Prawo.pl
W 2020 roku kobiety stanowiły zaledwie 14 proc. pracowników w branży IT. Nie jest to zaskakujące, ponieważ jedynie 15 proc. studentów kierunków informatycznych to kobiety. Tymczasem już teraz brakuje nam 250-300 tys. specjalistów. Cieszą aktywne działania podejmowane przez wiele firm mające na celu zwiększanie szans i udziału kobiet w branży IT – podkreśla Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Rynek Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Jednym z powodów, dla których dyskryminacja kobiet jest wciąż obecna w życiu wielu z nas, są utrwalone w społeczeństwie stereotypy związane z płcią – wynika z badań, jakie przeprowadził Kantar w listopadzie 2021 r. na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na temat świadomości prawnej w kontekście równego traktowania oraz analizy znaczenia łączenia ról rodzinnych i zawodowych dla osiągnięcia rzeczywistej równości płci.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Rynek Prawo pracy
Większość rodziców pracujących w krajach Unii Europejskiej uprawnionych do pobierania świadczeń wychowawczych w ramach Programu Rodzina 500+ otrzymała należne wsparcie z opóźnieniem, w skrajnych przypadkach sięgającym nawet 3,5 roku. Na 30 czerwca 2021 r. skontrolowane urzędy nie rozpatrzyły łącznie ponad 61 tys. wniosków, z czego w niemal 59 tys. spraw nie podjęto żadnych czynności – wynika z raportu NIK.
Grażyna J. Leśniak
08.03.2022
Pomoc społeczna Domowe finanse

Renty rodzinne - nowe kwoty od 1 marca

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Renta rodzinna po śmierci bliskiej osoby przysługuje uprawnionym ustawowo członkom rodziny – nie każdy jednak będzie mógł ją otrzymać. Ma ona przede wszystkim zrekompensować utracone środki utrzymania w wyniku śmierci bliskiego. Od 1 marca 2022 r. zmieniły się także limity dorabiania do renty rodzinnej oraz sama jej wysokość w wyniku corocznej waloryzacji. Wyjaśniamy, kto i w jaki sposób może starać się o rentę rodzinną.
Beata Dązbłaż
08.03.2022
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Są zdolne, specjalizują się w kilku obszarach prawa, znają biegle języki obce, działają chętnie pro bono - polskie prawniczki mimo tego nadal zmagają się ze szklanym sufitem, mają niższe wynagrodzenia, rzadziej awansują, doznają mobbingu i molestowania. Aż 85 proc. przyznaje, że doświadczyło pomniejszania swoich kompetencji ze względu na płeć - wynika z raportu "Sytuacja kobiet w branży usług prawnych".
Patrycja Rojek-Socha
08.03.2022
Prawnicy Rynek
W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, zakłada on, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Funduszu Solidarnościowego, będą mogły być przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy legalnie będą przebywać w Polsce po 24 lutego br. Z PFRON ma być 130 milionów złotych.
Beata Dązbłaż
07.03.2022
Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Docenienie przez pracodawcę jest jednym z najważniejszych czynników zwiększających poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych. Jak wynika z raportu firmy ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, 58 proc. ankietowanych Polaków czuje się docenianych przez swojego pracodawcę.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2022
Prawo pracy
Stopa bezrobocia w Polsce, w lutym 2022 roku, wyniosła 5,5 proc. – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu ze styczniem br. pozostaje bez zmian. O 4,3 tys. spadła natomiast liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W lutym br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 116,5 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2022
Rynek Prawo pracy
Rząd zapowiada ułatwienia w zatrudnianiu uciekających z Ukrainy, ale jednocześnie chce, by minister rodziny i polityki społecznej mógł w rozporządzeniu określić liczbę takich osób, którym dany pracodawca będzie mógł powierzyć wykonywanie pracy. Parytet ma być ustalany w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych. Ma to być mechanizm zabezpieczający lokalne rynki pracy przed zastępowaniem Polaków tańszymi Ukraińcami.
Grażyna J. Leśniak
07.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za pracownicze plany kapitałowe, wysyła listy do osób prywatnych, które w swoich domach legalnie zatrudniają nianie albo pomoce domowe. Pyta, dlaczego nie zawarły umów o PPK i nie odprowadzają składek. Tymczasem, takie działanie nie ma żadnego poparcia w obowiązujących przepisach. Można uwolnić się od takiej korespondencji w przyszłości, składając odpowiednie oświadczenie do PFR.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Koślicki
07.03.2022
Domowe finanse PPK

