Kierowca samochodu ciężarowego obowiązany jest używać obuwia roboczego jedynie podczas prac załadunkowo - rozładunkowych i obsługowych. Używanie innego obuwia w pozostałych przypadkach nie narusza przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia stwierdził Sąd Rejonowy w Toruniu.
Robert Horbaczewski
26.08.2019
Prawo pracy BHP
Nowa ulga dla młodych do ukończenia 26. roku życia ma zastosowanie do rezydentów i nierezydentów ‒ potwierdziło nam Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że zwolnienie z PIT będzie przysługiwało także obcokrajowcom. Zdaniem niektórych ekspertów, nowe przepisy mogą pozbawić zatrudnienia wielu polskich pracowników.
Grażyna J. Leśniak
26.08.2019
PIT Prawo pracy

Borys-Szopa: 120 ojców ze świadczeniem "Mama 4 plus"

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W zdecydowanej większości świadczenie rodzicielskie otrzymują kobiety. Blisko 2 tysiące z nich wychowało więcej, niż dziewięcioro dzieci. Najwięcej decyzji o przyznaniu pieniędzy wydano dla osób w wieku od 60 do 69 lat - poinformowała Prawo.pl Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
24.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Każda organizacja, każdy biznes – to przede wszystkim ludzie. A jak wiadomo, kontakty międzyludzkie bywają różne. Czasami są wymagające, czasami miłe i przyjemne, a niektóre z nich prawie niemożliwe do utrzymania. Ogromną wartością w tworzeniu i utrzymywaniu dobrych relacji z ludźmi jest znajomość siebie i świata innych - pisze Beata Stefańska, psycholog biznesu.
Beata Stefańska
24.08.2019
HR
Do czasu pracy górnika zaliczyć trzeba zebrania przed rozpoczęciem szychty i po niej, w trakcie których składane są raporty i podział czynności pracowników - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Takie orzeczenie wpływa na wysokość 14 pensji i tzw. Barbórek osób zatrudnionych w kopalniach.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.08.2019
Prawo pracy
Pracownik, który był na zwolnieniu dłużej, niż 30 dni - musi przejść specjalne badania kontrolne. Problem w tym, że na wizytę u lekarza medycyny pracy czeka się nawet kilka tygodni, a pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła badań. To błędne koło, które powoduje, że zatrudniony może nie dostać w tym czasie wynagrodzenia, a firma - ponieść dodatkowe koszty.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska Paweł Żebrowski
23.08.2019
Prawo pracy BHP
Osoby, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, będą mogły wziąć udział w pilotażowym programie PFRON. Ma ona za zadanie przywrócić na rynek pracy niepełnosprawne osoby. Przeznaczono na ten cel 85 mln zł.
Paweł Żebrowski
22.08.2019
Prawo pracy
Od 1 września 2019 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Dzięki podwyżce pracodawcy będą mogli skuteczniej zachęcać młodzież do podejmowania kształcenia zawodowego - zwraca uwagę w rozmowie Prawo.pl Bożena Borys-Szopa, szefowa ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
22.08.2019
Prawo pracy HR
W czasie gdy polski parlament pracuje nad tzw. „5 Kaczyńskiego”, a debatę publiczną zajmuje kwestia wyborów parlamentarnych niemiecki minister pracy zapowiada ustawę o pracy jutra. Proponowany przez władze zza Odry nowy sposób budowania kadr dla gospodarki ma być odpowiedzią na kryzys gospodarczy, ale także wehikułem zmieniającym strukturę kompetencji i umiejętności zasobów ludzkich - uważa dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
22.08.2019
Prawo pracy HR
Coraz więcej się mówi o szczęściu w pracy. Ludzie czują, że to jest potrzebne. Organizacje także zaczynają widzieć i czuć tę potrzebę. W czasie naszego życia zawodowego spędzamy łącznie ok. 75.000 godzin w pracy. Średni czas spędzany z rodziną i dziećmi to 3-4 godziny dziennie, w pracy - przynajmniej 8 godzin!
Prawo.pl
22.08.2019
HR
O prawie 3 tys. więcej mężczyzn skorzystało w pierwszej połowie tego roku z urlopu ojcowskiego - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na taki urlop wybrało się w tym czasie 88,5 tys. mężczyzn, czyli o 2,9 tys. więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2019 r..
Paweł Żebrowski
21.08.2019
Prawo pracy
Gdyby co druga osoba, która nie jest aktywna fizycznie, zaczęła regularnie uprawiać sport - koszty absencji pracowniczych zmalałyby o 3 mld złotych - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Branża sportowa wygenerowała w 2018 roku 9,63 mld złotych wartości dodanej, utrzymując tym samym łącznie 109 tysięcy miejsc pracy i zapewniając 2,98 mld złotych wynagrodzeń.
Paweł Żebrowski
21.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W pierwszych dwóch miesiącach obowiązywania ustawy o 500 plus dla niepełnosprawnych ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu pieniędzy. W tej sytuacji pierwsze wypłaty świadczenia mogą być dopiero w grudniu. Wnioski można składać od 1 października, ale ZUS zapewnia, że złożone przed tą datą - nie zostaną odrzucone.
Paweł Żebrowski
21.08.2019
Wojewoda Małopolski uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich ws. żołnierza, który stracił status bezrobotnego z powodu szkolenia w Wojskach Obrony Terytorialnej. RPO zwracał uwagę, że uposażenie za ćwiczenia powoduje jedynie zawieszenie za ten czas prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a nie pozbawia statusu osoby bezrobotnego.
Paweł Żebrowski
20.08.2019
Prawo pracy
Pracownikowi naukowemu nie minął termin na uzyskanie tytułu doktora habilitowanego, gdyż miał na to dziewięć lat. Wobec tego nie można rozwiązać z nim umowy o pracę, powołując się na zmianę ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.08.2019
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej

Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
W tym roku na wsparcie ekonomii społecznej – w tym kursy, szkolenia i uprawnienia zawodowe - wydano już ponad 700 tys. zł - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort zachęca do kontaktów z powiatowymi urzędami pracy i dowiadywania się o dostępność tych funduszy.
Krzysztof Sobczak
19.08.2019
Pomoc społeczna Małe i średnie firmy
Sukcesja zaczyna się wiele lat przed przekazaniem władzy i własności w firmie rodzinnej. I kończy się wiele lat po tym, gdy sukcesor przejmie firmę. Jeśli właściciel firmy rodzinnej chce usprawnić proces sukcesji, nie wystarczy, że zadba o przekazanie wiedzy, władzy i własności ucząc syna czy córkę rodzinnych wartości.
Adrianna Lewandowska
19.08.2019
HR Małe i średnie firmy

WSA: Treść zarzutów nie jest ważna, gdy ZUS działa opieszale

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Decyzja o utrzymaniu w mocy postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych została przez organ odwoławczy wydana po upływie siedmiodniowego terminu, który przewidują przepisy Prawa przedsiębiorców. Dlatego złożona do sądu skarga zasługiwała na uwzględnienie, niezależnie od treści zarzutów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dorian Lesner
19.08.2019
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Ponad 644 tys. cudzoziemców było ubezpieczonych pod koniec czerwca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To jest o ponad 35 tys. więcej niż w marcu tego roku. - To nie jest efekt prac sezonowych, tylko tego, że Polska gospodarka pomimo pesymistycznych prognoz wciąż potrzebuje ludzi do pracy - podkreślają eksperci.
Paweł Żebrowski
19.08.2019
Ubezpieczenia społeczne
Nie ma obowiązku dołączania do wniosku o 500 plus orzeczenia o rozwodzie, separacji czy o miejscu zamieszkania dziecka – przypomina Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Wnioski takie od początku lipca można składać za pośrednictwem internetu. Od 1 sierpnia jest to możliwe także drogą tradycyjną, w formie papierowej.
Patrycja Rojek-Socha
18.08.2019
Prawo rodzinne
W 2019 roku co dziesiąty respondent (10,6 proc.) planuje porzucić etat – umowę o pracę na rzecz freelancingu. Co szósty badany (17 proc.) pracuje jako wolny strzelec będąc studentem (14 proc.) lub uczniem przed maturą (3 proc.) - wynika z raportu Useme. Ponad połowa freelancerów ma jednak trudności z otrzymywaniem terminowych wypłat.
Paweł Żebrowski
17.08.2019
Prawo pracy HR
Rząd przegrał w starciu z działającymi w służbach mundurowych związkami i w sensie finansowym drogo za to zapłacił. Gdybyśmy mieli pluralizm i „Solidarność”, dobrego porozumienia podpisać by się nie udało - uważa Sławomir Koniuszy, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Paweł Żebrowski
17.08.2019
Policja

