Urlopu udziela się tylko w dni, które są dla pracownika dniami pracy

Prawo pracy

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Tym samym będą mogły nimi być nie tylko dni powszechne, ale również niedziele i święta, jeżeli ze względu na rodzaj pracy lub system czasu pracy pracownik jest obowiązany świadczyć pracę także w te dni.

18.11.2022

GUS: Najwyższe zarobki na Mazowszu, najniższe na Warmii i Mazurach

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku odnotowane zostało w województwie mazowieckim i wyniosło 6735,13 zł. – podał w piątek, w obwieszczeniu, Główny Urząd Statystyczny. Najniższe wynagrodzenie było natomiast w województwie warmińsko-mazurskim i wyniosło 4884,89 zł.

18.11.2022

ZUS ogłosił listę rankingową w konkursie o dofinansowanie poprawy bhp

Prawo pracy BHP Spółki Małe i średnie firmy Finanse

ZUS opublikował listę rankingową projektów o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, realizowane w 2023 r. Na 1935 podmiotów na liście, zakwalifikowanych zostało 1098.

18.11.2022

Sejm uchwalił ustawę o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Prawo pracy Małe i średnie firmy

Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. W środę wieczorem Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Jak twierdzi rząd, który przygotował przepisy, pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji.

17.11.2022

Zaangażowani, ale nie zmotywowani. Polacy w pracy – badanie

Rynek Prawo pracy

Polacy mają problemy z zaangażowaniem w pracy – to opinia krążąca od lat w polskiej dyskusji o zatrudnieniu. Najnowsze badanie Pracuj.pl wskazuje, że nie jest z tym tak źle. Zaangażowanie się w bieżące obowiązki deklaruje aż 79 proc. respondentów serwisu. Jednak jednocześnie badanie wskazuje na kluczowe elementy mogące wpływać na ograniczanie ambicji Polaków w miejscach zatrudnienia.

17.11.2022

NSA: Ciepła herbata i szalik przy sortowaniu paczek to za mało

Prawo pracy BHP

Pracodawca ma zapewnić w pomieszczeniu temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą jednak niż 14°C. Spadek poniżej tej wartości nie może być rekompensowany możliwością schronienia się pracowników przed opadami atmosferycznymi, ogrzania się albo zmianą odzieży orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

17.11.2022

Urlop wypoczynkowy to 20 albo 26 dni, w zależności od stażu pracy

Prawo pracy

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 albo 26 dni, w zależności od posiadanego tzw. stażu urlopowego. Staż ten budowany jest przez okresy zatrudnienia, okresy wliczane do okresów zatrudnienia. W istotny sposób wpływa na niego stopień ukończonej nauki. Wyższe wykształcenie daje osiem lat takiego stażu.

17.11.2022

Praca zdalna - nowelizacja gotowa do uchwalenia przez Sejm

Prawo pracy

Możliwość wykonywania pracy zdalnej na podstawie przepisów ustawy covidowej zniknie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania nowelizacji Kodeksu pracy – zdecydowała w środę Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach, przyjmując sprawozdanie o rządowym projekcie zmian w Kodeksie pracy. Sama nowela, tak jak to proponował rząd, ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

16.11.2022

Okazjonalna praca zdalna – czyli home-office w nowej odsłonie

Prawo pracy

Okazjonalna praca zdalna będzie odpowiednikiem dzisiejszej pracy z domu, czyli home-office, (HO), która już jest traktowana jako forma benefitu przysługującego pracownikom. Natomiast docelowo będzie to uprawnienie pracownicze wynikające bezpośrednio z nowych przepisów wdrożonych do Kodeksu Pracy – pisze Hubert Kowalski z firmy doradczej zajmującej się planowaniem czasu pracy.

16.11.2022

Sądy i prokuratury czeka fala odejść pracowników? Trwa walka o wynagrodzenia

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

W czwartek, 17 listopada, na ulice Warszawy wyjdą pracownicy "budżetówki", w tym także wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Domagają się co najmniej 20 proc. podwyżek, a nie - jak zaplanowano w budżecie na 2023 r. - 7.8 proc. Podkreślają, że już obecnie ich pensje, mimo doświadczenia, wieloletniego stażu i szerokiego zakresu obowiązków, zbliżają się do poziomu płacy minimalnej.

16.11.2022

Stereotypy do lamusa - co rzeczywiście dzieli a co łączy pokolenia

Rynek Prawo pracy

Zróżnicowane pokoleniowo zespoły to przepis na dobrze prosperującą firmę - twierdzą zgodnie eksperci. To także odpowiedź na wyzwania obecnego rynku pracy, na którym w obliczu starzejącego się społeczeństwa polityka diversity & inclusion nabiera jeszcze większego znaczenia.

