Prawo.pl
Konieczność posiadania dokumentu poświadczającego zdolność do nauczania wydanego przez organ kościelny nie uzasadnia rezygnacji z umów na czas nieokreślony - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przeciwko Włochom. Przypomniał, że władze kościelne wydają taki dokument jednorazowo, więc nie usprawiedliwia to ponawiania umów na czas określony.
Monika Sewastianowicz
21.01.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
W sprawie z odwołania od decyzji organu rentowego o niepodleganiu dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu wartość przedmiotu zaskarżenia jest ustalana jako suma świadczeń z ubezpieczenia chorobowego za sporny okres, nie więcej niż za rok - taką uchwałę podjęło siedmioro sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne
Senat podjął w czwartek, 20 stycznia 2022 r., uchwałę o przyjęciu bez poprawek noweli zakładającej m.in. podwyższenie świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, uelastycznienie czasu uczestnictwa w centrach integracji społecznej oraz rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu do nich.
Patrycja Rojek-Socha Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Zaplanowanie czasu pracy kierowcy autokaru z zachowaniem przepisowego czasu jazdy, odpoczynków i przerw, jest obowiązkiem pracodawcy - przypomina Piotr Kalbron, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach w apelu skierowanym do pracodawców z regionu w związku z okresem ferii zimowych.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
Prawo pracy
Niestosowanie rozporządzenia o zmianie terminów poboru i przekazania zaliczek na PIT prowadzi do pokrzywdzenia interesu pracowników, zleceniodawców, emerytów i rencistów, podczas gdy to właściwe ważny interes podatników legł u podstaw decyzji o przedłużeniu terminów pobrania nadwyżki zaliczki i jej przekazania do urzędu skarbowego – ocenia Ministerstwo Finansów w stanowisku opublikowanym w czwartek.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Związkowcy i pracodawcy, w tym Konfederacja Lewiatan, członkowie Rady Dialogu Społecznego, zwrócili się do rządu z apelem o wprowadzenie obowiązkowych, powszechnych szczepień przeciwko COVID–19 oraz preferencji dla osób zaszczepionych. Jedyny wyjątek miałyby stanowić osoby posiadające przeciwskazania medyczne.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Rektor nie udostępnił informacji o tym, jakie zarzuty dyscyplinarne postawiono nauczycielowi akademickiemu, ponieważ stanowiły one część akt toczącego się postępowania. Wnioskodawca nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem. Naczelny Sąd Administracyjny stanął jednak po stronie organu i stwierdził, że akta nie podlegały udostępnieniu.
Dorian Lesner
20.01.2022
Prawo karne Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych docierają sygnały o tzw. spoofingu telefonicznym, czyli podszywaniu się pod numer telefonu lub nazwę kontaktu. Choć telefon odbiorcy wyświetla informację o dzwoniącym lub piszącym wiadomość, to w rzeczywistości dzwoni lub pisze ktoś inny. W ten sposób oszuści podszywają się pod konsultantów banków czy przedstawicieli urzędów.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
Ubezpieczenia społeczne
Indeksacja zasiłku rodzinnego i przywilejów podatkowych przyznawanych przez Austrię pracownikom, których dzieci zamieszkują na stałe w innym państwie członkowskim, jest sprzeczna z prawem Unii – uważa rzecznik generalny. Jego zdaniem, pracownicy pochodzący z innych państw członkowskich powinni móc korzystać w Austrii z takich samych zasiłków i przywilejów podatkowych co pracownicy austriaccy.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

