Wprawdzie wydana interpretacja ogólna traktuje problem 50 proc. kosztów w sposób kompleksowy, to nie porusza wszystkich zagadnień, które budziły dotąd wątpliwości, zwłaszcza w branży IT. W dokumencie nie został bowiem skomentowany ani wyjaśniony w żaden sposób przepis określający rodzaje działalności uprawniające do zastosowania tej ulgi – piszą Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb.
Agnieszka Wachowska Joanna Jastrząb
21.10.2020
PIT Prawo pracy Małe i średnie firmy

Pod lupą inspektorów pracy głównie korporacje

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła o prawie 25 proc. mniej kontroli niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O ponad 30 proc. zmniejszyła się też liczba zastosowanych środków prawnych. Najwięcej zastrzeżeń dotyczy kwestii związanych z przestrzeganiem przepisów BHP i wypłacaniem wynagrodzeń.
Grażyna J. Leśniak
20.10.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Nepotyzm, decyzje o zatrudnieniu osób z pominięciem procedury naboru, niegospodarność, tworzenie dokumentów kadrowych, które były antydatowane przez osoby z najwyższego kierownictwa PIP, a nawet potwierdzenie przez wicedyrektora kadr nieprawdy w dokumentach związanych z podróżą służbową - to tylko niektóre stwierdzone nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolę wewnętrzną.
Grażyna J. Leśniak
20.10.2020
Od 9 października zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19. Niższe zasiłki, obliczone na podstawie wynagrodzenia obniżonego w związku z COVID-19, można teraz na nowo przeliczyć z zastosowaniem wynagrodzenia, które obowiązywało przed zmianą czasu pracy. Potrzebny jest jednak wniosek pracownika.
Agnieszka Matłacz
20.10.2020
Ubezpieczenia społeczne
Rząd chce zróżnicować czas pracy maszynistów kolejowych w zależności od tego, czy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy też świadczą usługi. Etatowcy będą pracować 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie tygodniowy czas pracy nie będzie mógł przekroczyć 48 godzin.
Grażyna J. Leśniak
20.10.2020
Prawo pracy BHP

Sanepid nie panuje nad "bezobjawowymi" i ich kontaktami

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Pandemia koronowirusa zatacza coraz szersze kręgi, a nie ma żadnych procedur postępowania dla osób, które są na kwarantannie i przechodzą zakażenie COVID-19 bezobjawowo. Nikt nie robi im testów, a Sanepid nie radzi sobie i w obliczu skali dziennych zachorowań nie jest w stanie nawet ustalić, z kim miały one kontakt. To problem również dla pracodawców - często nie wiedzą np. czy ich pracownik jest faktycznie objęty kwarantanną.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nowosielska
20.10.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prezes ZUS: Czekamy na klientów online, rusza e-wizyta

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza kolejne udogodnienie, dzięki któremu będzie można załatwić odwiedzić ZUS online, nie wychodząc z domu. E-wizyta to wideorozmowa z ekspertem z placówki Zakładu - zapowiada prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Grażyna J. Leśniak
19.10.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Trybunał Konstytucyjny nie ogłosi We wtorek 20 października orzeczenia w sprawie przepisów, które obniżyły emerytury i renty byłym funkcjonariuszom służb PRL. Na wokandzie TK pojawiła się informacja o odwołaniu terminu ogłoszenia orzeczenia. Nowy nie został wyznaczony. Według PAP, ogłoszenie wyroku odwołano wobec niemożności wydania orzeczenia w składzie rozpoznającym sprawę do zamknięcia rozprawy.
Grażyna J. Leśniak
19.10.2020
Emerytury i renty