15.11.2022

Rynek Pracy - zmiany i trendy w październiku 2022 według OLX Praca

Rynek Prawo pracy

Rynek pracy nadal się kurczy. Pracodawcy w październiku opublikowali o 12 proc. mniej ogłoszeń o pracę w ujęciu r/r i o 10 proc. mniej w stosunku do września. Pesymizm pracodawców jest szczególnie widoczny w tworzeniu nowych miejsc pracy – świeżo uruchomionych procesów rekrutacyjnych za pośrednictwem OLX w październiku było aż o 20 proc. mniej r/r. Rośnie za to liczba poszukujących i liczby odpowiedzi na ogłoszenia.

14.11.2022

Lewiatan: Jak zatrudnić Ukraińca - wkrótce poradnik dla firm

Rynek Prawo pracy Ukraina

Co zrobić, aby legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce? Zasady związane z zatrudnieniem i wymagania dla pracodawców znajdą się w specjalnym podręczniku. Konfederacja Lewiatan przygotowuje go dla przedsiębiorców zainteresowanych angażowaniem pracowników z Ukrainy.

14.11.2022

W razie braku świadectwa pracy okres zatrudnienia może zostać potwierdzony innym dokumentem

Prawo pracy

Podstawowym dokumentem potwierdzającym staż pracy jest na pewno świadectwo pracy, ale nie oznacza to, że jest on jedyny. Przepisy nie ograniczają zakresu dokumentów, którym mogą zostać wykazane okresy zatrudnienia, a zatem może to być każdy dokument, z którego w wiarygodny sposób wynikało co najmniej, że dana osoba pozostawała w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy oraz okresy tego zatrudnienia.

14.11.2022

Więcej na Fundusz Pracy, ale niekoniecznie na potrzeby rynku pracy

Prawo pracy

Rząd chce obniżyć kwotę wynagrodzenia, od której pracodawca będzie miał obowiązek płacić składki na Fundusz Pracy. Zamiast obecnej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ma to być połowa tej kwoty. Zdaniem przedsiębiorców zmiana będzie oznaczała wzrost kosztów zatrudnienia. Do tego ma ona charakter fiskalny, bo środki funduszu są wydawane na inne cele niż związane z polityką rynku pracy.

14.11.2022

Odzież robocza dla kuratorów wciąż palącym problemem - piszą do MS

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Tylko ok. 40 z 318 sądów rejonowych w całej Polsce przyznaje kuratorom odzież roboczą bądź wypłaca ekwiwalent pieniężny za zużywanie swojej własnej. Problem jest istotny, bo kuratorzy pracują w terenie i to w różnych, często bardzo ciężkich warunkach, narażeni choćby na insekty, kontakt z krwią, czy płynami ustrojowymi ludzi i zwierząt. Teraz ponownie piszą w tej sprawie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

12.11.2022

Praca kobiet w ciąży za słabo chroniona - to problem systemowy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Państwo nie chroni kobiet we wczesnej ciąży, do 12 tygodnia, zatrudnionych na umowach na czas określony. Ich umowa nie ulega przedłużeniu do czasu porodu. Zdaniem prawników, problem jest systemowy i nie dotyczy tylko ochrony kobiet we wczesnej ciąży, ale i w ogóle pracy ciężarnych. Efektem są patologie, które zwalcza ZUS. Chociaż nie zawsze są one związane z chęcią wyłudzania świadczeń.

12.11.2022

Zdalna medycyna pracy szybka i wygodna, ale wątpliwa

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Przeprowadzanie zdalnych badań medycyny pracy obecnie nie ma żadnego uzasadnienia, również prawnego, jednak jest powszechną praktyką. Nawet ustawa covidowa nie wprowadziła takiej możliwości, a eksperci zwracają uwagę na to, że badanie medycyny pracy to także badanie przedmiotowe, a nie tylko podmiotowe. I sugerują umiar w stosowaniu tej metody.

10.11.2022

Nielegalne zatrudnienie tylko dla cudzoziemców, dla Polaków nie ma przepisu

Rynek Prawo pracy

Od przyszłego roku zabronione będzie nielegalne zatrudnianie tylko cudzoziemców. Prawnicy mówią wprost o luce prawnej dotyczącej Polaków - na skutek usunięcia definicji nielegalnego zatrudnienia z projektowanej ustawy o aktywności zawodowej. Jeśli rząd tego nie poprawi, PIP, ZUS i urzędy skarbowe będą miały duży problem ze ściganiem nieuczciwych pracodawców zatrudniających na czarno.

10.11.2022