Decyzja pracodawcy o niezatrudnianiu pracownika izby skarbowej, jako konsekwencja reformy KAS powinna opierać się na czytelnych kryteriach. A zatem pozbawianie pracy osób zatrudnionych w jednostkach skarbowych bez podania zasad selekcji łamało zakaz niedyskryminacji i zasadę równości wobec prawa - stwierdził Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.10.2020
Administracja publiczna Prawo pracy
W dobie zdalnej pracy wielu firm i instytucji inspektorzy pracy żądają zwykle wcześniejszego przesłania mailem dokumentacji pracowniczej. Takie dane firmy muszą odpowiednio zabezpieczyć przed wyciekiem. To istotne, gdyż w tym roku doszło już do prawie dwóch tysięcy naruszeń ochrony danych w sektorze publicznym.
Grażyna J. Leśniak
01.10.2020
Prawo pracy BHP RODO
Od środy, 30 września, ZUS uruchomił nowy kreator na Platformie Usług Elektronicznych, który ma usprawnić proces wydania zaświadczenia A1 pracownikom delegowanym. Potwierdza on, że do wskazanej osoby stosuje się tylko polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego. Dzięki kreatorowi użytkownik krok po kroku zostanie poprowadzony przez system
Grażyna J. Leśniak
30.09.2020
Prawo pracy

WSA: Odstąpienie od wymierzenia kary nie blokuje odwołania ze stanowiska

Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo pracy
Dyrektor instytucji kultury naruszył dyscyplinę finansów publicznych, co potwierdziła działająca przy RIO komisja. Władze samorządu odwołały go więc ze stanowiska. Dyrektor bronił się, że w wydanym orzeczeniu odstąpiono od wymierzenia mu kary. Nie miało to jednak znaczenia, liczy się bowiem fakt naruszenia prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem
Dorian Lesner
30.09.2020
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne Prawo pracy
Wojewódzki konsultant zwrócił się do okręgowej rady lekarskiej o informacje związane z wypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego przez jednego z lekarzy. Ten zaś chciał przekazania kopii tego wniosku i odpowiedzi jakiej udzielił samorząd. Nie dostał ich, więc złożył skargę. WSA w Opolu potwierdził, że ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami
Dorian Lesner
30.09.2020
Administracja publiczna Zawody medyczne
Około miesiąca mają firmy zatrudniające z tzw. II i III etapu wdrożenia PPK (50+ i 20+) na przystąpienie do pracowniczych planów kapitałowych. 27 października mija ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Wcześniej muszą jednak wybrać - razem z przedstawicielami załogi - instytucję finansową, z którą prowadzić będą ten program.
Małgorzata Jankowska
30.09.2020
Emerytury i renty Prawo pracy PPK

COVID-19 wstrzymuje odejście od pracy zmianowej w prokuratorze

Prokuratura Prawo pracy Koronawirus a prawo
Mimo planów oraz postulatów prokuratorów i pracowników prokuratury, pozostaje w niej zmianowy system pracy. Decyzję taką uzasadniono "istotnym" wzrostem zachorowań na koronawirusa oraz opinią Głównego Inspektora Sanitarnego. Kolejna analiza ma być przeprowadzona 12 października - a wypłaszczenie krzywej ma oznaczać powrót do "normalności".
Patrycja Rojek-Socha
30.09.2020
Prokuratura Prawo pracy Koronawirus a prawo
Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęła pierwsza skarga dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej. Wiele wskazuje, że to nie jedyny taki przypadek w Polsce. Zdaniem ekspertów, to dowód na bagatelizowanie problemu ochrony danych przy pracy zdalnej i braku aktualizacji ryzyk z tym związanych.
Grażyna J. Leśniak
30.09.2020
Prawo pracy RODO
Tworząc program dobrowolnych odejść należy pamiętać, że jego warunki podlegają co do zasady takim samym ograniczeniom, jak wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy. W szczególności istotne jest uwzględnienie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, a zwłaszcza w zakresie doboru grup pracowników, którzy objęci zostaną programem
Przemysław Mazur
30.09.2020
Prawo pracy
Gdyby pracodawca chciał skutecznie zwolnić radnego, powinien wykazać, że nie ma dla niego stanowiska pracy w nowej strukturze organizacyjnej. Natomiast limit etatów, czy ograniczenia ekonomiczne nie mogą być powodem odmowy przywrócenia do pracy - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.09.2020
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Rząd ograniczając tzw. ulgę abolicyjną do 1360 zł, tak naprawdę ją likwiduje. Skutki tej decyzji odczują zarówno osoby pracujące za granicą, jak i pracodawcy, którzy kierują swoich pracowników do pracy za granicą, oferując z góry określone wynagrodzenie - uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2020
PIT Prawo pracy
Szefowie MSWiA - Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik - spotkali się z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Rozmowy dotyczyły m.in. prac nad projektem zmiany art. 15a, dotyczącego czasu służby oraz funduszu nagrodowego i programu rozwoju służb - poinformowało we wtorek Ministerstwo.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2020
Emerytury i renty Prawo pracy
Co roku w UE, w wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych, na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. osób umiera. Aby lepiej chronić pracowników przed nowotworami, Komisja Europejska zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2020
BHP Opieka zdrowotna Prawo unijne
W ciągu ostatnich niespełna czterech lat Państwowa Inspekcja Pracy rozstała się z ponad 20 inspektorami, którzy dorabiali w sposób niezgodny z prawem - np. w firmach, które następnie były przez nich kontrolowane. Zwolniony rekordzista na takich dodatkowo płatnych zajęciach, m.in. szkoleniach, zarobił rocznie 200 tysięcy złotych. To problem całej administracji - wskazują eksperci.
Grażyna J. Leśniak
29.09.2020
Prawo pracy

