Prawo.pl
Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić osoby wykluczone społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centra Integracji Społecznej (CIS) w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy
W lutym 2022 roku osoby pobierające świadczenie w wysokości od 4920 zł do 12800 zł otrzymają zwrot nadpłaconego - w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu - podatku. Jak deklaruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odbędzie się to z urzędu i automatycznie, nie trzeba składać wniosków. Zwrot ma dostać 421 tys. świadczeniobiorców.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład
Część emerytów skarży się, że z powodu Polskiego Ładu od nowego roku dostaje niższe świadczenia. Uznają to za swoistą „karę” za to, że dłużej pracowali. Nie rozumieją, dlaczego nie zostali objęci możliwością ulgi dla klasy średniej. Problem ten RPO sygnalizował jeszcze w toku prac legislacyjnych nad nowymi przepisami. Teraz RPO pyta MF o kształt zapowiadanych zmian.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2022
Emerytury i renty PIT Polski Ład
Senat zaproponował w środę poprawki do noweli ustawy o transporcie drogowym wdrażającej unijny Pakiet Mobilności; wśród nich jest złagodzenie kar dla przewoźników oraz zmiana definicji bazy eksploatacyjnej. Ustawa przewiduje zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.
Jolanta Ojczyk
13.01.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Wraz z początkiem roku obowiązują nowe, korzystne, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej. Od stycznia 2022 roku stosuje się te same zasady, które dotyczą pozostałych rencistów – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.
Grażyna J. Leśniak
13.01.2022
Ubezpieczenia społeczne
Uchwalane w pośpiechu, bez większego przemyślenia i szerokich konsultacji przepisy tzw. Polskiego Ładu, weszły w życie. I tak już na początku stycznia pojawiły się pierwsze problemy - część pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenia na początku miesiąca zorientowało się, że ich wynagrodzenia są niższe niż w roku poprzednim. Problemów będzie tylko przybywać.
Marcin Zarzycki
13.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Polski Ład wypycha lekarzy z etatów

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład
W szpitalach toczą się intensywne negocjacje w sprawie zmiany formy zatrudnienia w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Wielu lekarzy złożyło lub rozważa złożenie wypowiedzenia umów o pracę i umów zlecenia. Oczekują nowego sposobu zatrudnienia lub rekompensat. Zdaniem prawników, reforma podatkowa może wypchnąć lekarzy z umów o pracę.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
13.01.2022
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład

Nowego rozporządzenia o zaliczkach na PIT nikt nie chce stosować

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Wydane przez ministra finansów rozporządzenie doprowadziło do nieopisanego chaosu w rozliczeniach wynagrodzeń. Księgowi, biura rachunkowe, pracownicy działów płac widzą w tym duże ryzyko, że za zastosowanie się do rozporządzenia w przyszłości będzie trzeba ponieść karę. Na wszelki wypadek firmy proszą pracowników i zleceniobiorców, by wnioskowali o niestosowanie wątpliwych przepisów.
Krzysztof Koślicki
13.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Ostatni rok pokazał zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorcom, że rynek pracy oraz sytuacja gospodarcza mogą zmienić się niemal z dnia na dzień. Według raportu ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”, nieterminowe płatności w trakcie pandemii COVID-19 dotknęły połowę polskich pracowników.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2022
Rynek Prawo pracy
Na bieżącym posiedzeniu Sejmu nie będzie procedowany projekt ustawy o weryfikacji covidowej, która ma pozwolić pracodawcom na sprawdzanie, czy pracownicy są zaczepieni. Taką informację przekazał w środę szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. We wtorek ten projekt przyjęła z poprawkami sejmowa Komisja Zdrowia.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Początek roku przyniesie wzrost wynagrodzeń na poziomie około 10 proc., a w drugim półroczu wzrost ten znacznie spadnie - prognozują eksperci. Od 2022 roku przybyło jednak czynników, które mogą zwiększyć presję płacową. Szacuje się, że maksymalnie kilkanaście procent pracowników otrzyma podwyżkę wyższą od inflacji. Jednak sytuacja pracodawców jest zróżnicowana.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2022
Domowe finanse Rynek Prawo pracy
Prawo, na podstawie którego emeryci otrzymujący świadczenie powyżej 4920 zł brutto dostają mniejsze emerytury, bowiem nie mogą odliczyć składki zdrowotnej od podatku i nie zostali objęci tzw. „ulgą dla klasy średniej”, jest niesprawiedliwe. Ci obywatele zostali pozbawieni też praw, które nabyli i niezbywalność których gwarantowała im Konstytucja.
Elżbieta Buczek Jacek Dubois
12.01.2022
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

