Od dnia 1 czerwca 2018 roku, zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty żadna osoba nie może pracować, prowadzić działalności gospodarczej lub zostać zatrudniona jako fizjoterapeuta nie widniejąc w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Zarejestrowani otrzymują dokument „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Jego wzór określa obecnie rozporządzenie z 4 kwietnia 2017 roku.

Tyle że za sprawą ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw przestanie ono obowiązywać 11 lipca.  Za sprawą tej ustawy minister zdrowia zyskał prawo do upoważnienia Krajowej Rady Fizjoterapeutów do wykonywania zadań związanych z emitowaniem dokumentu. W efekcie musi zostać wydane nowe rozporządzenie, choć wzór dokumentu nie ulega zmianie.

Co ważne, wydane dotychczas dokumenty „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty” na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność. Z danych KIF wynika, że obecnie prawo do wykonywania zawodu ma ok. 71 tys. fizjoterapeutów.