Zniesienie limitu składek na ZUS zostało zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu - poinformowało Prawo.pl Ministerstwo Finansów. W projekcie nie zagwarantowano natomiast pieniędzy na wypłatę trzynastych emerytur. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe świadczenia nie zostaną w przyszłym roku wypłacone.
Paweł Żebrowski
29.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Represje związane z przymusowym zatrudnieniem w kopalni węgla w ramach zasadniczej służby wojskowej nie stanowią podstawy do przyznania statusu osoby represjonowanej. WSA w Łodzi wskazał, że można przyznać za to świadczenie pieniężne, ale decyzja w tym zakresie należy do właściwego organu emerytalno-rentowego
Dorian Lesner
29.08.2019
Emerytury i renty
Emeryt może wskazać osobę, która po jego śmierci uzyska tzw. wypłatę gwarantowaną. Brak dokonania wyboru powoduje, że za „wytypowanego” uznaje się jego małżonka. Wdowa po emerycie może uzyskać to świadczenie, nawet gdy ZUS dokonywał wypłat emerytury do jej rąk - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
29.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
NSZZ "Solidarność" postuluje, aby w świadectwie pracy nie ujawniano informacji dotyczących rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia - czyli tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Przeciwni zmianom są pracodawcy, którzy uważają, że to ważne dane w procesie rekrutacji.
Paweł Żebrowski
29.08.2019
Prawo pracy
Osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3 387,50 zł - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 roku. Jeśli renciści i emeryci przekroczą wyznaczone kwoty ich świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone.
Paweł Żebrowski
28.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus", świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz świadczenia "Mama 4 plus" - zakłada projekt budżetu, który na posiedzeniu we wtorek 27 sierpnia przyjęła Rada Ministrów.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty
Od 1 sierpnia 2019 roku podstawa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwiększy się o 3,4 proc. Z funduszu finansowane są np. „wczasy pod gruszą”, czy karnety sportowe dla pracowników. Zakłada to przyjęty przez rząd projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
Przyszłoroczny projekt budżetu nie zakłada wprowadzenia tak zwanego testu przedsiębiorcy - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Według wcześniejszych zapowiedzi, test miałby pozwolić określić, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
W 2017 roku w Polsce przemysł motoryzacyjny wraz z branżami z nim kooperującymi wygenerował 730 tys. miejsc pracy i płace o wartości 5,39 mld euro - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Przemysł motoryzacyjny w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
HR
Wprowadzona przez ZUS samoobsługa na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. W ten sposób można m.in. utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w Zakładzie, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Ubezpieczenia społeczne
Najnowsze informacje z planów prac Rady Ministrów pokazują, że rząd zamierza jeszcze w tej kadencji Sejmu zająć się zniesieniem limitu trzydziestokrotności (składek emerytalnych i rentowych) - pisze Oskar Sobolewski, ekspert w Instytucie Emerytalnym.
Oskar Sobolewski
27.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
"Zero Ukraińców czy innych podobnych" - napisał w ogłoszeniu o pracy właściciel lokalu poszukujący kucharza. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta m.in. prokuraturę o reakcję. A eksperci wskazują, że zdarzają się sytuacje, kiedy to obiektywne powody wykluczają obcokrajowców w procesie rekrutacji, np. kiedy wymagana jest biegłość języka polskiego.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
Dyrektor szpitala powinien odpowiednio uzasadnić, czy kierownicy pionów i poradni w jego jednostce oraz zastępcy dyrektora szpitala pełnią funkcje publiczne. Dopiero wtedy może udzielić lub odmówić udzielenia informacji publicznej o ich wynagrodzeniu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Robert Horbaczewski
27.08.2019
Prawo pracy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Kształcenie dualne to problem dla firm, szczególnie małych. Oddelegowanie pracownika do współpracy z uczniami i nauczycielami może dla nich być trudne. Tutaj jest potrzebna ogromna wyobraźnia techniczna, zawodowa. Jednak zapisy w ustawie budzą nadzieję, że ktoś dostrzegł problemy – mówi o reformie szkolnictwa zawodowego prof. Stefan Kwiatkowski.
Beata Igielska
27.08.2019
Zarządzanie oświatą
W ponad połowie mikrofirm i małych przedsiębiorstw przejrzenie życiorysu kandydata do pracy zajmuje średnio do pół minuty, 21 proc. pracodawców robi to nie dłużej niż przez minutę - wynika z badania przeprowadzonego przez brytyjską spółkę UCE GROUP LTD.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
W ramach programu „Praca – Integracja” Poczta Polska che zatrudnić do końca przyszłego roku 360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2 proc. wszystkich zatrudnionych.
Paweł Żebrowski
26.08.2019
Prawo pracy
Umowy obejmują ok. 330 tys. pracowników, czyli potencjalnych uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych - poinformował Prawo.pl Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Zwraca uwagę, że firmy mają jeszcze czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK, bo ostatecznym terminem jest 25 października.
Paweł Żebrowski
26.08.2019
Emerytury i renty PPK
Kierowca samochodu ciężarowego obowiązany jest używać obuwia roboczego jedynie podczas prac załadunkowo - rozładunkowych i obsługowych. Używanie innego obuwia w pozostałych przypadkach nie narusza przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia stwierdził Sąd Rejonowy w Toruniu.
Robert Horbaczewski
26.08.2019
Prawo pracy BHP
Nowa ulga dla młodych do ukończenia 26. roku życia ma zastosowanie do rezydentów i nierezydentów ‒ potwierdziło nam Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że zwolnienie z PIT będzie przysługiwało także obcokrajowcom. Zdaniem niektórych ekspertów, nowe przepisy mogą pozbawić zatrudnienia wielu polskich pracowników.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2019
PIT Prawo pracy

Borys-Szopa: 120 ojców ze świadczeniem "Mama 4 plus"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W zdecydowanej większości świadczenie rodzicielskie otrzymują kobiety. Blisko 2 tysiące z nich wychowało więcej, niż dziewięcioro dzieci. Najwięcej decyzji o przyznaniu pieniędzy wydano dla osób w wieku od 60 do 69 lat - poinformowała Prawo.pl Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
24.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Każda organizacja, każdy biznes – to przede wszystkim ludzie. A jak wiadomo, kontakty międzyludzkie bywają różne. Czasami są wymagające, czasami miłe i przyjemne, a niektóre z nich prawie niemożliwe do utrzymania. Ogromną wartością w tworzeniu i utrzymywaniu dobrych relacji z ludźmi jest znajomość siebie i świata innych - pisze Beata Stefańska, psycholog biznesu.
Beata Stefańska
24.08.2019
HR
Do czasu pracy górnika zaliczyć trzeba zebrania przed rozpoczęciem szychty i po niej, w trakcie których składane są raporty i podział czynności pracowników - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Takie orzeczenie wpływa na wysokość 14 pensji i tzw. Barbórek osób zatrudnionych w kopalniach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.08.2019
Prawo pracy
Pracownik, który był na zwolnieniu dłużej, niż 30 dni - musi przejść specjalne badania kontrolne. Problem w tym, że na wizytę u lekarza medycyny pracy czeka się nawet kilka tygodni, a pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła badań. To błędne koło, które powoduje, że zatrudniony może nie dostać w tym czasie wynagrodzenia, a firma - ponieść dodatkowe koszty.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Paweł Żebrowski
23.08.2019
Prawo pracy BHP
Osoby, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, będą mogły wziąć udział w pilotażowym programie PFRON. Ma ona za zadanie przywrócić na rynek pracy niepełnosprawne osoby. Przeznaczono na ten cel 85 mln zł.
Paweł Żebrowski
22.08.2019
Prawo pracy
Od 1 września 2019 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Dzięki podwyżce pracodawcy będą mogli skuteczniej zachęcać młodzież do podejmowania kształcenia zawodowego - zwraca uwagę w rozmowie Prawo.pl Bożena Borys-Szopa, szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
22.08.2019
Prawo pracy HR
W czasie gdy polski parlament pracuje nad tzw. „5 Kaczyńskiego”, a debatę publiczną zajmuje kwestia wyborów parlamentarnych niemiecki minister pracy zapowiada ustawę o pracy jutra. Proponowany przez władze zza Odry nowy sposób budowania kadr dla gospodarki ma być odpowiedzią na kryzys gospodarczy, ale także wehikułem zmieniającym strukturę kompetencji i umiejętności zasobów ludzkich - uważa dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
22.08.2019
Prawo pracy HR
Coraz więcej się mówi o szczęściu w pracy. Ludzie czują, że to jest potrzebne. Organizacje także zaczynają widzieć i czuć tę potrzebę. W czasie naszego życia zawodowego spędzamy łącznie ok. 75.000 godzin w pracy. Średni czas spędzany z rodziną i dziećmi to 3-4 godziny dziennie, w pracy - przynajmniej 8 godzin!
Prawo.pl
22.08.2019
HR
O prawie 3 tys. więcej mężczyzn skorzystało w pierwszej połowie tego roku z urlopu ojcowskiego - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na taki urlop wybrało się w tym czasie 88,5 tys. mężczyzn, czyli o 2,9 tys. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r..
Paweł Żebrowski
21.08.2019
Prawo pracy
Gdyby co druga osoba, która nie jest aktywna fizycznie, zaczęła regularnie uprawiać sport - koszty absencji pracowniczych zmalałyby o 3 mld złotych - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Branża sportowa wygenerowała w 2018 roku 9,63 mld złotych wartości dodanej, utrzymując tym samym łącznie 109 tysięcy miejsc pracy i zapewniając 2,98 mld złotych wynagrodzeń.
Paweł Żebrowski
21.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy o 500 plus dla niepełnosprawnych ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu pieniędzy. W tej sytuacji pierwsze wypłaty świadczenia mogą być dopiero w grudniu. Wnioski można składać od 1 października, ale ZUS zapewnia, że złożone przed tą datą - nie zostaną odrzucone.
Paweł Żebrowski
21.08.2019