WSA: Likwidacja pogotowia socjalnego wymaga opinii związków

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Samorząd postanowił zlikwidować pogotowie socjalne. Uchwała w tej sprawie powinna jednak zostać przedłożona do zaopiniowania przez organizacje związkowe. Akt ten dotyczył bowiem praw i interesów zatrudnionych w pogotowiu pracowników oraz wpływał na uprawnienia ogółu mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego - orzekł WSA w Olsztynie.
Dorian Lesner
29.09.2020
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
Pracownik, który przeszedł na rentę po rozwiązaniu umowy ma prawo do odprawy pieniężnej. Pod warunkiem jednak, że stał się on niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, do przyznania mu renty. Prawo to nie jest uzależnione od tego, kto rozwiązał umowę.
Piotr Kostrzewa Dorian Lesner
29.09.2020
Emerytury i renty Prawo pracy

Drastycznie mniej mianowań w służbie cywilnej w kolejnych latach

Administracja publiczna Koronawirus a prawo Służba cywilna
Rząd określił plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023. Ich liczba, pierwotnie planowana w przyszłym roku na 550 osób wyniesie ostatecznie tylko 30. Argument to trudna sytuacja finansów publicznych spowodowana pandemią i ograniczanie kosztów osobowych w administracji.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.09.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo Służba cywilna
Od 15 października 2020 roku kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy wsparcia dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej. Będzie zwolnienie ze składek i świadczenie postojowe.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Kolejne 17 tysięcy firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Sprawa dotyczy tych przedsiębiorców, którzy pierwotnie nie spełnili kryteriów pozwalających na udzielenie takiej pomocy. Dodatkowe wyjaśnienia z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozwolą na realizację wsparcia dla nich.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
54 proc. ankietowanych wolałaby dalej pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, żeby mieć wyższą emeryturę. Z kolei 46 proc. chciałoby przejść na emeryturę zaraz, gdy tylko będzie to możliwe, nawet kosztem mniejszych świadczeń. Jednocześnie większość, bo aż 66 proc. pracujących Polaków lubi swoją pracę
Grażyna J. Leśniak
28.09.2020
Emerytury i renty Prawo pracy
Polscy nauczyciele zarabiają połowę tego, co nauczyciele w innych krajach Europy - wynika z najnowszego raportu „Education at a Glance 2020” przygotowanego przez ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zrzeszającej 35 wysoko rozwiniętych krajów świata. Eksperci uwzględnili siłę nabywczą pieniądza w każdym z tych krajów
Beata Igielska
28.09.2020
Kadry w oświacie
Kobiety z rocznika 1953 wciąż czekają na kompleksowe uregulowanie swoich emerytur. Twierdzą, że wszyscy powinni dostać takie samo wyrównanie, bez względu na to, kiedy składali wniosek o ponowne ustalenie emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Tymczasem różnice nadal są i biorą się z daty, w jakiej składany był ten wniosek.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2020
Emerytury i renty
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. Strony mogą więc wskazać, że nastąpi to w innym, późniejszym czasie niż dzień podpisania umowy. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik przystąpił do świadczenia pracy. Jeżeli tego nie zrobił ze swojej winy, to pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje.
Małgorzata Skibińska Dorian Lesner
28.09.2020
Prawo pracy HR
Obecnie dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu COVID-19, obowiązywał do 20 września br. Istnieje też możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2020
Ubezpieczenia społeczne
Globalna pandemia Covid-19 wywróciła naszą codzienność do góry nogami. Co drugi Polak deklaruje, że podczas trwającej epidemii pracował lub pracuje zdalnie. Jednak okazuje się, że to właśnie kobiety częściej pracowały na odległość. Aż 57 proc. z nich deklaruje taki rodzaj pracy, w porównaniu z tylko 45 proc. mężczyzn.
Grażyna J. Leśniak
26.09.2020
Prawo pracy
Nie 250, a 400 złotych ma wynieść dodatek terenowy do wynagrodzenia pracownika socjalnego. Nie będzie on też uwzględniany przy obliczaniu wysokości pensji. Pracownicy socjalni krócej też będą musieli czekać na dodatkowy urlop. Ma to zmienić projektowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.09.2020
Pomoc społeczna
Transformacja górnictwa ma być rozłożona na wiele lat, a górnicy dołowi mają mieć gwarancję pracy w kopalniach do emerytury - wynika z podpisanego w piątek porozumienia. Ostatnia kopalnia przestanie wydobywać węgiel w 2049 roku. Do tego czasu górnictwo ma być subsydiowane przez państwo.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy ponad 2,3 mln zł na projekty w obszarze dialogu społecznego dotyczące niwelowania skutków epidemii COVID-19. Do dofinansowania wybrano w sumie sześć projektów – poinformował w piątek resort rodziny, pracy i polityki społecznej.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Niektóre rozwiązania powstałe w czasie pandemii COVID-19, takie jak praca zdalna, doraźne badania stanu zdrowia pracowników czy badanie trzeźwości pracowników, mogą okazać się przydatne także w czasie, kiedy wirus zostanie ostatecznie pokonany – twierdzi Business Centre Club.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy
Będą rozpatrywane tylko uzasadnione wnioski "o informacje niezbędne i konieczne" od organów będących odpowiednikami Państwowej Inspekcji Pracy z państw przyjmujących pracowników delegowanych z Polski – ustaliło Prawo.pl. Zdaniem ekspertów to dobra wiadomość dla naszych firm, które obawiały się, że wnioski do PIP mogą opierać się na donosach konkurencji z państw przyjmujących.
Grażyna J. Leśniak
25.09.2020
Prawo pracy Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski