Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej czas pracy fizjoterapeuty nie powinien przekraczać 7 h 35 min. na dobę. Pracownik fizykoterapii nie powinien pracować więcej niż 5 h dziennie. Ile powinien wynosić mój czas pracy na stanowisku fizjoterapeuty, jeśli do moich podstawowych obowiązków należy wykonywanie zarówno masaży, prowadzenie kinezyterapii oraz wykonywanie zabiegów fizykoterapii? Czy mam pracować 7 h 35 min. czy 5 h, czy też należy ustalić jakąś średnią?


Wymiar czasu pracy uzależniony będzie od tego, co należy do podstawowych obowiązków pracownika: czy świadczenie pracy na stanowisku fizjoterapeuty czy praca w zakładzie bądź pracowni fizykoterapii. W pierwszym przypadku pracownik powinien świadczyć pracę 7 godz. 35 min. na dobę, w drugim - 5 godz. na dobę.

Zgodnie z art. 32g ust. 5 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) czas pracy w wymiarze 5 godzin na dobę i przeciętnie 26 godzin i 15 minut na tydzień stosuje się do pracowników na stanowiskach pracy w komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów. Ograniczony do 5 godzin na dobę czas pracy tych osób podyktowany jest troską o ich zdrowie. Świadczą oni pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, narażeni są bowiem na emisję energii cieplnej, wszelkiego rodzaju prądy, promieniowanie świetlne (widzialne), ultrafioletowe, podczerwone, ultradźwięki itp. Dla bezpieczeństwa pracowników, praca w takich warunkach w zakładach opieki zdrowotnej nie powinna przekraczać 5 godzin na dobę. Jeżeli pracownik wykonuje także inną pracę, w czasie której nie jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, a tylko przez jakiś czas pracuje w pracowni fizykoterapeutycznej, nie ma podstaw do ograniczenia jego czasu pracy do 5 godzin na dobę. Jego podstawowym wymiarem czasu pracy będzie 7 godz. i 35 min. na dobę.
Przytoczony przepis wyraźnie wskazuje, że tylko osoby dla których podstawowym, a więc głównym, przeważającym obowiązkiem jest samodzielne wykonywanie zabiegów lub kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów w pracowni (zakładzie) fizykoterapeutycznej są uprawnione do skróconego czasu pracy. Umowa o pracę określa na jakim stanowisku zatrudniony jest pracownik, a zatem także to co należy do jego podstawowych obowiązków.