Prawo.pl
Prawniczki są zdolne, wykształcone, kompetentne i mocno zaangażowane w swoją pracę. Nie boją się trudnych projektów i dużych wyzwań, tak samo jak ich koledzy. Mimo to, w swojej pracy narażone są m.in. na umniejszanie ich wiedzy i dyskryminację. Nadal też rzadziej obejmują najwyższe stanowiska. Wiele z nich słyszy niewybredne komplementy, a część - wprost - "niemoralne" propozycje.
Patrycja Rojek-Socha
30.04.2022
Prawnicy
Święto Pracy jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2022 roku wypada ono w niedzielę, w którą i tak zdecydowana większość z nas nie musi przychodzić do pracy. Nie oznacza to jednak, że nabędziemy z tego tytułu dodatkowy dzień wolny do wykorzystania do końca okresu rozliczeniowego. Gdyby to była sobota, pracodawca byłby zobowiązany do „oddania” dnia, czyli udzielenia wolnego.
Dorian Lesner
30.04.2022
Prawo pracy
Dość powszechne jest przekonanie, że Kodeks pracy nie pasuje do obecnej rzeczywistości i wymaga zmian. Jest tylko pytanie, czy zmieniać należy przepisy „po kawałku”, czy opracować zupełnie nowy projekt, a może nawet dwa. Tu już zgodności nie ma. A poprawiać jest co. Nawet język, którym posługują się przepisy. Uzasadnione byłoby też powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy na stałe, by czuwała nad spójnością regulacji.
Grażyna J. Leśniak
30.04.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Uciekający przed wojną obywatele Ukrainy znajdują zatrudnienie w Polsce. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że pracę ma już ponad 100 tys. osób. Dzięki rządowej specustawie mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. W praktyce oznacza to, że do podjęcia pracy nie potrzebują już żadnych zezwoleń ani oświadczeń.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
W poniedziałek, 2 maja, sale obsługi klientów w placówkach ZUS oraz Centrum Obsługi Telefonicznej będą czynne do godz.15:00. Bez ograniczeń można załatwiać sprawy w ZUS przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2022
Ubezpieczenia społeczne
Jedną z najbardziej zachwalanych przez twórców cech Pracowniczych Planów Kapitałowych jest to, że uczestnicy PPK otrzymują ze środków publicznych dwa rodzaje zasileń: jednorazowe wpłaty powitalne oraz coroczne dopłaty roczne. Jak się teraz okazuje, wojna w Ukrainie może spowodować komplikacje z przekazaniem wpłat powitalnych dla nowych uczestników PPK - pisze dr Marcin Wojewódka.
Marcin Wojewódka
29.04.2022
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce przekształcić swój Centralny Szpital Kliniczny w Państwowy Instytut Medyczny. Projekt ustawy trafił do konsultacji publicznych, ale tylko do 10 instytucji. Związkowcy reprezentujący resortową służbę zdrowia obawiają się, że projekt ustawy będący podstawą przekształcenia może doprowadzić do restrukturyzacji zatrudnienia i zmiany schematu organizacyjnego.
Grażyna J. Leśniak
29.04.2022
Prawo pracy Finansowanie zdrowia
Im wyższy poziom kwalifikacji personelu medycznego, tym wyższy udział kosztów wynagrodzeń w produkcie końcowym, czyli usłudze medycznej. Procent wydatków przeznaczanych na płace w ochronie zdrowia zależy od wielkości finansowania całego systemu. Jeżeli jest ono wysokie, tym procent dotyczący wynagrodzeń może być niższy. W Polsce jednak o podwyżkach decyduje zazwyczaj strajk.
Józef Kielar
29.04.2022
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Tarcze finansowe PFR spełniły swą rolę, ale część subwencji do zwrotu

Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Kolejne fale koronawirusa siały spustoszenie nie tylko na szpitalnych oddziałach, ale też w gospodarce. Państwo nie pozostało bierne i dla wsparcia firm oraz ochrony miejsc pracy uruchomiło Tarcze finansowe. Programy te co do zasady zrealizowały swój cel, ale nie obyło się bez problemów. Wiele przedsiębiorstw może liczyć na umorzenie subwencji, ale niektóre będą musiały je zwrócić.
Dorian Lesner Renata Krupa-Dąbrowska
29.04.2022
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo Tarcza finansowa
Nie wiadomo, jak Ministerstwo Zdrowia zamierza uregulować problemy związane z zatrudnieniem personelu niemedycznego, ani czy zamierza podjąć jakiekolwiek działania w zakresie outsourcingu w służbie zdrowia. Wiceminister Piotr Bromber choć miał o tym dyskutować z posłami, zadeklarował jedynie, że sanitariusz i salowa z 3-letnim doświadczeniem będą mogli być zatrudnieni na stanowisku starszy sanitariusz i starsza salowa.
Beata Dązbłaż
29.04.2022
Prawo pracy Opieka zdrowotna
W 2023 r. płaca minimalna zostanie zwaloryzowana dwukrotnie - poinformowała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku, musimy poczekać na jeszcze jeden wskaźnik do 11 maja i do 15 czerwca przedstawić Radzie Dialogu Społecznego.
Monika Sewastianowicz
28.04.2022
Zarządzanie oświatą
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała w czwartek porozumienie z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Porozumienie ma obowiązywać do 10 lipca br. Minister infrastruktury zapewnił, że transport lotniczy w Polsce w najbliższych tygodniach będzie się odbywał bez zaburzeń. Ale przedstawiciel kontrolerów zastrzegł, że to tylko rozejm, nie koniec wojny.
Krzysztof Sobczak
28.04.2022
Prawo pracy
Na rynku pojawił się nowy trend: przedsiębiorcy nie tylko chcą zatrudniać Ukraińców, ale także szkolą ich w prowadzeniu legalnej działalności, ułatwiają znalezienie pracy, wyposażają w narzędzia potrzebne do wykonywania zawodu, a nawet poszukują dla nich zleceń. Zdaniem ekspertów, to są działania, które do tej pory nie były praktykowane w Polsce. Konieczne jest jednak systemowe wsparcie państwa.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) w 2003 roku. W tym roku obchody są poświęcone kulturze bezpieczeństwa pracy, a w szczególności temu, jak w jej kształtowaniu uczestniczą pracownicy – przypomina Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2022
Prawo pracy BHP
Od 1 lipca jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr zawartych umów. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że prawo do informacji publicznej powinno być realizowane z poszanowaniem prawa do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wystąpił do nowej Minister Finansów prosząc o informacje na temat podjętych działań.
Robert Horbaczewski
28.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO
Pracodawcy zabiegają o wprowadzenie do projektu ustawy o sygnalistach rozwiązań dotyczących grup kapitałowych, uwzględniających ich specyfikę organizacyjną. Uważają, że tworzenie odrębnych kanałów komunikacji dla sygnalistów w każdej firmie wchodzącej w skład grupy, to biurokracja i mnożenie procedur. Zdaniem prawników, mimo zablokowania tej możliwości w projekcie, wciąż można zastosować wybrany kanał zgłoszeniowy w każdej spółce grupy.
Grażyna J. Leśniak
28.04.2022
Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne
W jednej przesyłce pocztowej emeryci i renciści dostaną decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu tzw. trzynastki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę takich listów. Akcja zakończy się w drugiej połowie maja tego roku.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Wiceszef MSWiA poinformował, że rząd we współpracy z samorządami i wszystkimi innymi organizacjami, które pomagają uchodźcom, przygotowuje szerszy projekt zmian w specustawie dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. W noweli znajdą się rozwiązania dotyczące edukacji i rynku pracy - projekt ma wpłynąć do Sejmu na posiedzeniu 25-26 maja.
Monika Sewastianowicz
27.04.2022
Zarządzanie oświatą Ukraina

Wynagrodzenia w służbie cywilnej przyczyną kłopotów z naborem

Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Spadek konkurencyjności płacowej służby cywilnej przejawia się nie tylko w odejściach do biznesu, ale także w problemach z naborem kadr. W 2021 roku około 46 proc. naborów zakończyło się nieobsadzeniem stanowiska, w tym 34 proc. z powodu braku ofert kandydatów. Zdaniem pracowników służby cywilnej potrzebne są zmiany w sposobie wynagradzania.
Robert Horbaczewski
27.04.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Pracodawcy nie mogą zawierać z cudzoziemcami umów cywilnoprawnych w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu. Tym, którzy nie zawrą umowy w „tradycyjnej” formie pisemnej lub z użyciem kwalifikowanego podpisu przez obie strony, grozi kara grzywny. Wątpliwości dotyczą także zawierania na odległość umów o pracę z cudzoziemcami. Ten bałagan w przepisach rodzi praktyczne problemy, więc zmiana prawa jest konieczna.
Grażyna J. Leśniak
27.04.2022
Prawo pracy Nowe technologie Małe i średnie firmy
Blisko 80 procent ankietowanych pracowników, którzy mieli kontakt z Państwową Inspekcją Pracy, ocenia to jako doświadczenie zdecydowanie lub raczej pozytywne. Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała wyniki ogólnopolskiego badania społecznego przeprowadzonego pod koniec 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
26.04.2022
Prawo pracy BHP
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej obiecuje, że w nowej ustawie o aktywności zawodowej, która ma być gotowa w ciągu kilu miesięcy, ułatwi osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom zatrudnianie pracowników usług opiekuńczych i fizjoterapeutycznych z pomocą urzędów pracy. Posłowie uważają jednak, że to za długo, by rozwiązać ten niewielki problem i skierują dezyderat w tej sprawie do ministra.
Beata Dązbłaż
26.04.2022
Pomoc społeczna Prawo pracy
W latach 2015-2021 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie wpisało żadnej nowej osoby na prowadzoną przez siebie listę mediatorów w sporach zbiorowych pracy. Wszystko przez spór w łonie RDS i wzajemne sprzeciwy wobec kandydatów. W efekcie brakuje mediatorów, a stawki tych, którzy są na liście, są wysokie – kilkaset złotych za godzinę mediacji.
Grażyna J. Leśniak
26.04.2022
Prawo pracy
Stanowisko, doświadczenie, rodzaj umowy, w końcu wielkość kancelarii, miejsce, gdzie się znajduje i zakres działania - wysokość zarobków prawnika zależy od wielu czynników. Ci, którzy przecierają szlaki, liczyć mogą na mniej niż minimalną krajową, ci na szczycie, nawet kilkadziesiąt razy więcej. Wymarzony benefit? Dzień wolny w urodziny.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2022
Prawnicy Małe i średnie firmy
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 25 kwietnia 2022 roku, nowelizację ustawy o PPE, IKE i IKZE. Przepisy dotyczą m.in. warunków uczestnictwa w PPE, zrezygnowano z tzw. zakazu fakultatywnego, polegającego na ograniczeniu wnoszenia składki dodatkowej do programu.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
W 2020 roku w Polsce 33,7 proc. osób powyżej 50 lat było aktywnych zawodowo – podał w poniedziałek GUS. Aktywność zawodowa tej grupy osób była wyższa niż przed rokiem. Zanotowano wyższy wskaźnik zatrudnienia oraz wyższy współczynnik aktywności zawodowej. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych i biernych zawodowo.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2022
Rynek Prawo pracy
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) uruchomił platformę „ABSL for Ukraine” z myślą o potencjalnych pracownikach z Ukrainy. Obecnie, firmy biorące udział w projekcie oferują pracę w ponad 60 miejscach w Polsce. Wśród wymagań znajduje się znajomość języka angielskiego na poziomie B2, nie zawsze jest natomiast wymagane konkretne doświadczenie.
Grażyna J. Leśniak
25.04.2022
Rynek Prawo pracy Ukraina
4,4 proc. - na takie zwiększenie wynagrodzenia mogą liczyć pracownicy sądów. Pieniądze mają być wypłacane w kwietniu, z wyrównaniem od stycznia. W praktyce to 198 zł na etat plus dodatek stażowy dla urzędników, pracowników, asystentów i specjalistów OZZS oraz średnio 203 zł na etat plus dodatek dla kuratorów. Pismo do prezesów apelacji poszło, zmiany rozporządzenia dotyczącego właśnie kuratorów nadal nie ma.
Patrycja Rojek-Socha
25.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
OPZZ opowiada się za rozwinięciem instrumentów prawnych przysługujących związkom zawodowym, bo uważa, że zawiadomienia naruszenia prawa kierowane przez nie do właściwych organów są bardziej precyzyjne i skuteczne. „S” chce, by rola związków nie ograniczała się do konsultowania regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, lecz by czuwały nad procedurą jego tworzenia. Czy sygnaliści zagrożą istnieniu związków?
Grażyna J. Leśniak
25.04.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze Compliance
Prawo pracy nie określa szczegółowych warunków wykonywania konkretnych prac, np. dotyczących maksymalnej powierzchni do posprzątania przez pracownika w ramach 8-godzinnej normy czasu pracy. Jest jednak maksymalny, dopuszczalny wydatek energetyczny niezbędny do wykonywania pracy związanej z wysiłkiem fizycznym - w czasie zmiany nie może przekraczać dla kobiet 5000 kilodżuli.
Grażyna J. Leśniak
23.04.2022
Prawo pracy BHP