Włodzimierz Albin: Porównujmy systemy prawa, ale uczciwie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Osoby korzystające z systemów informacji prawnej takich jak LEX, muszą mieć możliwość porównania ich z innymi ofertami. Dlatego „zmierzyliśmy” LEXa – jego zawartość i funkcjonalności zostały precyzyjnie zdefiniowane, policzone i przedstawione na tle konkurencyjnych narzędzi. Tak powstał Standard LEX - pisze Włodzimierz Albin, prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska.
Włodzimierz Albin
07.03.2022
Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W pracy zdalnej pracodawcom trudno dbać o równowagę między pracą a życiem rodzinnym swoich pracowników. Chodzi zarówno o to, że w pandemii niektórzy pracują ponad miarę, ale i fakt, że inni mają dodatkowe aktywności, które skracają czas na wypoczynek po pracy. Ale nawet gdy pracownik prowadzi "dodatkowy biznes", nie można go zwolnić, gdy wywiązuje się z zadań i nie jest to działalność konkurencyjna.
Grażyna J. Leśniak
05.03.2022
Prawo pracy
Polski rząd postanowił wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe paliw – poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Odstępstwa, związane z brakiem kierowców, będą obowiązywać od 4 marca do 2 kwietnia 2022 roku.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Według wstępnych danych, w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 55 tys. kontroli u pracodawców. To o około 1,5 proc. mniej niż w 2020 r. i o ponad 24 proc. mniej niż w 2019 roku. Stwierdzono ponad 613 tys. naruszeń, czyli o prawie 11 proc. więcej niż w 2020 r., ale o ponad 28 proc. mniej niż w 2019 roku. W zgłaszanych skargach najczęściej pojawiały się kwestie dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Obywatele Ukrainy poza niezbędnym wsparciem w zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia czy opieki zdrowotnej potrzebują również dostępu do informacji o możliwości podejmowania pracy. Mogą w tym zakresie skorzystać zarówno z materiałów informacyjnych w języku ukraińskim oraz instytucji publicznych zajmujących się aktywizacją zawodową – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, jest suma tych świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Firmy muszą być gotowe na niespodziewane zmiany w funkcjonowaniu, spowodowane wojną w Ukrainie. Może się bowiem okazać, że w pracy nie pojawią się żołnierze WOT powołani do natychmiastowego stawiennictwa, i z pracodawcą skontaktują się tylko w sprawie urlopu bezpłatnego. Zdaniem prawników, dopiero wtedy pracodawca dowie się, że ma żołnierzy, bo wcześniej nie ma prawa o to pytać.
Grażyna J. Leśniak
04.03.2022
Prawo pracy
Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2022
Ubezpieczenia społeczne

Potrzeba sprawnej oceny kompetencji uchodźców z Ukrainy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina
Od wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców - podaje Straż Graniczna. Według różnych szacunków, docelowo może to być nawet 2-3 miliony ludzi. Zdaniem ekspertów rynku pracy, nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Umiejętne zarządzanie falą uchodźców z Ukrainy, pomoże uniknąć chaosu i zmniejszy koszty obsługi migrantów.
Grażyna J. Leśniak
03.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Certyfikat rezydencji podnosi koszty zatrudnienia Ukraińców

