Strasburg: Maszynista i kolejarz mogą strajkować

Prawo pracy

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada uznał, iż dyscyplinarne zwolnienie z pracy maszynisty za udział w strajku naruszyło wolność stowarzyszania się.

23.11.2018

NSA: Dobre intencje zakładu pracy nie przeciwdziałają chorobie

BHP

Szkolenia i ocena ryzyka narażenia na choroby zawodowe nie eliminują schorzeń - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Orzeczenie lekarskie jest wiążące. Można je obalić jedynie przedstawiając dowody, że nie zaistniał związek przyczynowo-skutkowy między warunkami pracy a chorobą - dodał.

15.11.2018

SN: Utrata pracy z dnia na dzień przez członka zarządu TVP może być nadużyciem

Prawo pracy

Sąd Najwyższy zauważył, że ostatnio instytucja wygaśnięcia stosunku pracy ożyła. Można się zastanawiać, czy nie dochodzi do nadużycia, zwłaszcza wtedy, gdy skrócenie kadencji ma dotyczyć pracowników w okresie przedemerytalnym. Sąd Okręgowy przy rozpatrywaniu apelacji członka zarządu TVP musi uwzględnić zasady współżycia społecznego.

09.11.2018

SN: Molestowania seksualnego nie było, gdyż powódka nie protestowała

Prawo pracy

Sądy nie pomyliły molestowania seksualnego w pracy z mobbingiem - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że skarga kasacyjna została oddalona, gdyż powódka nie wykazała, że sprzeciwiała się wysyłaniu jej w SMS-ach obraźliwych propozycji przez przełożonego, a więc nie naruszono jej godności.

07.11.2018

NSA interpretuje na niekorzyść celników przepisy o KAS

Administracja publiczna Prawo pracy

Jeśli funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, któremu wygasł stosunek pracy, nie otrzymał propozycji zatrudnienia, to organ musi wydać decyzję - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że w decyzji trzeba podać przyczyny takiego zaniechania.

06.11.2018

SN: Zasiłek chorobowy należy się też po ustaniu etatu

Ubezpieczenia społeczne

Osoba, która przebywała na zwolnieniu chorobowym po ustaniu umowy o pracę, ale zatrudniona była na umowie zlecenia w pierwszych dniach tej niezdolności miała prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia, gdyż nie kontynuowała działalności zarobkowej - orzekł Sąd Najwyższy.

04.11.2018

WSA: Mobbing w urzędzie trzeba ujawnić

Samorząd terytorialny

Wójt gminy mógł udostępnić radnym zanonimizowany protokół oraz wnioski z prac komisji antymobbingowej. Nie naruszałoby to dóbr osobistych urzędników uczestniczących w wyjaśnianiu sprawy - orzekł...

19.10.2018

SN: Ważna umowa o pracę wspólnika spółki

Prawo pracy

Członek zarządu był wspólnikiem spółki kapitałowej, a jednocześnie pozostawał pracownikiem. Nie jest to zakazane przez kodeks spółek handlowych. Problem stanowi wysokość i czas objęcia skarżącego...

18.10.2018

Sąd: Jeden klient to za mało, by prowadzić biznes

Ubezpieczenia społeczne

Spór między ZUS a ubezpieczoną dotyczył tego, czy rzeczywiście prowadziła działalność gospodarczą. Rację należało przyznać organowi rentowemu. Choć ubezpieczona miała zarejestrowaną działalność...

10.10.2018

Sąd: Miejsce łomu nie jest w krzakach

BHP

Właścicielka gospodarstwa rolnego pozostawiła metalowy łom wbity w krzakach. Powód, jej ojciec, stracił przez to oko. Są podstawy, by ubezpieczyciel rolniczki wypłacił mu wysokie zadośćuczynienie, bo...

06.10.2018

Dramatyczne skutki braku szkolenia zleceniobiorcy

BHP

Podczas obsługi frezarki doszło do wypadku, w którym kobieta pracująca na umowie zlecenia straciła dwa palce. Wcześniej dopuszczono ją do pracy, choć nie była właściwie przeszkolona. Maszyna nie była...

03.10.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski