Piwo bezalkoholowe w Sądzie Najwyższym

BHP

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., I PKN 589/99 nie można zarzucić pracownikowi ani spożywania alkoholu w czasie pracy, ani jej wykonywania w stanie nietrzeźwości po...

02.08.2012

Najczęściej naruszane prawa pracownika - raport PIP

BHP

W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy w 7,7 tys. przypadków nakazała wstrzymanie prac, a 7,6 tys. decyzji dotyczyło wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. 570 razy inspektorzy zakazywali...

27.07.2012

Rusztowanie a szelki bezpieczeństwa

BHP

Przy pracy na rusztowaniach, już po ich odpowiednim zmontowaniu, pracownik nie ma obowiązku pracowania w szelkach bezpieczeństwa, jeżeli na powierzchni rusztowania wzniesionej na wysokość powyżej 1,0...

27.07.2012

Pracodawca ustala poziom promieniowania optycznego

BHP

Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne.Według nowego brzmienia, nadanego...

26.07.2012

BHP to wciąż fikcja w polskich firmach

BHP

Polskie firmy na bezpieczeństwo i ochronę pracy przeznaczają na jednego pracownika 25 eurocentów, natomiast w krajach rozwiniętych jest to 20-25 euro.

24.07.2012