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
Zniesienie czasowego obowiązku posiadania certyfikatów rezydencji przez ukraińskich uchodźców obniżyłoby ekonomiczny koszt zawierania umów zleceń, które są dogodną formą współpracy w takich sytuacjach. Obecnie zleceniodawca musi pobierać 20-procentowy podatek dochodowy od wypłaconych kwot obywatelom Ukrainy, którzy nie posiadają takiego certyfikatu. A w czasie wojny będzie on trudny do uzyskania.
Wiesława Moczydłowska
03.03.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ukraina
W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku, wielu pracowników stanęło przed dylematem, czy składać do pracodawcy formularz PIT-2 oraz oświadczenie o rezygnacji z „ulgi dla klasy średniej”. Uporządkujmy zatem stan wiedzy w tej sprawie, by ułatwić podjęcie najkorzystniejszej decyzji.
Aneta Jurkiewicz
03.03.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Osoby z niepełnosprawnościami o niższych dochodach nie będą mogły skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To efekt Polskiego Ładu wobec tych, których dochody nie przekroczą progu kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tys. zł od 1 stycznia 2022 r. Zdaniem Ministerstwa Finansów, brak ulgi podatkowej w tym przypadku nie oznacza strat fiskalnych.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
W ubiegłym roku, po przejściowym spadku w 2020 r., ponowie odnotowano tendencję wzrostową liczby spraw wnoszonych do obu unijnych sądów - poinformował Trybunał Sprawiedliwości UE. Podobna tendencja ma miejsce w przypadku liczby zakończonych spraw. Dzięki temu, że ogólne liczby spraw wniesionych i zamkniętych rosły w 2021 r. w jednakowym tempie, liczba spraw w toku utrzymała się na stałym poziomie.
Krzysztof Sobczak
02.03.2022
Ponad sześć na dziesięć osób ma minimum jeden z wymienionych w ankiecie objawów depresji - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl. Według ekspertów, jest to ukrytym źródłem niskiej produktywności i częstej nieobecności pracowników, generującym straty pracodawców i całej gospodarki.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Prawo pracy HR Opieka zdrowotna
Pracodawcy nie wiedzą, czy cudzoziemcowi, który uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, muszą wypłacać co najmniej wynagrodzenie minimalne także wtedy, gdy taki pracownik czy zleceniobiorca choruje albo jest na urlopie bezpłatnym. Wątpliwości budzą nowe przepisy, które – co potwierdzają prawnicy – zostały nieszczęśliwie sformułowane.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Rynek Prawo pracy
Ustawodawstwo wykluczające pracowników domowych z kręgu beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych w sytuacji, gdy ta kategoria pracowników składa się prawie wyłącznie z kobiet, jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że to wykluczenie stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na płeć w dostępie do zabezpieczenia społecznego.
Grażyna J. Leśniak
02.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne

Od 1 marca renty i emerytury idą w górę

Domowe finanse Emerytury i renty
Od 1 marca 2022 roku więcej pieniędzy trafi na świadczenia dla rencistów i emerytów. Wzrosną one o 7 procent. W ten sposób najniższa emerytura wyniesie teraz 1338,44 zł i będzie wyższa o 87,56 zł niż przed rokiem - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Koszt waloryzacji świadczeń w 2022 r.  wyniesie ok. 18,4 mld zł., a więc więcej o ok. 7,8 mld zł więcej niż w 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
01.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie jest wykroczeniem. Odpowiedzialność może ponieść nie tylko pracodawca, ale także osoba działająca w jego imieniu. Krąg osób mogących ponieść odpowiedzialność został określony w taki sposób, aby objąć możliwie największą grupę osób związanych z podmiotem zatrudniającym oraz mogących oddziaływać na osoby zatrudnione.
Łukasz Skoczeń
01.03.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Uproszczenie procedury zatrudnienia pracowników ukraińskich zapowiedziała podczas nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Chodzi o zmniejszenie biurokracji na rzecz notyfikacji zatrudnienia w urzędzie pracy.
Patrycja Rojek-Socha
28.02.2022
Ukraina
Po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu emeryci i renciści otrzymują większe renty socjalne - ale nie wszyscy, bo korzyści nie odczują osoby, wobec których komornik prowadzi egzekucję. Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich, dzieje się tak, bo ustawodawca nie zmienił kwoty wolnej od potrąceń komorniczych z tytułu długów niealimentacyjnych. Dlatego podatek, który powinien zostać w portfelach beneficjentów, trafia do kancelarii komorniczych.
Krzysztof Sobczak
28.02.2022
Pomoc społeczna Polski Ład