Rodzic powinien ponownie zgłaszać studenta do ubezpieczenia

Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Pracowitego studenta po wakacjach może spotkać przykra niespodzianka, gdy będzie chciał skorzystać z usług publicznej służby zdrowia. Nie będzie miał ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli do ubezpieczenia zgłosił go zleceniodawca lub pracodawca, a umowa wygasła. Ponownego zgłoszenia muszą dokonać rodzice studenta do 26. roku życia.
Monika Sewastianowicz
16.08.2019
Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe
Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która zakłada pluralizm związkowym w służbach. Już niedługo związki zawodowe w policji będą mogły tworzyć m.in. NSZZ "Solidarność" czy OPZZ. Związkowcy z NSZZ Policjantów zapowiadają protest, bo obawiają się wejścia „Solidarności” do policji i bliskich związków tego związku z rządem.
Paweł Żebrowski
16.08.2019
Policja
Krajowy prawodawca nie może ustanawiać warunków formalnych, które muszą być spełnione, aby pracownik występujący w obronie dyskryminowanego był chroniony. Trybunał Sprawiedliwości UE podkreślił, że mogłoby to poważnie ograniczyć wykrywanie i eliminowanie przypadków odmiennego traktowania ze względu na płeć.
Dorian Lesner
16.08.2019
Prawo pracy RODO

Jednoprocentowy wspólnik to łatwy cel dla ZUS

Ubezpieczenia społeczne Spółki
Jeśli jeden z dwóch wspólników ma tylko jeden procent udziałów, sądy mówią, że to fikcja dla obejścia obowiązku ubezpieczenia społecznego. Zdaniem ekspertów takie podejście jest wbrew prawu, ale orzecznictwo jest jednolite i konsekwentne. Tzw. niemal jedyny wspólnik musi płacić składki jak osoba prowadząca działalność.
Grażyna J. Leśniak
16.08.2019
Ubezpieczenia społeczne Spółki
Andrzej Duda powiedział, że w tej chwili nie ma takich planów ani założeń, a doniesienia o możliwości obniżenia wojskowych emerytur są "absolutną nieprawdą". Zapewnił, że nigdy nie podpisze takiej ustawy.
Patrycja Rojek-Socha
15.08.2019
Prawo pracy
Specjalną ankietę, która ma pomóc określić bariery stojące na przeszkodzie udziału w rynku pracy osób po 50. roku życia opracowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zebrane dane mają pomóc w opracowaniu odpowiednich rozwiązań.
Paweł Żebrowski
14.08.2019
Prawo pracy HR
Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się kolejne osoby, których adresy zostały wykorzystane przy zgłaszaniu do ubezpieczenia cudzoziemców. Zdarzają się sytuacje, że na jeden adres zarejestrowano nawet 500 pracowników. Nie ogranicza to uprawnień ubezpieczeniowych tych osób, ale ich dane osobowe są zagrożone. ZUS deklaruje walkę z tym procederem.
Paweł Żebrowski
14.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Ponad 34 proc. Polaków zadeklarowało, że nie może wyjechać na tydzień raz w roku z powodów finansowych - wynika z raportu Eurostatu. Polska znalazła się jednak w czołówce krajów, w których odnotowano polepszenie sytuacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat - wzrost o 26 punktów procentowych od 2013 r. do 2018 r.
Paweł Żebrowski
14.08.2019
Prawo pracy