Do ZUS wpłynęło prawie 200 tysięcy wniosków, co stanowi około 23 proc. przewidywanego wpływu. Najczęściej o świadczenie ubiegają się osoby w wieku od 18 do 74 lat. Zakład przypomina, że aby dostać dodatkowe pieniądze, suma świadczeń przysługujących z funduszy publicznych nie może przekraczać 1600 złotych.
Paweł Żebrowski
05.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Nowelizacja zakłada podniesienie kwoty odprowadzanej za pracownika na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), z którego finansowane są np. „wczasy pod gruszą” czy karnety sportowe dla pracowników. Podstawą naliczania funduszu będzie wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3.389,9 złotych. Oznacza to wzrost o 3,4 procent.
Paweł Żebrowski
04.10.2019
Prawo pracy
Była funkcjonariuszka policji stara się o usunięcie notatki służbowej z dokumentów znajdujących się w jej aktach osobowych. Komenda Główna Policji uznała, że nie ma do tego podstaw prawnych. W sprawę zaangażował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Powołując się na RODO przypomniał, że była policjantka ma prawo do "bycia zapomnianym".
Paweł Żebrowski
04.10.2019
Policja Prawo pracy
Zdecydowana większość ankietowanych firm - 92 proc. - zadeklarowała, że wdroży minimalną wersję Pracowniczych Programów Kapitałowych. Wariant ten nakłada na pracodawców obowiązek wpłaty na PPK 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika - wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce.
Paweł Żebrowski
04.10.2019
PPK
Kodeks pracy zawiera otwarty katalog kryteriów, które nie mogą stanowić podstawy dyskryminacji wskazując w szczególności na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową. Niedozwolonym kryterium dyskryminacyjnym może być również m.in. stan cywilny czy bezdzietność - wskazuje Magdalena Sudoł
Magdalena Sudoł
04.10.2019
Prawo pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wesprze w 2020 roku finansowo Ochotnicze Hufce Pracy - poinformował wiceminister tego resortu Stanisław Szwed. Zaznaczył, że OHP będą miały dodatkowe środki przeznaczone na wynagrodzenia, które będą opiewały na miliony złotych.
Paweł Żebrowski
03.10.2019
Prawo pracy

Prawo nie ułatwia oceniania pracowników samorządowych

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Ustawa o pracownikach samorządowych nie wskazuje kryteriów oceny okresowej urzędników, więc urzędy same tworzą przepisy w tym zakresie. Nie jest to łatwe, w mniejszych gminach nie ma często nawet regulaminu oceny. A oceny okresowe jako element zarządzania kadrami mają wpływ na dodatkowe wynagrodzenie. Niestety, bywa, że pracownicy otrzymują nagrody bez względu na to, jak realizują zadania.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.10.2019
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Państwowa Inspekcja Pracy bada sprawę pracownic kurii, które miały być zwolnione za to, że nie tworzą "katolickich rodzin". Zdaniem ekspertów w pierwszej kolejności powinna zbadać, czy kobiety zamiast na umowach cywilnoprawnych nie powinny pracować na umowach o pracę. I mówią o pewnych wyjątkach dla związków wyznaniowych m.in. w kontekście dyskryminacji w zatrudnieniu.
Paweł Żebrowski
03.10.2019
Prawo pracy
Dialog pomiędzy organizacjami pracodawców, związków zawodowych i rządem nie zanika Polsce, ale osłabia się - podkreślają eksperci. Zwracają uwagę, że coraz więcej ważnych ustaw uchwalanych jest bez odpowiedniego dialogu ze stroną społeczną. Wymieniają m.in. reformę OFE oraz obniżenie wieku emerytalnego.
Paweł Żebrowski
03.10.2019
Prawo pracy
Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym wzorem informacji o wysokości osiągniętego w danym roku przychodu, czyli formularzem PIT-11. To efekt wprowadzenia w trakcie roku ulgi dla młodych i obniżenia stawki PIT z 18 do 17 proc. Dostosowanie PIT-11 do zmian w przepisach to początek problemów. Prawdziwe będą przy zeznaniach rocznych.
Grażyna J. Leśniak
03.10.2019
PIT
Jak poinformował w środę Związek Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W organizowanej przez związek ankiecie opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”. Protest rozpocznie się zaraz po wyborach.
Krzysztof Sobczak
02.10.2019
Zarządzanie oświatą
Funkcjonariuszka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zaawansowanej i zagrożonej ciąży nie mogła skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed porodem. Nie zgodziło się na to ABW, argumentując że kobieta była na zwolnieniu lekarskim, którego nie można łączyć z takim urlopem. Funkcjonariuszka została zwolniona. Wyjaśnienia tej sprawy chce RPO.
Paweł Żebrowski
02.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Rząd ma kolejny pomysł - zamiast zniesienia trzydziestokrotności, limit składek na ZUS miałby być podniesiony do 40-krotności lub 45-krotności - wynika z nieoficjalnych informacji Prawo.pl. Takie rozwiązanie dałoby dodatkowe wpływy do budżetu, na które liczy rząd i dodatkowo ograniczyłoby niektóre negatywne skutki dla rynku pracy. Pracodawcy jednak, nie oglądając się na rządzących, już szukają sposobów na uniknięcie większych kosztów zatrudnienia przy zniesieniu limitu
Paweł Żebrowski
02.10.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Jest już gotowych 49 decyzji do wypłaty pierwszego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - poinformowała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wnioski o "500 plus" dla niesamodzielnych złożyło do ZUS ponad 184 tys. osób. Do KRUS złożono do tej pory 46 tys. takich wniosków.
Paweł Żebrowski
01.10.2019
Ubezpieczenia społeczne
Nie jest źle z wiedzą polskich menedżerów HR z zakresu zarządzania - nie odbiega ona w żaden istotny sposób od wiedzy menedżerów z USA, Holandii, Australii i innych krajów - wynika z raportu Iloraz HR, przygotowanego przez dr. Piotra Prokopowicza, a wydanego przez Wolters Kluwer, który swoją premierę ma 1 października w trakcie konferencji Rozwiązania HR.
Agnieszka Matłacz
01.10.2019
HR
Celem rady jest zacieśnianie współpracy z byłymi pracownikami Biura RPO. Przedstawiciele Rady Senioralnej planują stworzyć stowarzyszenie, które będzie działać na rzecz seniorów oraz uruchomić Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Paweł Żebrowski
01.10.2019
Państwowa Inspekcja Pracy po październikowych wyborach parlamentarnych zamierza przedstawić projekt ustawy zakładający rozszerzenie kompetencji inspektorów. Zgodnie z tą propozycją w określonych przypadkach mieliby prawo przekształcić umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. Eksperci mają jednak wątpliwości, w tym konstytucyjne.
Paweł Żebrowski
01.10.2019
Prawo pracy

Emeryci i renciści skorzystają z obniżki PIT

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Od 1 października stawka podatku dochodowego dla osób uzyskujących dochód do kwoty 85.528 zł rocznie zmniejsza się z 18 do 17 proc. Z obniżonej stawki skorzystają wszyscy, którzy opłacają i rozliczają podatek dochodowy na ogólnych zasadach czyli także emeryci i renciści.
Paweł Żebrowski
01.10.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
1 października 2019 roku stawka PIT zostanie obniżona z 18 do 17 procent. Pracownicze koszty uzyskania przychodów będą natomiast sporo wyższe. Dzięki temu pracownicy zarobią więcej. Zmiana prawa w trakcie roku dołoży jednak dodatkową pracę pracodawcom – wszystko przez przepisy przejściowe. Zdaniem ekspertów, lepiej było poczekać do stycznia.
Krzysztof Koślicki
30.09.2019
PIT

SN: Sukcesja urzędów to nie likwidacja pracodawcy

Administracja publiczna Prawo pracy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) ma zapłacić 16 tys. zł odszkodowania byłemu pracownikowi, który stracił pracę po zastąpieniu przez tę instytucję zlikwidowanej Agencji Nieruchomości Rolnych. Tak zdecydował Sąd Najwyższy, który rozpatrywał skargę kasacyjną KOWR, ale wyroki w poprzednich instancjach były także korzystne dla byłego pracownika.
Andrzej Mazurowski
30.09.2019
Administracja publiczna Prawo pracy
Rząd kolejny raz wraca z tematem likwidacji tzw. limitu 30 krotności w ubezpieczeniach społecznych. Projektu ustawy wciąż jednak nie ma. Na 3 miesiące przed planowaną zmianą, pracodawcy nadal nie wiedzą czy koszty pracy znacząco wzrosną - wskazuje Oskar Sobolewski Oskar Sobolewski prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego.
Oskar Sobolewski
30.09.2019
Pracownicze Plany Kapitałowe opierają się na brytyjskim rozwiązaniu - tam pomysł sprawdził się, ale przez lata wzrosła wysokość składek. I tego właśnie obawiają się polscy przedsiębiorcy. Polski Fundusz Rozwoju uspokaja, że nie ma żadnych planów, by podnosić opłaty do PPK. Eksperci podkreślają jednak, że w przyszłości trzeba będzie się nad tym zastanowić.
Paweł Żebrowski
30.09.2019
Emerytury i renty PPK

Kaczyński: 13. emerytura w 2020 r. czternasta w 2021.

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Będzie trzynasta emerytura, chcę to mocno podkreślić, a w kolejnym roku, a może i wcześniej, będzie także czternasta - powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński w Szczecinie, precyzując sprzeczne dotąd zapowiedzi wyborcze polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
29.09.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Zbliża się ważny termin dla wszystkich pracodawców. Do 30 września powinni udzielić pracownikom zaległych urlopów. Jeśli nie dopilnują tego terminu, to o urlopy pracowników zadbają inspektorzy pracy. Za nieudzielenie pracownikowi wolnego grozi mandat karny w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.
Agnieszka Matłacz
28.09.2019
Prawo pracy
Okolicznościowe prezenty dla pracowników z okazji przejścia na emeryturę bądź wieloletniego jubileuszu pracy u pracodawcy, jako darowizny, nie będą stanowić nieodpłatnego świadczenia ze stosunku pracy. W efekcie ich wartość nie będzie przychodem. Pracodawca nie musi pobierać zaliczek na PIT ‒ uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Grażyna J. Leśniak
28.09.2019
PIT Podatek od spadków i darowizn
Skuteczna komunikacja ma ogromne znaczenie w biznesie. Dlatego managerowie próbują różnych sztuczek, aby przekonać do siebie rozmówcę. Stosują żarty, czasami sarkazm, opowiadają historie, które mają wywołać uśmiech i zainteresowanie nimi czy ich pomysłami. A tymczasem sekret dobrego rozmówcy jest bardzo prosty.
Beata Stefańska
28.09.2019
HR
Sąd Najwyższy skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania o wykładnię przepisów prawa wspólnotowego dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sytuacji, gdy ta sama osoba pracuje i płaci składki w więcej niż jednym kraju UE, a także jak w takiej sytuacji liczy się okresy składkowe i nieskładkowe.
Krzysztof Sobczak
27.09.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęły pierwsze zgłoszenia o nieprawidłowościach przy tworzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dotyczą nakłaniania pracowników do rezygnacji z dodatkowego oszczędzania w programie. Skarg może być o wiele więcej, kiedy PPK wejdzie do małych firm. W ich przypadku rezygnacja całej załogi oznacza uniknięcie prowadzenia PPK, a to dla przedsiębiorstw istotne oszczędności.
Paweł Żebrowski
27.09.2019
Prawo pracy PPK
Nawet po upływie okresu obowiązywania zakazu konkurencji pracodawca może wnieść pozew przeciwko byłemu pracownikowi, który pozyskał, ujawnił i wykorzystał tajemnice przedsiębiorstwa - orzekł Sąd Najwyższy w sprawie prokurenta firmy marketingowej, który opuścił ją wraz z bazą klientów.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument
Senat przyjął w czwartek bez poprawek ustawę o pracy na statkach rybackich. Nowe przepisy regulują m.in. uprawnienia rybaków i obowiązki armatorów. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
26.09.2019
Prawo pracy