Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy ponad 2,3 mln zł na projekty w obszarze dialogu społecznego dotyczące niwelowania skutków epidemii COVID-19. Do dofinansowania wybrano w sumie sześć projektów – poinformował w piątek resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Niektóre rozwiązania powstałe w czasie pandemii COVID-19, takie jak praca zdalna, doraźne badania stanu zdrowia pracowników czy badanie trzeźwości pracowników, mogą okazać się przydatne także w czasie, kiedy wirus zostanie ostatecznie pokonany – twierdzi Business Centre Club.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy
Będą rozpatrywane tylko uzasadnione wnioski "o informacje niezbędne i konieczne" od organów będących odpowiednikami Państwowej Inspekcji Pracy z państw przyjmujących pracowników delegowanych z Polski – ustaliło Prawo.pl. Zdaniem ekspertów to dobra wiadomość dla naszych firm, które obawiały się, że wnioski do PIP mogą opierać się na donosach konkurencji z państw przyjmujących.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy Prawo unijne
Inspektorowi pracy na podstawie art. 63 (1) kpc nie przysługuje powództwo o ustalenie treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. I dodał, że wskazuje na to wykładnia językowa oraz systemowa. Roli inspektora nie można rozszerzać wbrew przepisom - podkreślił sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.09.2020
Prawo pracy

Szefowie urzędów i samorządy muszą same sfinansować wzrost płacy minimalnej

Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Podniesienie płacy minimalnej w 2021 r. do 2800 zł zwiększy wydatki pracodawców z sektora publicznego zatrudniających pracowników otrzymujących wynagrodzenie na poziomie minimalnym za pracę o 1.168,5 mln zł. W tym wydatki budżetu państwa wzrosną o 732,8 mln zł, a jednostek samorządu terytorialnego – o 435,8 mln zł. Rząd nie da na to jednak pieniędzy.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2020
Administracja publiczna Prawo pracy Małe i średnie firmy
Sąd Najwyższy w Izbie Pracy przesądził, że pozbawienie Marka Treli stanowiska prezesa zarządu w stadninie koni w Janowie Podlaskim było prawidłowe. Charakter umowy świadczył o tym, że była to umowa na czas wykonywania określonej pracy, już z kodeksu wyeliminowana, wobec tego nie należy mu się odszkodowanie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.09.2020
Prawo pracy
Działania władz Polskiego Radia nie tylko naruszają wolność słowa, ale mają cechy mobbingu. RPO wystąpił do Wiesława Łyszczka, głównego inspektora pracy, pokazując jaka jest w tej rozgłośni skala naruszeń praw pracowniczych w świetle standardów konstytucyjnych i wiążących Polskę umów międzynarodowych.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2020
Prawo cywilne Prawo pracy
Unikanie kontaktu z pracodawcą przez pracownika, który spodziewa się niekorzystnych decyzji, np. dyscyplinarki, niewiele mu pomoże. Pracodawca może wysłać mu ją choćby na prywatny mail, który wcześniej wykorzystywał do bieżących kontaktów, albo za pośrednictwem WhatsApp, czyli mobilnej aplikacji dla smartfonów.
Grażyna J. Leśniak
24.09.2020
Prawo pracy RODO Prawo unijne
W czwartek, 24 września Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podejmie uchwałę, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy inspektorowi pracy przysługuje uprawnienie do wytoczenia na rzecz obywatela powództwa obejmującego żądanie ustalenia treści stosunku pracy lub sposobu ustania stosunku pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.09.2020
Prawo cywilne Prawo pracy
Do dziś niewykonane zostały dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał poprawienie sytuacji rodzin osób z niepełnosprawnościami. Jeden niewykonany wyrok ma już sześć lat, drugi ma ponad rok – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich na podsumowanie kadencji Marlenie Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2020
Ubezpieczenia społeczne
Rynek pracy w sierpniu br. stabilizuje się w warunkach „nowej normalności” w okresie pandemii COVID-19. Zdaniem ekspertów, dane opublikowane dzisiaj przez GUS wskazują, że zmniejsza się dynamika spadku przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2020
Prawo pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdroży na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowe rozwiązania usprawniające wnioskowanie o wydanie zaświadczenia A1, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane. Uproszczone wersje formularzy będą dostępne dla wnioskodawców od 30 września.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2020
Prawo pracy Prawo unijne