500 plus na nowych zasadach już dla 35,7 tys. dzieci

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmuje wnioski o nowe świadczenia Rodzina 500 plus i je wypłaca. Do tej pory wpłynęło 27,7 tys. wniosków na 35,7 tys. dzieci. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - będzie można składać od 1 lutego 2022 r.
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
20.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse
Uchwały rad gmin dotyczące ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych obowiązują nadal, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 roku - ripostuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w reakcji na artykuł w Prawo.pl. A wśród prawników powstał spór, czy od 1 stycznia 2022 r. gminy nie mają prawa wypłacać ekwiwalentu.
Robert Horbaczewski
20.01.2022
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Wystarczy pracować na etacie, dorabiać prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i mieć umowę zlecenia, by zapłacić składkę zdrowotną trzy razy. Rekordziści w miesiącu będą musieli zapłacić nawet 5-6 składek, a może i więcej. Wszystko zależy od tego, na ilu „etatach” pracują. To efekt zwiększonej liczby tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych.
Grażyna J. Leśniak
20.01.2022
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Wskaźnik aktywności zawodowej Polek na tle innych kobiet w Europie jest niski i w 2020 roku wyniósł 67,9 proc., gdy tymczasem w Unii Europejskiej osiągnął 71,9 proc. Patriarchalny model rodziny, gorsza sytuacja ekonomiczna kobiet, niewydolny system opieki nad dziećmi do 3 lat czy prorodzinny system społeczny są przyczyną małej aktywności kobiet.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2022
Rynek Prawo pracy
Mimo, że Trybunał stwierdził już, iż przepisy niemieckie ustalające minimalne stawki wynagrodzenia za usługi architektów i inżynierów są sprzeczne z dyrektywą usługową, to sąd krajowy rozpoznający spór pomiędzy jednostkami nie jest zobowiązany odstąpić od stosowania tego uregulowania niemieckiego wyłącznie na podstawie prawa Unii.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2022
Prawo unijne
Resort edukacji przekaże Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych szczegółowe dane o nauczycielach przebywających na zwolnieniach lekarskich i urlopach. Po co? Nie do końca wiadomo. Jak lakonicznie przedstawia ministerstwo w uzasadnieniu uchwalonej niedawno ustawy, ma to na celu monitorowanie i badanie nauczycieli nieobecnych z powodu choroby.
Monika Sewastianowicz
19.01.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą RODO
Osoby zatrudnione przez platformy cyfrowe w Polsce jako kurierzy czy rozwożący posiłki, pracują na umowy zlecenie przeważnie przez 3 godziny w tygodniu. Lwią część ich zarobku stanowi jednak wynajem własnego roweru lub samochodu, którym te usługi świadczą. Zdaniem prawników, Polska ma wystarczające narzędzia, by „ucywilizować” umowy zlecenia.
Grażyna J. Leśniak
19.01.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Uporządkowanie przepisów Polskiego Ładu dla emerytów i rencistów oraz taka ich zmiana, aby stały się bardziej czytelne, to główne postulaty Business Centre Club. Przedsiębiorcy rekomendują też rządowi wycofanie się z niekorzystnych - obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. - rozwiązań dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia powyżej 4920 zł.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2022
Emerytury i renty PIT Polski Ład
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa otrzymają od 1 stycznia 2022 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat. Projekty rozporządzeń, które stanowią realizację podpisanego 24 września 2021 r. przez szefa MSWiA i związki zawodowe, zostały wpisane właśnie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2022
Finanse publiczne Prawo pracy
Działy kadr i compliance powinny przygotować się na bardzo pracowity rok 2022, ponieważ możemy spodziewać się, że wejdzie w nim w życie szereg istotnych zmian przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych – piszą dr Magdalena Rycak i dr Artur Rycak.
Artur Rycak Magdalena Rycak
18.01.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Kto i ile ma zrobić w ciągu ośmiu godzin swojej pracy – zastanawiają się pracownicy magazynów. Wszystko przez stosowane przez pracodawców algorytmy - wskaźniki wydajności, które nie są normą czasu pracy. W efekcie, jak twierdzą związkowcy, Państwowa Inspekcja Pracy nie radzi sobie z kontrolą, a rząd akceptuje sytuację. Tymczasem wystarczy prosta zmiana prawa.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2022
Prawo pracy

ZUS: Już można wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Od poniedziałku, 17 stycznia 2022 roku, przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 roku. Mogą także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2022
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

