Pandemia, pełzający kryzys gospodarczy, inflacja oraz wojna u granic z pewnością nie sprzyjają dobrostanowi psychicznemu — pogorszenie się zdrowia psychicznego to fakt. Światowa organizacja zdrowia szacuje, że pandemia przyniosła 25-procentowy wzrost w występowaniu depresji i zaburzeń lękowych. Na łamach serwisu LiveCareer.pl przeprowadzono więc badanie „Zdrowie psychiczne Polaków a ich życie zawodowe”. W ankiecie ponad 1000 respondentów podzieliło się swoimi opiniami i doświadczeniami związanymi z problemami ze zdrowiem psychicznym oraz pracą.

Czytaj również: 

Skala mobbingu w miejscu pracy to w Polsce ciemna liczba
Prof. Gładoch: Przepis dotyczący mobbingu bardzo zły dla ofiar

 

Co wpływa na problemy psychiczne Polaków

Wśród najmłodszych badanych (w wieku 18-25 lat) 51 proc. przyznało, że zdarzyło im się zmagać z problemami ze zdrowiem psychicznym. Twierdzi tak 39 proc. kobiet i 34 proc. mężczyzn. Ponad ⅓ (38 proc.) wszystkich respondentów przyznała, że warunki w których pracują, są niesatysfakcjonujące. Wśród ankietowanych z problemami ze zdrowiem psychicznym było to 54 proc.

Czytaj w LEX: Zaburzenia psychiczne pracownika - uprawnienia pracodawcy >>>

Czytaj w LEX: Oblicza różnorodności i inkluzji. Zdrowie psychiczne pracownika >>>

Powszechnym wśród każdej przebadanej grupy problemem są zarobki — 67 proc. wszystkich ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że zarabiają zbyt mało, żeby spełnić swoje potrzeby. Nie zmienia to jednak faktu, że niskie (przynajmniej w przekonaniu badanych) zarobki również korelują z dobrostanem — aż 76 proc. badanych z problemami ze zdrowiem psychicznym uważa, że zarabia za mało. Wśród osób bez takich problemów na niskie zarobki zwróciło uwagę 61 proc.

- Chociaż w mediach tradycyjnych i społecznościowych coraz więcej mówi się o problemach ze zdrowiem psychicznym i, na szczęście, w coraz mniej stygmatyzujący sposób, wciąż większość stosowanych rozwiązań jest skrajnie indywidualistyczna (psychoterapia i farmakoterapia). Dodatkowo w Polsce brakuje specjalistów od zdrowia psychicznego — przede wszystkim w sektorze publicznym. Jako społeczeństwo powinniśmy przemyśleć, czy rosnące zachorowania na depresję i stany lękowe wynikają z jednostkowych uwarunkowań, a nie np. z warunków społecznych — m.in. nierówności finansowych i konstrukcji rynku pracy. Zwłaszcza w świetle ostatnio opublikowanych w „Nature” badań o braku jednoznacznego związku między niedoborem bądź złą dystrybucją serotoniny w mózgu a depresją – mówi  Małgorzata Sury, autorka badania i ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Czytaj w LEX: Jak zadbać o zdrowie psychiczne pracowników - budowanie odporności psychicznej w kryzysie >>>

Czytaj w LEX: Wysiłek intelektualny i monotonia pracy >>>

 


Praca nie daje poczucia bezpieczeństwa

Aż 41 proc. wszystkich badanych stwierdziło, że praca nie daje im poczucia bezpieczeństwa. Wśród osób, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, odsetek wyniósł 55 proc. Trochę więcej niż ⅓ (34 proc. ankietowanych Polaków) przyznała, że boi się utraty pracy. Za to spośród osób z problemami ze zdrowiem psychicznym lęk ten zgłasza prawie połowa — 48 proc. Prawie połowa wszystkich ankietowanych (45 proc.) przyznała, że czuje się przeciążona pracą. Twierdzi tak więcej (59 proc.) respondentów, którzy pracują na pełny etat. Dodatkowo wśród badanych z problemami ze zdrowiem psychicznym przeciążenie pracą odczuwa aż 68 proc. Jedna trzecia Polaków przyznała również, że w pracy czuje się niepewnie. Wśród osób zmagających się ze zdrowiem psychicznym jest to już 53 proc.

Czytaj w LEX: Mobbing a praktyka zarządzania personelem >>>

Czytaj w LEX: Siła psychiczna lidera >>>

- Biorąc pod uwagę wyniki badania, nie ulega wątpliwości, że zdrowie psychiczne i życie zawodowe wpływają na siebie. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni o tym pamiętać. Przy organizowaniu miejsc pracy należy starać się, aby sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi i dbaniu o potrzeby psychologiczne zatrudnionych oraz były pozbawione dyskryminacji, stygmatyzacji i, na ile to możliwe, stresu - podkreśla Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery LiveCareer.pl.

Ciekawe wyniki badania:

  • 32 proc. wszystkich badanych stwierdziło, że praca budzi w nich negatywne uczucia i skojarzenia. Przyznało tak również 53 proc. osób, które zmagają się z problemami psychicznym.
  • Aż 73 proc. Polaków boi się, że w przyszłości nie będą mieć wystarczająco dużo pieniędzy na utrzymanie. Uważa tak również 84 proc.  badanych, którzy zmagają się z problemami psychicznymi.
  • 40 proc. badanych przyznało, że warunki, w których pracują, negatywnie odbijają się na ich zdrowiu psychicznym. Wśród ankietowanych z problemami ze zdrowiem psychicznym, 63 proc. sądzi, że praca ma na nie negatywny wpływ.