Od 2 lipca 2014 roku czas pracy wszystkich pracowników leczniczych (z wyjątkiem pracowników technicznych i administracyjnych, a także pracowników niewidomych) wynosi 7 godz. 35 min na dobę. Skrócona norma czasu pracy, o która obejmowała fizjoterapeutów, nie ma już zastosowania do żadnej grupy pracowników podmiotów leczniczych. Brak jest konieczności dzielenia czasu pracy fizjoterapeuty na poszczególne rodzaje wykonywanych zabiegów.

Czytaj w LEX: Standardy ustawowe wykonywania zawodu fizjoterapeuty >>>

Czytaj w LEX: Samorząd zawodowy fizjoterapeutów >>>

 

Kodeks pracy fizjoterapeuty

Czas pracy reguluje kodeks pracy, ma on zastosowanie wyłącznie do osób zatrudnionych na umowę pracę. Zatem wobec osób pracujących na kontraktach i w oparciu o umowy cywilno-prawne kodeks pracy nie ma zastosowania.  W praktyce oznacza to, że pracownik może pracować krócej bądź dłużej.   

Czytaj także na Prawo.pl: Ponad 71,5 miliona złotych na szkolenia dla fizjoterapeutów>>

Etat fizjoterapeuty

Miejsca pracy polskich fizjoterapeutów to: przychodnia, szpital, dom pacjenta, gabinety prywatne oraz zakłady rehabilitacji. Jedno z przeprowadzonych przez firmę KANTAR badań wykazało, że fizjoterapeuta nie pracuje wyłącznie w jednym miejscu – średnio „statystyczny fizjoterapeuta” pracuje w 1,4 miejscach pracy. Nie są to zatrudnienia w pełnym wymiarze pracy. Jak wskazuje badanie – w jednym miejscu fizjoterapeuta spędza średnio 135 godzin miesięcznie. Szacując, że ma kilka miejsc pracy – wychodzi, że średni czas pracy to około 145 godzin. W wymiarze etatowym (140-160 godzin) pracuje niespełna 30 proc. fizjoterapeutów i około 40 proc. fizjoterapeutek (ponad 11 godzin dziennie).

Czytaj w LEX: Zakładanie praktyk zawodowych przez fizjoterapeutów >>>

Czytaj w LEX: Uzyskiwanie prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutów - konieczne czynności >>>

Pracownik fizykoterapii - 5 godzin pracy

Czytelnik Prawo.pl zgłosił się z pytaniem. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej czas pracy fizjoterapeuty nie powinien przekraczać 7 h 35 min. na dobę. Pracownik fizykoterapii nie powinien pracować więcej niż 5 h dziennie. Ile powinien wynosić mój czas pracy na stanowisku fizjoterapeuty, jeśli do moich podstawowych obowiązków należy wykonywanie zarówno masaży, prowadzenie kinezyterapii oraz wykonywanie zabiegów fizykoterapii? Czy mam pracować 7 h 35 min. czy 5 h, czy też należy ustalić jakąś średnią?

 

 

Wymiar czasu pracy uzależniony będzie od tego, co należy do podstawowych obowiązków pracownika: czy świadczenie pracy na stanowisku fizjoterapeuty czy praca w zakładzie bądź pracowni fizykoterapii. W pierwszym przypadku pracownik powinien świadczyć pracę 7 godz. 35 min. na dobę, w drugim - 5 godz. na dobę.

Zgodnie z art. 32g ust. 5 w związku z ust. 3 ustawy z 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) czas pracy w wymiarze 5 godzin na dobę i przeciętnie 26 godzin i 15 minut na tydzień stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy w komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów.

Czytaj w LEX: Wizyta fizjoterapeutyczna: przebieg, możliwość przeprowadzenia, odpowiedzialność, dokumentacja >>>

WZORY dokumentów w LEX:

 

Szkodliwość pracy - fizykoterapia

Ograniczony do 5 godzin na dobę czas pracy tych osób podyktowany jest troską o ich zdrowie. Świadczą oni pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, narażeni są bowiem na emisję energii cieplnej, wszelkiego rodzaju prądy, promieniowanie świetlne (widzialne), ultrafioletowe, podczerwone, ultradźwięki itp.

Dla bezpieczeństwa pracowników, praca w takich warunkach w zakładach opieki zdrowotnej nie powinna przekraczać 5 godzin na dobę. Jeżeli pracownik wykonuje także inną pracę, w czasie której nie jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, a tylko przez jakiś czas pracuje w pracowni fizykoterapeutycznej, nie ma podstaw do ograniczenia jego czasu pracy do 5 godzin na dobę. Jego podstawowym wymiarem czasu pracy będzie 7 godz. i 35 min. na dobę.

Przytoczony przepis wyraźnie wskazuje, że tylko osoby dla których podstawowym, a więc głównym, przeważającym obowiązkiem jest samodzielne wykonywanie zabiegów lub kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów w pracowni (zakładzie) fizykoterapeutycznej są uprawnione do skróconego czasu pracy. Umowa o pracę określa na jakim stanowisku zatrudniony jest pracownik, a zatem także to co należy do jego podstawowych obowiązków.