Niewiele osób wie, że pobierając świadczenie z ZUS można jednocześnie kończyć kursy przekwalifikowania zawodowego, które umożliwią kontynuowanie kariery zawodowej. Takie możliwości daje renta szkoleniowa - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Paweł Żebrowski
04.09.2019
Ubezpieczenia społeczne
Wizjonerzy obiecują fabrykę bez człowieka. Ale na razie widzimy przeciwny trend: im więcej w przemyśle robotów i maszyn, tym bardziej brakuje ludzi. Nadzieją jest employer branding połączony z – uwaga! – empatycznym przywództwem.
Mirosław Konkel
03.09.2019
HR
Pracownik leśnictwa ma prawo do drugiej odprawy z tytułu przejścia na emeryturę, nawet jeśli wcześniej ją pobrał w związku z przejściem na rentę inwalidzką, po czym ponownie zatrudnił się w Lasach Państwowych - to sens uchwały siedmiu sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.09.2019
Prawo pracy

Zwolnienie z PIT dla młodych to dodatkowe zniżki przy PPK

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK
Od 1 sierpnia obowiązuje zwolnienie z podatku dla osób, które nie ukończyły 26 lat. Dzięki uldze młodzi pracownicy nie zapłacą PIT również od wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych wnoszonych przez pracodawcę. Dla zarabiających 4 tys. brutto będzie to oszczędność na poziomie ponad 120 złotych rocznie.
Paweł Żebrowski
03.09.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne PPK

ZUS już przyjmuje wnioski o "500 plus" dla niesamodzielnych

Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Od 2 września można składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - poinformowała szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. Wnioski będą jednak rozpatrywane dopiero od 1 października, kiedy w życie wejdą odpowiednie przepisy.
Paweł Żebrowski
02.09.2019
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne
Odmówiono przyznania świadczenia „500plus” na pierwsze dziecko, z uwagi na przekroczony dochód. Skarżąca wyjaśniła, że wadliwie wyliczano jej dochody. Jednak zdaniem WSA w Gliwicach nie można uznać, że rodzina utraciła dochód, skoro nie wyrejestrowała ona działalności gospodarczej, a jedynie rozwiązała umowę agencyjną.
Aleksandra Partyk
02.09.2019
Pomoc społeczna Prawo rodzinne
Sukces firmy w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, jest w dużej mierze determinowany przez zaangażowanych pracowników. Według badań prowadzonych przez Instytut Gallupa zaangażowanie przekłada się na konkretne liczby.
Agnieszka Łądka-Barańska Malwina Puchalska-Kamińska
02.09.2019
HR
Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas absencji w pracy, w związku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia - podkreśla specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Maciej Ambroziewicz.
Ambroziewicz Maciej
02.09.2019
Prawo pracy BHP

Za 40 lat samozatrudnieni z bieda-emeryturami

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył właśnie, że w 2059 roku emerytura kobiet prowadzących własną działalność wyniesie 1810 złotych, a mężczyzn - 2450 złotych - dowiedziało się Prawo.pl. To dramatycznie mało, zważywszy na szacunki ekspertów, według których przeciętne wynagrodzenie za 40 lat wyniesie ok. 15 tysięcy złotych.
Paweł Żebrowski
02.09.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zarówno dodatek pielęgnacyjny, jak i zasiłek pielęgnacyjny, są adresowane do osób niepełnosprawnych. Oba te świadczenia mają też podobny cel. Wyklucza się pobieranie obu świadczeń jednocześnie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Aleksandra Partyk
31.08.2019
Ubezpieczenia społeczne
Osoby wykonujące zawody medyczne, m.in. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, po którym będą mogły uzyskać tytuł specjalisty. Pracę nad zmianą ustawy rozpoczął właśnie Sejm.
Krzysztof Sobczak
30.08.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Nieewidencjonowanie czasu pracy może się wiązać z próbą uniknięcia obowiązku wypłacania pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - wskazuje Państwowa Inspekcja Pracy.
Paweł Żebrowski
30.08.2019
Prawo pracy BHP
Na wyłonienie instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK, pracodawcy mają czas do 25 października 2019 r. Związki zawodowe lub reprezentacja pracowników nie może zablokować tego wyboru. Pracodawca musi jednak to z nimi skonsultować. Jeśli tego nie zrobi, może narazić się na wnioski o odszkodowanie.
Paweł Żebrowski
30.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Zniesienie limitu składek na ZUS zostało zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu - poinformowało Prawo.pl Ministerstwo Finansów. W projekcie nie zagwarantowano natomiast pieniędzy na wypłatę trzynastych emerytur. Nie oznacza to jednak, że dodatkowe świadczenia nie zostaną w przyszłym roku wypłacone.
Paweł Żebrowski
29.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Represje związane z przymusowym zatrudnieniem w kopalni węgla w ramach zasadniczej służby wojskowej nie stanowią podstawy do przyznania statusu osoby represjonowanej. WSA w Łodzi wskazał, że można przyznać za to świadczenie pieniężne, ale decyzja w tym zakresie należy do właściwego organu emerytalno-rentowego
Dorian Lesner
29.08.2019
Emerytury i renty
Emeryt może wskazać osobę, która po jego śmierci uzyska tzw. wypłatę gwarantowaną. Brak dokonania wyboru powoduje, że za „wytypowanego” uznaje się jego małżonka. Wdowa po emerycie może uzyskać to świadczenie, nawet gdy ZUS dokonywał wypłat emerytury do jej rąk - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
29.08.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
NSZZ "Solidarność" postuluje, aby w świadectwie pracy nie ujawniano informacji dotyczących rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia - czyli tzw. zwolnienia dyscyplinarnego. Przeciwni zmianom są pracodawcy, którzy uważają, że to ważne dane w procesie rekrutacji.
Paweł Żebrowski
29.08.2019
Prawo pracy
Osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić bez żadnych konsekwencji do kwoty 3 387,50 zł - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nowe progi będą obowiązywały w okresie od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 roku. Jeśli renciści i emeryci przekroczą wyznaczone kwoty ich świadczenia mogą zostać zmniejszone lub zawieszone.
Paweł Żebrowski
28.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus", świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz świadczenia "Mama 4 plus" - zakłada projekt budżetu, który na posiedzeniu we wtorek 27 sierpnia przyjęła Rada Ministrów.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty
Od 1 sierpnia 2019 roku podstawa naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwiększy się o 3,4 proc. Z funduszu finansowane są np. „wczasy pod gruszą”, czy karnety sportowe dla pracowników. Zakłada to przyjęty przez rząd projekt o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
Przyszłoroczny projekt budżetu nie zakłada wprowadzenia tak zwanego testu przedsiębiorcy - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Według wcześniejszych zapowiedzi, test miałby pozwolić określić, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
W 2017 roku w Polsce przemysł motoryzacyjny wraz z branżami z nim kooperującymi wygenerował 730 tys. miejsc pracy i płace o wartości 5,39 mld euro - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Przemysł motoryzacyjny w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
HR
Wprowadzona przez ZUS samoobsługa na profilach płatników składek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) pozwala na samodzielne tworzenie elektronicznych dokumentów z wybranymi danymi z konta w ZUS. W ten sposób można m.in. utworzyć dokument z informacją o saldzie na koncie w Zakładzie, o liczbie ubezpieczonych czy też potwierdzenie, że jest się płatnikiem składek.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Ubezpieczenia społeczne
Najnowsze informacje z planów prac Rady Ministrów pokazują, że rząd zamierza jeszcze w tej kadencji Sejmu zająć się zniesieniem limitu trzydziestokrotności (składek emerytalnych i rentowych) - pisze Oskar Sobolewski, ekspert w Instytucie Emerytalnym.
Oskar Sobolewski
27.08.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Dyrektor szpitala powinien odpowiednio uzasadnić, czy kierownicy pionów i poradni w jego jednostce oraz zastępcy dyrektora szpitala pełnią funkcje publiczne. Dopiero wtedy może udzielić lub odmówić udzielenia informacji publicznej o ich wynagrodzeniu - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Robert Horbaczewski
27.08.2019
Prawo pracy Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W ponad połowie mikrofirm i małych przedsiębiorstw przejrzenie życiorysu kandydata do pracy zajmuje średnio do pół minuty, 21 proc. pracodawców robi to nie dłużej niż przez minutę - wynika z badania przeprowadzonego przez brytyjską spółkę UCE GROUP LTD.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
Kształcenie dualne to problem dla firm, szczególnie małych. Oddelegowanie pracownika do współpracy z uczniami i nauczycielami może dla nich być trudne. Tutaj jest potrzebna ogromna wyobraźnia techniczna, zawodowa. Jednak zapisy w ustawie budzą nadzieję, że ktoś dostrzegł problemy – mówi o reformie szkolnictwa zawodowego prof. Stefan Kwiatkowski.
Beata Igielska
27.08.2019
Zarządzanie oświatą
"Zero Ukraińców czy innych podobnych" - napisał w ogłoszeniu o pracy właściciel lokalu poszukujący kucharza. Rzecznik Praw Obywatelskich pyta m.in. prokuraturę o reakcję. A eksperci wskazują, że zdarzają się sytuacje, kiedy to obiektywne powody wykluczają obcokrajowców w procesie rekrutacji, np. kiedy wymagana jest biegłość języka polskiego.
Paweł Żebrowski
27.08.2019
Prawo pracy
W ramach programu „Praca – Integracja” Poczta Polska che zatrudnić do końca przyszłego roku 360 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Obecnie w Poczcie Polskiej pracuje ok. 1730 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, co stanowi ok. 2,2 proc. wszystkich zatrudnionych.
Paweł Żebrowski
26.08.2019
Prawo pracy
Umowy obejmują ok. 330 tys. pracowników, czyli potencjalnych uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych - poinformował Prawo.pl Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Zwraca uwagę, że firmy mają jeszcze czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK, bo ostatecznym terminem jest 25 października.
Paweł Żebrowski
26.08.2019
Emerytury i renty PPK