Prawo.pl
Do 2 kwietnia 2022 roku trwają konsultacje projektu nowelizacji podatkowej części Polskiego Ładu. Jedną z propozycji jest obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników w pierwszym przedziale skali podatkowej. Pod znakiem zapytania jest jednak zapowiadana likwidacja obowiązku podwójnego liczenia zaliczek – jest o niej mowa w uzasadnieniu, ale projekt ustawy nie zawiera uchylenia tego obowiązku.
Krzysztof Koślicki
30.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Pracodawcy powinni mieć możliwość dokonywania prewencyjnych kontroli trzeźwości swoich pracowników. Ryzyko negatywnych konsekwencji dopuszczenia do pracy kontrolera ruchu lotniczego będącego pod wpływem alkoholu jest bowiem olbrzymie. Nie ulega wątpliwości, że ochrona życia ludzkiego i zdrowia jest ważniejsza aniżeli ochrona danych osobowych.
Konert Anna Patrycja Rejnowicz
30.03.2022
Prawo karne Prawo pracy BHP RODO Prawo unijne
Przedsiębiorcy spodziewają się, że sytuacja ich firmy będzie w tym roku gorsza niż w poprzednim, ale to nie studzi planów związanych z rekrutacją. Co czwarta firma chce zatrudniać, a co piąta zrobi miejsce dla pracownika z Ukrainy – wynika z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy 2022” Personnel Service. W aktualnej sytuacji firmy będą jednak tak samo chętnie zatrudniać, jak i zwalniać.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2022
Rynek Prawo pracy
W grudniu 2021 r. ZUS wypłacił 337,6 tys. emerytur nowosystemowych w wysokości niższej niż najniższa ustawowa wysokość emerytury. To prawie 9 proc. więcej niż w grudniu 2020 r. – podał Zakład. Wśród osób je pobierających zdecydowanie przeważały kobiety - stanowiły 81,6 proc. ogółu. Co ciekawe, aż 47,5 proc. osób (tj. 48,9 proc. mężczyzn i 47,2 proc. kobiet), miało emeryturę wyliczoną jedynie z kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd zniósł obowiązujące obostrzenia, w tym wymóg noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych, z pewnymi wyjątkami. Nie oznacza to jednak, że w firmach pracownicy będą chodzić bez maseczek i bez konieczności dezynfekcji rąk. O tym, jak wygląda organizacja pracy, decyduje pracodawca i jego indywidualna ocena sytuacji. Może więc określić wyższe standardy bezpieczeństwa niż obowiązujące wymogi.
Grażyna J. Leśniak
29.03.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Są nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Z danych GUS wynika, że pandemia znów skróciła średnie trwanie życia Polaków - tym razem o 8 miesięcy. Jeśli ubezpieczony zgromadził 400 000 zł kapitału, a przejdzie na emeryturę w wieku 65 lat, to na starych zasadach uzyska 1 957,91 zł świadczenia, a na nowych zasadach - 2 038,74 zł, czyli o około 80 zł więcej, jeśli złoży wniosek o emeryturę po 1 kwietnia 2022 r., już według nowych tablic.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Koronawirus a prawo
W całym 2021 roku zgłoszono ponad 1,7 mln umów o dzieło, najwięcej w woj. śląskim, a najmniej w warmińsko-mazurskim – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Umowy o dzieło w 70 proc. przypadków zawierane były na okresy nie dłuższe niż 9 dni. ZUS podkreśla, że wbrew obiegowym opiniom, w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów takich umów.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Prawo cywilne Prawo pracy