Zwolnienia ze składek dla firm na 600 mln zł

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Od 20 września zaczęły obowiązywać przepisy pozwalające na zwolnienie ze składek firm, które złożyły o to wniosek i jednocześnie opłaciły składki, albo posiadały nadpłatę na koncie. Już w niedzielę ZUS rozpoczął proces tworzenia not umorzeniowych w wyniku, którego 740 tys. przedsiębiorców uzyskało zwolnienie na blisko 600 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
23.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracodawca określi zasady wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielem pracowników. Jeśli nie dojdzie do porozumienia – określi je sam w regulaminie. A jeśli nie będzie ani porozumienia, ani regulaminu, to będzie mógł je ustalić z pracownikiem w poleceniu pracy zdalnej albo porozumieniu z nim – przewiduje projekt zmian w Kodeksie pracy.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
23.09.2020
Prawo pracy
Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała we wtorek wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek, by powołać Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko głównego inspektora pracy. Rada pozytywnie też zaopiniowała wniosek w sprawie odwołania z tej funkcji Wiesława Łyszczka, który złożył rezygnację.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2020
Prawo pracy
Zespół do spraw usług publicznych Rady Dialogu Społecznego pracuje nad stanowiskiem w sprawie cięć w administracji publicznej. Przypomina w nim, że przepisy tarczy antykryzysowej umożliwiające zwolnienia nie były konsultowane z Radą. I podkreśla, że reforma powinna poprzedzać analiza potrzeb kadrowych, a taka blankietowa redukcja etatów może uderzyć w pracodawców i obywateli.
Jolanta Ojczyk
22.09.2020

MRPiPS potwierdza: Nie ma już dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rodzice, którzy korzystali dotąd z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, od poniedziałku 21 września muszą już radzić sobie bez niego. Rada Ministrów nie wydała i – jak się okazuje - nie wyda rozporządzenia przedłużającego ten zasiłek po 20 września. Teraz rodzice mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego na ogólnych zasadach – potwierdza serwisowi Prawo.pl resort pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Zamierzamy wprowadzić zerową stawkę podatku PIT dla osób do 26. roku życia na stażach i praktykach - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak mówił, powinno to wzmocnić chęć pracy młodych ludzi w administracji. Zapowiedział też zmianę kryteriów rekrutacji do pracy, by w ocenie uwzględniać również hobby i zainteresowania.
Krzysztof Sobczak
22.09.2020
PIT Dla studenta
Przedsiębiorcy, którzy opłacili składki ZUS za kwiecień i maj, a byli z nich zwolnieni, mogą teraz zdecydować, czy wypłacić pieniądze, czy też pozostawić je na koncie ZUS. Wówczas nadpłaty będą zaliczone na poczet przyszłych składek. ZUS podał, że nadpłaty zarejestrowane zostały na kontach blisko 800 tys. firm. Ich łączna wartość to ok. 600 mln zł.
Agnieszka Matłacz
22.09.2020
Ubezpieczenia społeczne
Prawdopodobnie w październiku sejmowa komisja zdecyduje, co dalej z projektem zmian w Kodeksie pracy zakładającym zmiany w definicji mobbingu. Zarówno Sąd Najwyższy, jak i Główny Inspektor Pracy twierdzą, że są przepisy, które pozwalają pracownikowi dyskryminowanemu ze względu na płeć uzyskać odszkodowanie. I są dla niego korzystniejsze, niż te proponowane.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2020
Prawo pracy
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach z Włoch i Bułgarii otwiera polskim pracownikom drogę do żądania zapłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, do którego mogli nabyć prawo w okresie od zwolnienia do przywrócenia do pracy na podstawie orzeczenia sądu – pisze adwokat Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
21.09.2020
Prawo pracy
Pracodawca nie musi doliczać pracownikom dodatkowego przychodu od paliwa w służbowym samochodzie. Określony w przepisach kwotowy ryczałt zawiera w sobie wszystkie wydatki związane z prywatnym korzystaniem z firmowego auta. Minister Finansów wydał wreszcie długo oczekiwaną interpretację ogólną w tym zakresie.
Krzysztof Koślicki
21.09.2020
PIT Rachunkowość
Nauczyciel przebywający na kwarantannie może wykonywać pracę w sposób zdalny, o ile taki sposób wykonywania pracy zostanie ustalony z pracodawcą. Należy mu się wtedy 100 procent wynagrodzenia – wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. MEN podkreśla, że kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy.
Robert Horbaczewski
21.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Wpadka legislacyjna - jedna nowelizacja daje zasiłek opiekuńczy, druga zabiera

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Poprawmy prawo
Prawnicy są podzieleni co do tego, czy jest podstawa do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego. A skoro jej nie ma, to pytanie, czy ZUS nie zechce domagać się od rodziców zwrotu wypłaconych im do 20 września kwot. Wszystko dlatego, że obowiązują dwie wersje tego samego przepisu, ze sobą sprzeczne. Jedna likwiduje zasiłek, a druga – utrzymuje.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Poprawmy prawo
W okresie od stycznia do lipca br. urzędy pracy skierowały na staże 46,4 tys. osób bezrobotnych. 58 proc. spośród nich stanowiły osoby do 30. roku życia - twierdzi resort pracy. Według ministerstwa, w ciągu ostatnich lat poprawiła się skuteczność staży. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 86 proc.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2020
Prawo pracy
W sobotę, 19 września, obchodzony jest Dzień Pracownika Służby BHP. Z tej okazji z życzeniami pośpieszyła Marlena Maląg, minister pracy. W liście adresowanym do pracowników Służby BHP podkreśliła, że dzięki niej zakłady pracy stają się miejscami, w których życie i zdrowie pracowników jest chronione.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2020
Prawo pracy BHP
Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa na wysokość składek, jakie pracodawcy muszą płacić od świadczeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom. Tak było w 2020 roku, kiedy pensja minimalna wzrosła do 2600 zł, i tak będzie w 2021 roku, gdy wzrośnie do 2800 zł. W br. na wzrost kosztów zatrudnienia wpłynęła też wyższa kwota prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
Grażyna J. Leśniak
19.09.2020
Ubezpieczenia społeczne

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ma być przedłużony

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Dziś rząd ma zdecydować o przedłużeniu okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli - nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl ze źródeł zbliżonych do ministerstwa pracy. Obecne przepisy przewidują jego wypłatę do najbliższej niedzieli, 20 września.
Grażyna J. Leśniak
18.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Outsourcing pracowniczy różni się od pracy tymczasowej i od klasycznego świadczenia pracy czy usług. Wciąż aktualne są wątpliwości, do których może, choć nie musi prowadzić korzystanie z outsourcingu personalnego, jeśli różnice te będą się zacierały, a praktyka ich stosowania nie będzie powiązana z rzeczywistą optymalizacją, lecz z naruszaniem przepisów - pisze dr Kamila Piernik-Wierzbowska.
Kamila Piernik-Wierzbowska
18.09.2020
Prawo pracy
Sądy, w związku z koronawirusowymi obostrzeniami, zaczęły niemal masowo sięgać po zeznania świadków na piśmie i to mimo że wcześniej podchodziły do tej zmiany raczej ostrożnie. A pełnomocnicy skarżą się, że procedura jest nadużywana i wieszczą liczne apelacje. Sędziowie uspokajają, że praktyka się dopiero kształtuje,
Grażyna J. Leśniak Patrycja Rojek-Socha
18.09.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski