Przywileje dla Ukraińców ze specustawy wojennej nie zadziałały, bo jest ustawa antycovidowa

Rynek Prawo pracy Ukraina

Pracodawcy zastanawiają się, który przepis przy ustalaniu legalności pobytu cudzoziemców, zwłaszcza obywateli Ukrainy, ma pierwszeństwo. Bo obowiązują przepisy dwóch różnych ustaw, a w przypadku Ukraińców, co potwierdza serwisowi Prawo.pl MSWiA, doszło wręcz do zbiegu uprawnień. Zdaniem prawników to, które przepisy zadziałają, zależy od decyzji rządu, który powinien ją podjąć do końca roku.

14.09.2022

W Sejmie ruszyły prace nad pracą zdalną i kontrolą trzeźwości pracowników

Prawo pracy

We wtorek, 13 września 2022 roku, w południe rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Posłowie dyskutują nad rządowym projektem wprowadzającym pracę zdalną na stałe do Kodeksu pracy. Prace nad projektem mają zacząć się na następnym posiedzeniu podkomisji.

13.09.2022

Raport: Zwolnienia pracowników to ostateczność w ratowaniu firmy

Rynek Prawo pracy

Niemal połowa badanych przedsiębiorców, żeby zachować stabilność finansową swojej firmy, jest gotowa zrezygnować z usług firm zewnętrznych, a 22 proc. jest gotowych obniżyć jakość swoich produktów lub usług albo ograniczyć zakres oferty. Ostatnim środkiem, po jaki będą skłonni sięgnąć przedsiębiorcy w kłopotach, są zwolnienia pracowników.

13.09.2022

Raport. Dobry pracodawca na trudne czasy

Rynek Prawo pracy

Mniej niż połowa ankietowanych Polaków czuje, że efekty ich pracy są doceniane przez pracodawcę - wynika z najnowszych badań Pracuj.pl. Trudno się więc dziwić, że w ciągu ostatnich dwóch lat miejsce zatrudnienia zmienił co trzeci badany. Dla 78 proc. badanych Polaków wysokość zarobków jest kluczowa przy wyborze pracy a dla 75 proc. istotna jest dobra reputacja pracodawcy.

13.09.2022

Posłowie chcą dostępu związkowców do algorytmów określających normy pracy

Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy

Pracodawcy będą musieli na wniosek zakładowej organizacji związkowej udzielić informacji dotyczących parametrów, zasad i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które wpływają na podejmowanie decyzji, a które mogą mieć wpływ na warunki pracy i płacy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie, w tym profilowanie.

13.09.2022

Co trzeci pracownik planuje zmienić zawód - najchętniej zostałby programistą

Rynek Prawo pracy

29 proc. polskich pracowników planuje się przebranżowić. Krakowska firma WEBCON sprawdziła, w jakich zawodach Polacy widzieliby swoją przyszłość. Na czele rankingu znalazł się programista, na którego wskazało 11 proc. badanych. W tym fachu kusi przede wszystkim wysokie wynagrodzenie (55 proc.), możliwość pracy zdalnej (46 proc.) i stabilność zatrudnienia (38 proc.).

12.09.2022

GUS: Więcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy, ale wskaźnik wypadkowości spadł

Prawo pracy BHP

W pierwszym półroczu 2022 roku zgłoszono 27900 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, czyli o 2,6 proc. więcej niż w I półroczu 2021 r. Zmniejszyła się jednak liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 2,01 w I półroczu 2021 r. do 1,89 w I półroczu 2022 r. – podał w poniedziałek GUS.

12.09.2022

Badanie: Pensje w górę czy w dół? Umiarkowany optymizm Polaków

Rynek Prawo pracy Finanse

Prawie dwukrotnie w porównaniu z początkiem roku zwiększył się odsetek pracujących Polaków, którzy deklarują, że poziom ich wynagrodzenia wzrósł w ciągu ostatniego kwartału. Także ponad dwukrotnie zmalał odsetek tych, którym zmniejszono wynagrodzenia. Aż połowa Polaków spodziewa się wzrostu dochodów, a 42 proc. szacuje, że ich wysokość pozostanie bez zmian.

12.09.2022

Raport: Umowa i etat najważniejsze w poszukiwaniu pracy

Rynek Prawo pracy

Niezależnie od wykonywanego zawodu, najważniejszymi dla pracowników cechami poszukiwanej pracy są umowa o pracę (59 proc.) oraz pełny etat (55 proc.) – wynika z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie OLX. Oprócz formy zatrudnienia istotne są także elastyczny czas pracy i możliwość zdalnego wykonywania obowiązków.

12.09.2022

Odwołanie z urlopu możliwe, a pracownikowi za zignorowanie może grozić nawet dyscyplinarka

Prawo pracy

Odwołanie z urlopu możliwe jest wówczas, gdy powstaną nieznane w chwili rozpoczynania urlopu okoliczności, które obiektywnie wymagają obecności tego konkretnego pracownika w pracy. Skutecznie przekazane pracownikowi polecenie przerwania urlopu wiąże go, jednak zawsze należy uwzględnić przy tym realia danej sytuacji i związaną z nimi faktyczną możliwość stawienia się tej osoby do pracy.

10.09.2022

Praca w stałym dniu wolnym od pracy wymaga rozliczenia

Prawo pracy

Wielu pracodawców stosuje stały rozkład dni pracy, w którym praca nie jest świadczona w niedziele i święta, wykonywana jest od poniedziałku do piątku (najczęściej), przy wolnej sobocie. W takich przypadkach praca zlecona (i wykonywana) w sobotę oznaczać będzie pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jej rozliczenie stwarza często problemy.

09.09.2022

Prawo dla sygnalistów - spór o przepisy chroniące przed odwetem pracodawcy

Prawo pracy Prawo unijne

Przymus, zastraszanie lub wykluczenie, a także mobbing, dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie czy wyrządzenie innej szkody niematerialnej, w tym naruszenie dóbr osobistych wobec sygnalisty, jest działaniem niedopuszczalnym. I nie ma znaczenia, czy taki odwet jest „zwykłym” działaniem czy nadzwyczajnym – twierdzi RCL w nawiązaniu do prac nad ustawą.

09.09.2022

Nocleg w podróży służbowej można rozliczyć rachunkiem lub ryczałtem

Prawo pracy

Ryczałtowe rozliczenie noclegów w podroży służbowej, krajowej i zagranicznej, pojawia się wówczas, gdy pracownik nie przedstawił dowodów potwierdzających poniesiony wydatek noclegowy, jak też nie miał zapewnionego przez pracodawcę (lub w powiązaniu z pracodawcą – np. przez kontrahenta pracodawcy, instytucję, w której pracownik realizuje zadanie służbowe podczas delegacji) bezpłatnego noclegu.

08.09.2022

Jak chronić wolność związków zawodowych, gdy szef związku traci pracę. RPO występuje do sejmowej komisji

Prawo pracy

Zwolnienie z pracy statutowych przedstawicieli związku zawodowego może powodować czasowy paraliż działalności danego związku. Takie ograniczenie wolności związkowej budzi poważne wątpliwości. Warto zatem doprecyzować przepisy i wyraźnie określić status działaczy związków zawodowych w przypadku wypowiedzenia im stosunku pracy – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich.

07.09.2022

Niższe dodatki służbowe dla funkcjonariuszy SW na zwolnieniu lekarskim – RPO interweniuje

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Funkcjonariusze Służby Więziennej czują się dyskryminowani ze względu na stan zdrowia, bo obniża się im dodatki służbowe, gdyż przebywali na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z przepisami, dodatek służbowy można obniżyć w razie zmiany lub ustania prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Zdaniem RPO, nieobecność z powodu choroby nie mieści się w tym zakresie.

07.09.2022

Pracownicy przychodzą do firmy, ale odchodzą od... szefów. Współczesny lider, czyli kto?

Prawo pracy HR

Na obecnym, mocno konkurencyjnym rynku wygrywają te firmy, które doskonale wiedzą o tym, że to, co je odróżnia od innych, to ludzkie zespoły - dobrze zmotywowane, lojalne, kreatywne, dbające o jakość swojej pracy, wpływające na zmiany w organizacji oraz mające świadomość, że są słuchane przez swoje zarządy. W tym kontekście duże znaczenie odgrywa postawa przełożonego.

07.09.2022

MRiPS: W sierpniu 2022 r. bezrobocie wyniosło 4,9 proc.

Rynek Prawo pracy

W sierpniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 4,9 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 2,1 tys. osób. W sierpniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 6,8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

06.09.2022

Niemieckie prawo kontroli łańcuchów dostaw wpłynie też na polskie firmy

Prawo pracy BHP Prawo gospodarcze

Niemiecki parlament uchwalił ustawę, która ma na celu ograniczenie m.in. wykorzystywania dzieci do pracy, niewłaściwego traktowania pracowników czy negatywnego wpływu na środowisko. W związku z tym także polska firma, która jest dostawcą towarów lub usług do niemieckiej spółki spełniającej ustawowe kryterium, może spodziewać się zapytania o wdrożone regulacje w tym zakresie.

06.09.2022

Badanie: Połowa pracowników nie czuje wsparcia swojego przełożonego

Prawo pracy

Samopoczucie zatrudnionych osób wpływa na jakość ich pracy. Jak wynika z najnowszego badania firmy ADP, 4 na 10 ankietowanych Polaków (43,96 proc.) uważa, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. Jednocześnie, co drugi badany przyznaje, że nie czuje się wspierany przez swojego przełożonego (48,77 proc.).

06.09.2022