Nie każda umowa o zakazie konkurencji może zostać rozwiązana

Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Przepisy tzw. tarczy 4 pozwalają na jednostronne rozwiązanie umów o zakazie konkurencji. Może to zrobić tylko ten podmiot, który zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, np. były pracodawca. Ta regulacja otwiera drogę do pozbawienia byłych pracowników oraz osób zatrudnianych na innych podstawach wynagrodzeń z umów o zakazie konkurencji – pisze Przemysław Mazur.
Przemysław Mazur
19.10.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatruje precedensową sprawę dotyczącą możliwości żądania przez związki zawodowe udostępnienia im przez pracodawcę danych osobowych pracowników. Dane te miały być wykorzystane do przeprowadzenia referendum związkowego w sprawie zorganizowania strajku załogi. Prezes UODO też miał wątpliwości, ale zmienił decyzję.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.10.2020
Prawo pracy RODO
Dyskryminowany płacowo pracownik musi wykazać, że był wynagradzany mniej korzystnie od innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub jednakowej wartości, a zróżnicowanie to było spowodowane niedozwoloną prawnie przyczyną - orzekł Sąd Okręgowy w Koszalinie.
Marek Sondej
17.10.2020
Prawo pracy
Każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, ma prawo do świadczenia wyrównawczego. Wnioski można składać od 15 października.
Grażyna J. Leśniak
16.10.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pracodawcy obawiają się, że narastająca epidemia COVID-19 wydłuży kolejki do lekarzy medycyny pracy i nie zdążą w terminie uaktualnić badań okresowych pracowników. Bez nich nie będą oni mogli być dopuszczeni do pracy, a firmy będą miały problem z funkcjonowaniem. Zdaniem ekspertów, zmiana przepisów jest konieczna, ale czas dany na zrobienie badań nie musi pokrywać się z czasem trwania epidemii.
Grażyna J. Leśniak
16.10.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo

W dobie COVID-19 firmy przestały bać się konkurencji

Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Pracodawcy wypowiadają umowy o zakazie konkurencji. Jak ustalił serwis Prawo.pl, pierwsze wypowiedziano już dzień po wejściu w życie przepisów tarczy antykryzysowej, która wprowadziła taką możliwość. Zdaniem ekspertów, to łatwy sposób na ograniczenie kosztów przedsiębiorcy. Zwłaszcza, że firma nie musi nawet wykazywać pogorszenia sytuacji finansowej.
Grażyna J. Leśniak
16.10.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4

Pierwsze wnioski w ramach tzw. tarczy 5 wpłynęły do ZUS

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
W czwartek, pierwszego dnia przyjmowania wniosków w ramach tarczy 5, do ZUS wpłynęło ponad 1 tys. wniosków w sprawie branżowego zwolnienia z opłacania składek, 199 wniosków w sprawie pierwszorazowej wypłaty dla agenta i przewodnika oraz 543 wnioski w sprawie dodatkowego świadczenia postojowego branżowego – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
15.10.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Niemcy to kraj, do którego najczęściej delegowani są pracownicy z Polski. Tylko w okresie od stycznia do sierpnia 2020 roku ZUS wystawił 56,92 proc. zaświadczeń dla pracowników delegowanych właśnie do Niemiec. Dla porównania do Francji – 9,70 proc., do Holandii – 8,35 proc., do Belgii – 6,78 proc., zaś do Szwecji – 4,25 proc.
Grażyna J. Leśniak
15.10.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wypadek przy pracy – jak ubiegać się o odszkodowanie

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że od stycznia do marca 2020 roku poszkodowanych w wypadkach przy pracy zostało 14 140 osób. Tyle samo, co przed rokiem, czyli 0,2 proc. z nich poniosło śmierć. W porównaniu do 2019 roku zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących – z 1,17 do 1,04.
Grażyna J. Leśniak
15.10.2020
Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne
Zamiar opodatkowania adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych 17 proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a ludzi bez zweryfikowanych kompetencji, np. usługowo prowadzących księgi podatkowe i doradców prawnych – 15 proc. stawką, to próba dalszego rozmontowywania zawodów zaufania publicznego – mówi doradca podatkowy Przemysław Hinc
Grażyna J. Leśniak
15.10.2020
Prawnicy PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy
Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wyznaczyła na 28 października ogłoszenie wyroku w sprawie byłego radnego z Piotrkowa Trybunalskiego, bezprawnie zwolnionego z pracy. Twierdzi on, że była to decyzja polityczna. Prokurator Generalny podziela pogląd powoda, że doszło do rażącego naruszenia praw człowieka.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.10.2020
Prawo pracy
Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych krytycznie odnosi się do propozycji Ministerstwa Zdrowia w sprawie zmian w ustawie o działalności leczniczej dotyczących dyżurów medycznych w zespołach ratownictwa medycznego. Zdaniem ratowników propozycja ma charakter dyskryminacyjny w porównaniu z innymi zawodami medycznymi.
Katarzyna Redmerska
14.10.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

ZUS: Od czwartku postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Od czwartku, 15 października, kolejni przedsiębiorcy mogą wnioskować do ZUS o wsparcie w ramach tarczy 5. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy wsparcia dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
14.10.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Blisko 90 proc. adwokatów i aplikantów, którzy wzięli udział w ankiecie przygotowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, chce podjęcia działań zmierzających do cofnięcia zakazu zatrudnienia na umowę o pracę. Teraz - jak mówią organizatorzy badania - czas na ruch ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej i szerszą dyskusję nad zmianami w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
14.10.2020
Prawnicy Strefa aplikanta Prawo pracy
Śmierć pracownika obsługującego niebezpieczną maszynę wymagała nie zmiany obowiązujących instrukcji bhp, ale także utworzenia nowych. Dowód na zgodność z przepisami prawa tych instrukcji nie wymaga wiadomości specjalnych, inspektor pracy ma wystarczające wykształcenie by to ocenić - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2020
BHP
Głównym wyzwaniem dla działów HR podczas pandemii stało się zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy jednoczesnej poprawie komunikacji kanałami online. Jednocześnie 71 proc. firm nadal prowadziło procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Co czwarta firma podjęła decyzje o zwolnieniach – wynika z badania „Puls rynku pracy”.
Grażyna J. Leśniak
13.10.2020
Prawo pracy BHP HR Nowe technologie
Pracodawca wskazał, że jedyną przyczyną wypowiedzenia warunków pracy i płacy były zmiany w strukturze organizacyjnej spółki. Okazało się jednak, że nie było to zgodne z prawdą, ponieważ istniały jeszcze inne powody. Sąd uznał więc, że wypowiedzenie zmieniające było nieuzasadnione i zasądził odszkodowanie.
Dorian Lesner
13.10.2020
Prawo pracy
Pracodawcy i działy HR mają problem z monitorowaniem pracy zdalnej. Niektórzy rozbudowują formy kontroli, a tymczasem zdaniem ekspertów, COVID-19 wymusza przejście z modelu nadzoru na model zadaniowy. Ważne jest dbanie o zaangażowanie pracownika, a nie śledzenie każdego jego ruchu, a nadmierna kontrola może przynieść niepożądane efekty.
Grażyna J. Leśniak
13.10.2020
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo
We wtorek, 13 października, Trybunał Konstytucyjny w pełnym miał ogłosić wyrok w sprawie w sprawie przepisów, które umożliwiły obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL. Ale tak się nie stanie, bo z „przyczyn obiektywnych” - jak twierdzi TK - ogłoszenie orzeczenia zostało przełożone na 20 października.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty
Iwona Michałek będzie odpowiadała za zagadnienia związane z pracą w resorcie rozwoju, pracy i technologii - poinformowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Michałek odebrała nominację z rąk wicepremiera Jarosława Gowina.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2020
Prawo pracy

Październik miesiącem porad. Masz pytanie - zadzwoń do ZUS

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W październiku oddziały ZUS organizują porady telefoniczne dla swoich klientów. Przykładowo oddział w Rybniku w planie ma sześć telefonicznych dyżurów z zakresu świadczeń emerytalnych, zasiłków chorobowych i rozliczania składek ZUS. W najbliższy piątek oddział ZUS w Bielsku-Białej będzie natomiast udzielał porad z zakresu emerytur dla rocznika 1953.
Grażyna J. Leśniak
12.10.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Jeśli wystąpi podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza, okręgowa rada lekarska musi powołać odpowiednią komisję, która to oceni. Nie ma jednak podstaw do tego, aby zawiadomić go o postępowaniu wszczętym w celu powołania tego gremium. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
12.10.2020
Prawo pracy Zawody medyczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski