Przedmiotowe traktowanie pracownika nie zasługuje na ochronę - RPO przystępuje do sprawy o przywrócenie do pracy

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Pracodawca przeniósł pracownika do miejsca oddalonego o 1500 km od dotychczasowego miejsca pracy - gdzie pracował 6 lat. Polecenie wydano z dnia na dzień, w oderwaniu od sytuacji życiowej i rodzinnej pracownika i realiów życia społecznego, a przeniesienie nastąpiło na podstawie art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych. RPO zgłosił swój udział w sprawie, bo ma wątpliwości, czy pracownik nie został potraktowany przedmiotowo, a urząd wydając polecenie nie naruszył konstytucyjnych zasad.

25.08.2022

Rozpoczęcie wypłat po 60 roku życia zamyka możliwość oszczędzania w PPK – nowe zasady informowania pracodawców

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Rozpoczęcie wypłat po ukończeniu 60. roku życia, choćby tylko z jednego rachunku PPK, uniemożliwia uczestnikowi pracowniczemu programu kapitałowego dalsze oszczędzanie w tym programie. 21 listopada br. wejdą w życie przepisy regulujące zasady informowania wszystkich pracodawców zatrudniających takiego uczestnika o konieczności zaprzestania dokonywania za niego wpłat do PPK.

25.08.2022

WSA: Błędy młodości nie wykluczają kariery w WORD-zie

Prawo karne Administracja publiczna Prawo pracy

Rękojmię należytego wykonywania obowiązków egzaminatora może dawać również osoba, która została w przeszłości skazana za przestępstwo łapownictwa, ale skazanie to uległo zatarciu. Warunkiem jest jednak, by jej aktualna postawa życiowa i kompetencje zawodowe uzasadniały wniosek o wpis na listę egzaminatorów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

25.08.2022

Minister chce okrągłego stołu o przestrzeganiu zakazu handlu w niedziele

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Chcemy usiąść z przedstawicielami strony społecznej i handlu przy okrągłym stole i porozmawiać o tym, jaka jest idea zamkniętych sklepów w niedzielę - powiedziała we wtorek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ale zastrzegła, że "powinniśmy dążyć do tego, aby w pełni przestrzegać zakazu handlu w niedzielę". Dodała, że niedziela to czas dla rodziny, na modlitwę, a nie na spędzanie go w sklepie.

24.08.2022

Będzie nowy algorytm finansowania warsztatów terapii zajęciowej

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad rozporządzeniem zmieniającym algorytm przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Chodzi m.in. o wyższe dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Rząd wycofał się z wcześniejszych planów, aby wesprzeć te placówki pomocą związaną z wysoką inflacją.

24.08.2022

Od września nowy system awansu - można go jednak ukończyć na starych zasadach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel kontraktowy - niezależnie od liczby przepracowanych lat - będzie nauczycielem początkującym. Podobnie jak osoby, które dopiero wchodzą do zawodu, będzie musiał zdobyć stopień nauczyciela mianowanego. Może jednak liczyć na pewne fory - krótszy czas stażu. To skutek najnowszych zmian w Karcie Nauczyciela.

24.08.2022

Rekompensatę za utracone zarobki po ćwiczeniach wojskowych w 2022 r. ma wypłacać wójt, burmistrz lub prezydent miasta

Samorząd terytorialny Prawo pracy Wojsko

Świadczenia pieniężne za ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy odbywające się w 2022 r. powinien na „starych” zasadach ustalić i wypłacić wójt lub burmistrz (prezydent miasta) – twierdzi Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Według niego, kompetencja dowódcy jednostki wojskowej w tym zakresie może zostać zrealizowana dopiero w 2023 roku.

23.08.2022

Jest dużo pracy dla fachowców, ale zarobki nie kuszą Polaków

Rynek Prawo pracy

Betoniarze, cieśle, dekarze, ślusarze – specjaliści z fachem w ręku są obecnie na wagę złota. Sprzyja im m.in. utrzymujący się deficyt kadrowy, ale również powracająca moda na rzemiosło. Młodzi nie garną się jednak do tych prac, bo wynagrodzenia nie zachęcają. Personnel Service, na podstawie Barometru Zawodów, przygotował zestawienie TOP12 profesji, które w najbliższych latach przeżyją renesans, oraz oszacował ich wynagrodzenia.

23.08.2022

Firmy mogą jeszcze zgłaszać się do konkursu poprawy warunków pracy

Prawo pracy BHP

Do 10 września wydłużony został nabór wniosków do 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Konkurs ma na celu inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechnianie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zachęca do udziału przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracowników zarówno indywidualnie lub jako zespoły do zgłaszania swoich rozwiązań.

22.08.2022

Badanie: Aż 64 proc. Polaków pracuje za dużo, a 60 proc. ledwo wystarcza pieniędzy na podstawowe potrzeby

Domowe finanse Prawo pracy BHP

64 proc. badanych Polaków pracuje za dużo, a 65 proc. respondentów przyznało, że robi nadgodziny — w tym aż 76 proc. pracowników zatrudnionych w przemyśle oraz 75 proc. pracowników sektora edukacji – wynika z najnowszego badania LiveCareer.pl. Ponad 34 proc. ankietowanych, którzy pracują w nadgodzinach, nie dostaje za nie wynagrodzenia.

22.08.2022

Więcej chronionych przed zwolnieniem grupowym, ale kryteria niejasne

Prawo pracy Prawo unijne

Przy zwolnieniach grupowych, w razie nie przyjęcia zmienionych warunków pracy czy płacy przez chronionego pracownika, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że przy wypowiadaniu kierował się innymi powodami. Zdaniem prawników, przepis w obecnym kształcie jest niejasny. Nie wiadomo komu i co ma udowadniać pracodawca, a także po co. Zwłaszcza, że jak mówią prawnicy, w takiej sytuacji nie ma mowy o postępowaniu sądowym.

22.08.2022

GUS: W lipcu 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 15,8 proc. rok do roku

Rynek Prawo pracy Finanse

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2022 r., w porównaniu z lipcem 2021 r., było wyższe o 2,3 proc. i wyniosło 6508,3 tys. etatów – podał w piątek GUS. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zwiększyło się minimalnie (o 0,2 proc.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było natomiast wyższe o 15,8 proc. i wyniosło 6778,63 zł (brutto). Względem czerwca 2022 r. wzrosło o 3,4 proc.

19.08.2022

Ochrona ciągłości członkostwa w związku zawodowym - RPO pyta o ocenę przepisu

Prawo pracy Prawo unijne

Przepisy ograniczają prawa osób należących do związków zawodowych w okresie między rozwiązaniem stosunku pracy a formalnym uzyskania statusu osoby bezrobotnej. Według związkowców, pracodawcy wykorzystują lukę, jaką tworzy ten przepis, w zakresie ochrony ciągłości członkostwa. RPO rozważa wystąpienie z pośrednią inicjatywą ustawodawczą zmiany ustawy o związkach zawodowych bądź skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o podjęcie uchwały.

19.08.2022

Dodatki motywacyjne w policji i SW mogą być niesprawiedliwe – ministerstwa odpowiadają RPO

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Warunki przyznawania dodatków motywacyjnych za 2021 r. mogły stawiać osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich w Policji i w SW w gorszej sytuacji niż pozostałych – twierdzi RPO. MSWiA zapowiada, że przy projektowaniu i stosowaniu kolejnych regulacji o zbliżonym charakterze zostanie rozważona możliwość – na ile to będzie możliwe – przyjęcia bardziej precyzyjnych i obiektywnych kryteriów.

19.08.2022

Nowa klasyfikacja naruszeń w UE - w dobie Pakietu Mobilności można szybciej stracić dobrą reputację

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Specjalny rating przewoźników, który klasyfikuje firmy ze względu na ocenę ryzyka wystąpienia naruszeń w przedsiębiorstwie według jednolitego wzoru, dostępnego dla krajów Unii Europejskiej to jedna ze zmian, których wprowadzenie wymusił Pakiet Mobilności. Druga ważna zmiana aktualizuje rozporządzenie (UE) 2016/403, określając stopień nowych naruszeń wprowadzonych w 2020 i 2022.

19.08.2022

Odpoczynki dobowe i tygodniowe ważnym prawem pracownika

Prawo pracy

Przepisy o odpoczynkach minimalnych wyznaczają najniższe dopuszczalne wymiary czasu wolnego od realizacji zobowiązań na rzecz pracodawcy w ciągu doby i tygodnia. Są to najbardziej podstawowe regulacje ochronne – odpoczynki minimalne pośrednio wyznaczają maksymalną liczbę godzin, w jakich pracodawca może dysponować czasem pracownika planując godziny pracy, zlecając pracę nadliczbową, pracę w dniach wolnych lub dyżury.

19.08.2022

Raport Pracuj.pl: Polki o pracy fizycznej

Rynek Prawo pracy

Dwie na trzy pracowniczki fizyczne twierdzą, że w pracy są traktowane na równi z mężczyznami – wynika z najnowszego raportu Pracuj.pl. Dostrzegane na rynku wysokie zapotrzebowanie na fachowców stanowi szansę także dla Polek. 4 na 10 pracowniczek fizycznych planuje zmianę pracy, a 44 proc. otrzymało podwyżkę w ciągu ostatniego roku. To jednak wciąż wyraźnie mniej, niż w wypadku mężczyzn.

18.08.2022

Eksperci: Chcąc lepiej chronić ofiary mobbingu, trzeba zmienić prawo

Prawo pracy Prawo unijne

Trzeba zmienić przepisy i definicję mobbingu, bo trudno go udowodnić przed sądem – postulują eksperci. Z tego powodu ofiary rzadko decydują się na dochodzenie swoich praw. Prawnicy zwracają uwagę na to, że wystarczyłoby, by w samej definicji zamiast przecinka został wstawiony wyraz „lub”. I dodają, że dzisiaj zdecydowanie łatwiej jest dowieść fakt molestowania niż mobbingu.

17.08.2022

Pracownika mobilnego nie można wysłać na pracę zdalną

Prawo pracy

Pracodawcy zastanawiają się, jak na gruncie kodeksowych przepisów o pracy zdalnej, nad którymi pracuje Sejm, potraktować pracowników, którzy - jak np. przedstawiciele handlowi - stale wykonują pracę poza siedzibą firmy. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, praca zdalna zarezerwowana jest dla pracowników, którzy co do zasady wykonują ją stacjonarnie oraz dokonują z pracodawcą uzgodnienia co do wykonywania jej zdalnie.

17.08.2022

Badanie: Polacy myślą o odejściu z pracy, ale coraz rzadziej

Rynek Prawo pracy HR

W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. – wynika z badania firmy doradczej Kincentric. Tylko 27 proc. badanych jest zadowolonych ze swoich zarobków.

16.08.2022