Pięć kroków fachowca do zmiany pracy - dane Pracuj.pl

Rynek Prawo pracy

Rynek pracy fachowców trzyma się mocno, mimo gospodarczych zawirowań. W sierpniu 2022 roku pracodawcy poszukiwali w serwisie Pracuj.pl o 18 proc. więcej pracowników fizycznych niż w tym samym okresie rok wcześniej. Jednocześnie 38 proc. kandydatów z tej grupy poszukuje aktywnie pracy. Na co zwracają uwagę szukając nowego miejsca zatrudnienia - sprawdził to zespół ekspertów Pracuj.pl.

22.09.2022

Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika

Prawo pracy

Pracownik może wnioskować o ustalenie dla niego innego rozkładu czasu pracy niż ten, który wynika z ustanowionych przez pracodawcę regulacji wewnętrznych albo o ograniczenie planowania czasu pracy w harmonogramach tylko np. do pewnych pór doby lub dni. Pracodawca może zaakceptować taki wniosek, jeżeli proponowany rozkład jest zgodny z przepisami, jak również mieści się w systemie czasu pracy, którym objęty jest pracownik.

22.09.2022

Jest program do badania równości płci na studiach i w pracy 

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe

Powstało narzędzie informatyczne, przy pomocy którego każdy może sprawdzić, jak kształtuje się udział kobiet i mężczyzn wśród studentów i absolwentów studiów z różnych dziedzin w Polsce i w innych krajach europejskich. Narzędzie to pozwala także uzyskać dane na temat kobiet zatrudnionych w sektorze nauki oraz zjawiska szklanego sufitu.

21.09.2022

WSA: Proces może blokować usunięcie danych osobowych pracownika

Prawo pracy RODO

Pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie. Głównym dowodem były dane osobowe o lokalizacji, które zostały pozyskane za pośrednictwem monitoringu GPS. Prezes UODO nakazał ich usunięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że sporne dane stanowią dowód w sądzie pracy, przed którym toczy się postępowanie w sprawie niezgodnego z prawem rozwiązania z stosunku pracy.

21.09.2022

ZNP: W grudniu lub styczniu możliwy strajk nauczycieli

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza strajku nauczycieli w grudniu lub styczniu. Wcześniej powołano Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny, którego zadaniem jest koordynowanie akcji protestacyjnej prowadzonej przez ogólnopolskie organizacje związkowe zrzeszające pracowników systemu oświaty. W październiku w Warszawie ma powstać edukacyjne miasteczko protestacyjne.

20.09.2022

GUS: W sierpniu przeciętne wynagrodzenie wzrosło rok do roku o 12,7 proc.

Rynek Prawo pracy

W sierpniu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 2,4 proc. i wyniosło 6502,6 tys. etatów, a w stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1 proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. w porównaniu z sierpniem 2021 r. było wyższe o 12,7 proc. i wyniosło 6583,03 zł (brutto). Względem lipca 2022 r. zmniejszyło się o 2,9 proc. – podał we wtorek GUS.

20.09.2022

Sąd: Emerytka z prawem do ekwiwalentu za deputat węglowy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Emerytowani pracownicy kolei mają prawo do uzyskania ekwiwalentu za deputat węglowy. Przepisy nie wymagają, by wykonywanie pracy na kolei i pobieranie deputatu miało miejsce bezpośrednio przed przejściem na emeryturę. Wystarczy, że świadczenie to było pobierane w czasie zatrudnienia, a nabycie prawa do emerytury nastąpiło w oparciu o zatrudnienie wykonywane na kolei.

20.09.2022

Lewiatan: Umiarkowany optymizm Polaków w sprawie wynagrodzeń

Domowe finanse Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian. Oczekiwania są mniej optymistyczne niż na początku roku, ale nadal wysokie, zważywszy na niepewną koniunkturę i coraz częściej zauważane przez ekonomistów spowolnienie gospodarcze. O niepewności Polaków świadczy rosnący odsetek spodziewających się obniżenia pensji, wynoszący obecnie 8,3 proc.

19.09.2022

Raport. Pracownicy potrzebują silnego HR i mocnego zaplecza wspierającego życie prywatne

Rynek Prawo pracy HR

Rzeczywistość VUCA ustąpiła miejsca BANI, wywracając tym samym dotychczasowe modele pracy w działach HR. Stale zmieniające się potrzeby pracowników, a co za tym idzie - konieczność natychmiastowej reakcji oraz dostosowywania benefitów pracowniczych do obecnych realiów sprawiły, że firmy musiały sięgnąć po nowe rozwiązania – wynika z najnowszego raportu Worksmile.