ZUS ma prognozę sytuacji finansowej FUS na lata 2022-2026

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne
W 2022 r., w wariancie optymistycznym, wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosą 254,5 mld zł, a wydatki - 300,1 mld zł – prognozuje ZUS. W pesymistycznym będzie to odpowiednio 247 mld zł i 303,6 mld zł, a w wariancie pośrednim – ponad 251,6 mld zł i 301,8 mld zł. Deficyt roczny prognozowany jest na poziomie 42,4 mld zł – w wariancie optymistycznym, 52,6 mld zł - w pesymistycznym i 46,5 mld zł - w pośrednim.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2022
Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

Samorządy medyczne chcą regulacji o funkcjonowaniu biznesu w pandemii

Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Trzeba wprowadzić zasady zapewniające wzrost bezpieczeństwa obywateli i racjonalnie określić zasady dostępu do usług i handlu - apelują samorządy zawodów medycznych. I przypominają, że tego rodzaju rozwiązania prawne, wprowadzone w innych krajach europejskich, spowodowały istotne zwiększenie bezpieczeństwa obywateli oraz wzrost liczby osób zaszczepionych.
Krzysztof Sobczak
17.01.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Orzeczenie stwierdzające rozpoznanie choroby zawodowej jest wydawane przez jednostkę orzeczniczą. Jeśli pracownik nie zgadza się z jego treścią, sprawę przejmuje jednostka drugiego stopnia. Przepisy nie wprowadzają jednak kontroli instancyjnej. Nie weryfikuje ona więc prawidłowości dokumentu, tylko przeprowadza ponowne badanie i wydaje kolejną opinię.
Dorian Lesner
17.01.2022
Pacjent Prawo pracy

Dochody z najmu komplikują składanie PIT-2, by obniżyć zaliczki

Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów, chcąc uporządkować kwestie składania PIT-2 u pracodawców, zmieniło wzór formularza. Problem jednak w tym, że umieściło tam takie zapisy, których… od 1 stycznia 2022 roku nie ma w przepisach, bo zostały wykreślone. Powoduje to kolejne wątpliwości. Czy składać PIT-2 nie wiedzą teraz pracownicy, którzy jednocześnie otrzymują dochody z najmu.
Krzysztof Koślicki
17.01.2022
Domowe finanse PIT Rachunkowość Doradca podatkowy
Czy instrukcja obsługi maszyny musi być dodawana tylko w papierze? Zdaniem prawników, postulat części pracodawców i pracowników wprowadzenia prawnego obowiązku wyposażenia maszyn w instrukcje papierowe i elektroniczne jest racjonalny. Zwłaszcza, że już dziś niektórzy producenci maszyn oprócz instrukcji w wersji papierowej dodają także elektroniczną i publikują w internecie.
Grażyna J. Leśniak
17.01.2022
Prawo pracy BHP Prawo unijne Poprawmy prawo

SN wyjaśni, czy studiowanie w szkole milicyjnej to służba w organach SB

Policja Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Sąd Najwyższy wkrótce odpowie na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obecnie lustrowanych byłych studentów Zamiejscowego Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Chodzi o to, czy trzeba ustalać, że zwalczali oni opozycję, związki zawodowe, kościoły lub też łamali prawa człowieka i obywatela?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.01.2022
Policja Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe

Polski Ład: MRiPS przygotowało przewodnik dla emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład
Od 2022 r. zmienił się sposób ustalania zaliczki na podatek i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS w 2022 r. – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I odsyła do przewodnika przygotowanego z myślą o emerytach i rencistach.
Grażyna J. Leśniak
15.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład
Osoby niepełnosprawne nie mają co liczyć na pomoc PFRON przy zakupie samochodu. Mogą natomiast uzyskać pomoc na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I przypomina, że pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu.
Grażyna J. Leśniak
15.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Rynek pracy dotkliwie odczuwa brak pracowników. Rekrutacje są coraz trudniejsze, szczególnie w tych zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie. Liczba ofert pracy przewyższa już poziom sprzed pandemii. Brakuje większej otwartości na pracowników zza granicy, również z państw bardziej odległych geograficznie od Polski i skutecznej polityki zachęcającej osoby bierne do aktywności zawodowej – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
14.01.2022
Rynek Prawo pracy