Przekazuję największe w historii samorządu fizjoterapeutów środki finansowe przeznaczone na szkolenia. Cieszę się, że mogę w ten sposób wspierać budowanie samodzielności tego zawodu – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia, przekazując symboliczny czek na kwotę  71 532 000 złotych zarządowi Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.  To pieniądze na trzeci projekt Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który jest dofinansowany ze środków UE. Dzięki doświadczeniom zdobytym przy realizacji dwóch poprzednich projektów udało się pozyskać znacznie większy budżet na wyjątkowy program edukacyjny.

 

Dla kogo szkolenia

Fizjoterapeuci płacą za kształcenie podyplomowe z własnej kieszeni - mówi Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. - Wielu z nas nieustająco się kształci i korzysta ze szkoleń komercyjnych. Dzięki funduszom, które udało nam się wywalczyć, będziemy mogli stworzyć nowoczesną i łatwo dostępną platformę online z szkoleniami o wysokim poziomie merytorycznym oraz stacjonarnie przeszkodzić kilkadziesiąt tysięcy fizjoterapeutów. Warto pamiętać, że platforma zostanie z nami także po zakończeniu projektu i będzie każdego roku zasilana nowymi szkoleniami. To inwestycja długofalowa i w praktyce nie ma ograniczeń w liczbie fizjoterapeutów, którzy mogą skorzystać ze szkolenia online także po zakończeniu projektu. To największe przedsięwzięcie realizowane ze środków publicznych z myślą o rozwoju fizjoterapeutów i fizjoterapii - dodaje.

Ze szkoleń w ramach projektu będzie mogło skorzystać 20 tys. fizjoterapeutek i fizjoterapeutów z obszaru całego kraju, tj. osób posiadających prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty przyznane przez KRF, bez względu na miejsce i formę zatrudnienia. Szkoleniami zostaną objęci fizjoterapeuci pracujący lub współpracujący zarówno z publicznym, jak i prywatnym sektorem ochrony zdrowia oraz z placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, np. domami pomocy społecznej, fundacjami oraz fizjoterapeuci mający zarejestrowaną praktykę zawodową (podmioty wykonujące działalność leczniczą).

 – Wszyscy fizjoterapeuci, którzy czynnie wykonują zawód wiedzą, że wykonywanie naszej pracy bez szkoleń i ciągłego poszerzania wiedzy nie jest możliwe. Pandemia spowodowała, że musieliśmy szybko zdobyć wiedzę z nowego zakresu. Tylko ciągły rozwój naszej profesji pozwoli nam nadążać za potrzebami pacjentów  – mówi Tomasz Niewiadomski, wiceprezes KRF.

Jakie szkolenia

Podpisanie umowy kończy wielomiesięczny proces starań i przygotowań, w trakcie którego specjaliści KIF opracowali założenia nowego projektu. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu kompetencji fizjoterapeutów zobszaru całego kraju w zakresie prowadzenia fizjoterapii pacjentów chorujących na choroby zakaźne, w tym w szczególności na COVID-19, rehabilitacji pochorobowej oraz fizjoprofilaktyki. Zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla 20 tys. fizjoterapeutów w 7 podstawowych dziedzinach fizjoterapii wchodzących w zakres rehabilitacji pochorobowej:

  • pulmonologicznej,
  • ortopedycznej
  • neurologicznej
  • kardiologicznej
  • pediatrycznej
  • onkologicznej
  • uroginekologicznej

oraz z zagadnień niedzieninowych, np. fizykoterapii, fizjoterapii na OIT czy komunikacji z pacjentem.

Programy szkoleń zostaną opracowane przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem akademickim i szkoleniowym. Szkolenie będą się składać ze specjalistycznych modułów i bloków tematycznych sformułowanych w sposób umożliwiający elastyczne tworzenie ścieżek szkoleniowych. Będą podane w przystępny, atrakcyjny wizualnie i multimedialny sposób. 

Każde szkolenie zakończy się egzaminem; wynik pozytywny oznacza zdobycie min. 70 proc. pkt. Pozytywne złożenie egzaminu potwierdzone zostanie certyfikatem. Jeden fizjoterapeuta będzie mógł wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu. Szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane w każdym województwie, aby zapewnić ich ogólnopolską dostępność.