19.09.2022

WSA: Szantaż pracodawcy nie może przyćmić zarzutów wobec radnego

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy

Pracodawca skierował do rady powiatu wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Sformułował w nim liczne i poważne zarzuty. Organ jednak odmówił, ponieważ radny twierdził, że przed skierowaniem wniosku, pracodawca domagał się od niego zrzeczenia się mandatu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

17.09.2022

Komentarz pisany po godzinach może też przysporzyć problemów w pracy

Prawo pracy RODO

Wyśledzenie, gdzie pracuje adwersarz czy autor ostrej opinii w internetowym sporze, to bułka z masłem – zwłaszcza że spora część ludzi sama nie ukrywa miejsce swojego zatrudnienia. Sprawia to, że pracodawców często angażuje się w internetowe spory i czasem mogą, a wręcz powinni zareagować. A dla pracowników może to oznaczać konsekwencje, także prawnopracownicze.

17.09.2022

W 2021 r. inspektorzy pracy skontrolowali 38 tys. umów cywilnoprawnych i zakwestionowali 2500 z nich

Prawo pracy BHP

W 2021 roku inspektorzy zbadali 1924 wypadki przy pracy, w których zginęło 243 pracowników, a 681 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała. Przeprowadzili ponadto ponad 6 tysięcy kontroli na placach budów i skontrolowali 38 tys. umów cywilnoprawnych, z których zakwestionowali 2500. Ze sprawozdania PIP za 2021 r. wynika, że 2300 zleceniobiorców nie otrzymało 3 mln złotych.

16.09.2022

Bezpieczeństwo w przemyśle – trzecia odsłona konferencji już we wrześniu

Prawo pracy BHP Zarządzanie

Trzecia edycja Konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle” odbędzie się w dniach 22-23 września we Wrocławiu. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną najlepsze rozwiązania stosowane w ramach zapewnienia bezpiecznej pracy pracowników, podwykonawców i maszyn. Organizatorzy przedstawią wiele przykładów, przybliżą analizę z punktu widzenia pracodawcy, audytora, biegłego sądowego, jednostki certyfikującej oraz organów nadzoru i kontroli.

16.09.2022

Pracodawca i pracownik mogą zmienić wysokość swoich wpłat do PPK

Prawo pracy Finanse PPK

Oprócz wpłat podstawowych do pracowniczego planu kapitałowego zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych, których wysokość mogą później zmieniać. Pracownik, po spełnieniu określonych warunków, może ponadto obniżyć wysokość swojej wpłaty podstawowej do PPK.

16.09.2022

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku do 3600 zł - jest rozporządzenie

Domowe finanse Prawo pracy Prawo gospodarcze

Ukazało się rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł, a od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 3600 zł, minimalna stawka godzinowa 23,50 zł. Jak poinformowano po decyzji rządu, na podwyżki na tej podstawie może liczyć ponad 3 mln pracowników.

15.09.2022

Wyższe wynagrodzenie dla młodocianych pracowników dopiero za rok

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada podniesienie od września 2023 r. minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników o 3 punkty procentowe. Ten niewielki wzrost spowodowany jest ograniczonymi środkami z Funduszu Pracy. Obecnie niskie stawki wynagrodzenia uczniów szkół branżowych nie zachęcają do nauki zawodu u pracodawcy, a wysokość płacy nie jest zależna od nabytych umiejętności.

15.09.2022

Inspekcja pracy ma coraz więcej skarg w sprawie mobbingu. Najwięcej - w stolicy

Prawo pracy

W pierwszej połowie br. do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły 1003 skargi dotyczące mobbingu - podaje Główny Inspektorat Pracy. Od stycznia do czerwca najwięcej zgłoszeń było w stolicy, w Katowicach oraz w Gdańsku. Zestawienie zamyka Białystok, Zielona Góra i Olsztyn. PIP przeprowadziła 775 kontroli. W 2021 roku było ich 1666, w 2020 roku - 1538, a w 2019 roku – 1081.

15.09.2022

Nowa ustawa ma uprościć zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Zwiększenie wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie będzie wymagało zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę. Podmiot zatrudniający cudzoziemca będzie tylko powiadamiał o tym organ, który udzielił zezwolenia na pracę.

15.09.2022

Wymiar czasu pracy i zakres realizowanych czynności w umowie na zastępstwo

Prawo pracy

Osoba zatrudniona na podstawie tzw. umowy na zastępstwo nie musi mieć identycznego wymiaru czasu pracy oraz zakresu zadań jak osoba zastępowana. Różnice w tym zakresie nie mogą jednak prowadzić do sytuacji, w której faktycznie przestajemy mówić o zastępowaniu nieobecnego pracownika. Tak będzie np. wówczas, gdy wymiar czasu pracy zastępującego będzie znacząco większy niż osoby zastępowanej.

15.09.2022