Sondaż: Uczelnie medyczne i szpitale dyskryminują kobiety

Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Dyskryminacja kobiet ze względu na płeć w środowisku medycznym jest powszechnym problemem w Polsce. Najczęściej dotyka ona ratowniczki medyczne oraz lekarki. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez portal bml.pl, czyli Będąc Młodym Lekarzem. Zdaniem ankietowanych podejmowane przez pracodawcę czy uczelnię działania nie są wystarczające.
Katarzyna Redmerska
28.03.2022
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Nowelizacja Kodeksu pracy mająca na celu wdrożenie unijnych przepisów wykracza poza ramy wyznaczonego przez Wspólnotę zakresu regulacji i nakłada na firmy znaczące obciążenia. Zdaniem Pracodawców RP, wprowadza szereg dodatkowych obowiązków dla pracodawców, a niektóre z nich wykraczają poza cele określone w dyrektywach.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Wzrost liczby dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom, zwiększona liczba wniosków pracowników o zmianę organizacji pracy, więcej kategorii pracowników objętych dodatkową ochroną czy zmiany w korzystaniu z uprawnień rodzicielskich, utrudnią pracodawcom organizację pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Prawo pracy Prawo unijne
Ministerstwo Finansów domyka lukę prawną i zmienia zasady opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów. Prowadzący wyłącznie działalność twórczą lub artystyczną i nie prowadzący oprócz niej innej działalności gospodarczej, będą nadal odprowadzać składkę zdrowotną od zryczałtowanej podstawy, odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Pozostali od sumy uzyskiwanych dochodów.
Grażyna J. Leśniak
28.03.2022
Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Dobowy wymiar czasu pracy pracowników niezbędnych do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych przewożących osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju, będzie mógł być wydłużony do 16 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu kolejowego lub pociągu nie będzie mógł przekroczyć 9 godzin – przewiduje ustawa, która została właśnie opublikwana.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Rada Legislacyjna chwali zawarte w rządowym projekcie rozwiązania dotyczące pozycji kuratora sądowego i jego ochrony, w tym przewidujące zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym kurator uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, jak również zapewniające kuratorowi – zawodowemu i społecznemu – pomoc psychologiczną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Kodeks pracy gwarantuje pracownikom prawo do bycia off-line – twierdzi resort rodziny i polityki społecznej. Pracodawca nie ma jednak bezwzględnego zakazu wysłania wiadomości służbowej do pracownika po godzinach pracy, jeśli oczekuje, że ten odpowie rano, gdy przyjdzie do pracy. Pracownicy nie chcą jednak otrzymywać takich maili, bo to ich stresuje.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2022
Prawo pracy Nowe technologie
Koniec optymalizacji - od przyszłego roku składki zdrowotne zapłacą też komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych. Wynika to z opublikowanego w czwartek projektu zmian w ustawie o PIT w ramach Polskiego Ładu. Kuszące dla wielu przedsiębiorców na początku roku zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych przestanie być atrakcyjne.
Krzysztof Koślicki
25.03.2022
Ordynacja CIT PIT
Zmiany w realizacji zadań finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy oraz wykonywanych przez ZUS przewiduje projekt nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19. Na jej podstawie dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego będzie mógł np. zgodzić się na odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pod koniec lutego 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5 proc. i była niższa o 1,1 pkt. proc. niż przed rokiem. Tym samym potwierdziły się szacunki Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej – podało MRiPS. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3,2 proc.), a najwyższe - w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
Rynek Prawo pracy

UODO sprawdza, jak pracują inspektorzy ochrony danych

Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Kilkadziesiąt podmiotów w całym kraju z sektora publicznego i prywatnego otrzymało wezwania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących stosowania przepisów o inspektorze ochrony danych. Jak ustalił serwis Prawo.pl, ta pierwsza tego typu akcja kontrolna Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiera aż 27 pytań do administratora. Odnoszą się do wszystkich aspektów funkcjonowania IOD, nie tylko kwestii pracowniczych.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Podatnicy, których roczne dochody nie przekroczą 120 tys. zł nic nie zyskają na propozycji Ministerstwa Finansów. Bo podatek, jaki będą musieli zapłacić za 2022 r. według 12-proc. stawki będzie dokładnie taki sam, jak ten, który zapłaciliby według obowiązujących przepisów Polskiego Ładu, czyli według stawki 17 proc. i z tzw. ulgą dla klasy średniej – mówi doradca podatkowy Przemysław Hinc.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Rząd wycofał się na razie z dodatkowej ścieżki uznawania kwalifikacji ukraińskich psychologów. Natomiast w przypadku prawników radzi skorzystanie z obowiązujących przepisów - w tym wpisu na listę prawników zagranicznych. Problemem są jednak dokumenty, które muszą przedstawić zainteresowani.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.03.2022
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Ukraina
Wątpliwe zasady rozliczania zaliczek na PIT od tegorocznych wynagrodzeń pracowników przeniesiono z kontrowersyjnego rozporządzenia do ustawy. Przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw w marcu. Nie rozwiązało to jednak problemów z naliczaniem wynagrodzeń. Firmy pytają teraz pracowników, co mają robić, i oczekują ich decyzji do końca miesiąca.
Krzysztof Koślicki
24.03.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Pracodawcy mają problem z pracownicami nadużywającymi swoich uprawnień rodzicielskich. Niektóre, choć w pracy nie pojawiają się nawet 5-7 lat, nie tracą prawa do urlopu wypoczynkowego, który firma musi im naliczać za każdy rok. Wystarczy, że odpowiednio złożą wniosek. Zdaniem prawników, rozwiązaniem problemu byłaby zmiana przepisu Kodeksu pracy, by nie zachęcał pracownic do korzystania z uprawnień w sposób rodzący podejrzenia o ich nadużywanie.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na podstawie obowiązującej od rozpoczęcia rosyjskiej agresji specjalnej ustawy, obywatel Ukrainy, który trafił do Polski jako uchodźca może rozpocząć pracę bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl. Miniserstwo Rodziny i Polityki Społecznej na też inne rady dla Ukrańców chcących podjąć w Polsce pracę.
Krzysztof Sobczak
23.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Zobowiązanie pracodawców do udzielenia zakładowej organizacji związkowej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mogą mieć wpływ m.in. na warunki pracy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Wczoraj sejmowa podkomisja przeprowadziła dyskusję nad nim.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2022
Prawo pracy Nowe technologie
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. W praktyce nie zmienia on obowiązującego wzoru. Jednak musi zostać wydane, bo obowiązujące rozporządzenie z mocy prawa przestanie obowiązywać 11 lipca.
Jolanta Ojczyk
22.03.2022
Prawo pracy Zawody medyczne
Pracodawcy nie chcą tolerować porzucania pracy przez pracowników, które to zjawisko wyraźnie rozwinęło się w czasie pandemii. O ile do tej pory gotowi byli pójść im na rękę i rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron, o tyle teraz zamierzają korzystać z możliwości, jaką daje im prawo i walczyć przed sądem o odszkodowanie za poniesione z tego tytułu straty. Pierwsze pozwy już wpływają do sądów.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2022
Rynek Prawo pracy

Rząd chce ułatwić legalizację pobytu zagranicznym przedsiębiorcom

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ukraina
Rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy mają ułatwić legalizację pobytu cudzoziemcom, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą i są uczestnikami programów wsparcia. Projekt przewiduje też przeniesienie niektórych kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.03.2022
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ukraina
Od 21 marca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego – poinformował ZUS w poniedziałek na swojej stronie internetowej.
Grażyna J. Leśniak
21.03.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Ukraina
W przypadku przekształcenia podmiotu zatrudniającego, z którym wiąże się kontynuacja bądź wstąpienie w prawa i obowiązki w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, nadal obowiązuje zawarta wcześniej umowa o zarządzanie PPK. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych oszczędzają wówczas w tym programie na dotychczasowych zasadach.
Anna Puszkarska
21.03.2022
Domowe finanse Spółki PPK
Przełożony rozesłał e-maila o odejściu z pracy jednego z pracowników. Wysłanie tej wiadomości do współpracowników było uzasadnione i nie naruszyło przepisów o ochronie danych osobowych. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy e-mail trafia na adres klienta spółki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dorian Lesner
21.03.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO