli między stabilizacją a elastycznością

Prawo pracy

Upowszechnianie się innych niż pracownicze form zatrudnienia ma na celu racjonalizację i uelastycznienie współpracy między stronami. Dzięki temu mogą one ukształtować łączący je stosunek prawny według swoich potrzeb i preferencji. Niestety jest też druga strona medalu. Umowy cywilnoprawne bywają bowiem przykrywką dla świadczenia pracy w warunkach umowy o pracę.

15.03.2023

Dalsze wnioskowanie o pracę zdalną okazjonalną po wyczerpaniu limitu dni

Prawo pracy

Wnioski pracowników o pracę zdalną po wyczerpaniu rocznego limitu 24 dni pracy okazjonalnej będą mogły być realizowane, ale już w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej naprzemiennej. Wtedy pracownik będzie objęty wewnętrznymi regułami dotyczącymi pracy zdalnej, a przy ich braku dokonane musiałyby być uzgodnienia dotyczące m.in. rozliczania kosztów tej pracy.

15.03.2023