ZUS: Do Małego ZUS plus zgłosiło się 327 tys. przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Do Małego ZUS plus mamy zgłoszonych ponad 327 tys. przedsiębiorców – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z tego rozwiązania powinni zgłosić to w ZUS do 31 stycznia. Z ulgi może skorzystać tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2022
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała we wtorek projekt ustawy o weryfikacji covidowej. W trakcie prac w komisji posłowie zmienili tytuł projektowanej ustawy i usunęli jeden z artykułów. W głosowaniu przepadły poprawki m.in. posłów Konfederacji, którzy proponowali, by projektowana ustawa weszła w życie w 2099 r. Teraz projekt ma trafić do drugiego czytania.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

Compliance - 10 kluczowych wyzwań na 2022 rok

Spółki Małe i średnie firmy Compliance
Miniony rok był bogaty w wydarzenia z szeroko rozumianego Compliance. Większość firm i pracowników oswoiła pandemiczne warunki pracy, a ustawodawca również zauważył korzyści z tak wypracowanych pandemicznych rozwiązań,które już na trwałe wdrażane są w przepisach kolejnych ustaw. Jednak w sytuacji, gdy pewne są tylko kolejne zmiany, czas na subiektywny ranking wyzwań Compliance na 2022 rok.
Małgorzata Motyl
12.01.2022
Spółki Małe i średnie firmy Compliance
Powiększa się rzesza osób, które figurują w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W listopadzie 2021 roku liczba ubezpieczonych, za których były opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększyła się o kolejne 72,2 tys. osób, a to oznacza, że od stycznia liczba ubezpieczonych w ZUS zwiększyła się o 258,9 tys. osób. Więcej jest także emerytów.
Grażyna J. Leśniak
12.01.2022
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Szef służby cywilnej w projekcie nowelizacji ustawy przekonuje, że wprowadzenie nowych systemów czasu pracy i wydłużenie maksymalnego okresu rozliczeniowego z 12 tygodni do 4 miesięcy jest konieczne. A stowarzyszenie zrzeszające urzędników i związki zawodowe przekonują, że to niedobry sposób na rozwiązanie narastającego problemu nierozliczonych nadgodzin.
Robert Horbaczewski
12.01.2022
Administracja publiczna Służba cywilna

PIT-2 obniża zaliczkę, ale jest chaos w sprawie jego składania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo Polski Ład
Wygląda na to, że Ministerstwo Finansów pogubiło się w gąszczu Polskiego Ładu i doprowadziło do chaosu w rozliczaniu zaliczek od styczniowych wynagrodzeń. Po zapowiedziach zmian w zasadach składania PIT-2 ślad natomiast zaginął. Pracownicy nie wiedzą więc, czy powinni wypełniać druki i składać je pracodawcom, a ci nie mają pewności, czy te formularze powinni przyjmować.
Krzysztof Koślicki
12.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo Polski Ład
Podstawą rozmów z Komisją Europejską na temat górnictwa była i jest zawarta w maju 2021 roku umowa społeczna dla tej branży - wynika z informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych. Obecnie resort koncentruje się na przygotowaniu wniosku notyfikacyjnego do KE w sprawie programu dla górnictwa.
Grażyna J. Leśniak
11.01.2022
Finanse publiczne Prawo pracy Prawo gospodarcze
Pracownik może otrzymać zwolnienie od pracy i zasiłek opiekuńczy, jeśli jego dziecko przebywa w szpitalu. Długość zwolnienia zależy od wieku dziecka. ZUS może odmówić wypłacenia zasiłku opiekuńczego, jeżeli w domu są inne osoby mogące zaopiekować się chorym dzieckiem. Wyjątkiem są dzieci poniżej 2. roku życia.
Jolanta Ojczyk
11.01.2022
Opieka zdrowotna
Co trzeci Polak ze względu na rosnącą inflację szuka sposobu na to, żeby podnieść swoje wynagrodzenie – wynika z badania ARC Rynek i Opinia. Najczęstsza strategia to szukanie dodatkowej pracy, następnie - zmiana firmy, a dopiero na końcu rozmowa o podwyżce z aktualnym pracodawcą. Już niedługo część Polaków upomni się o wyższą pensję.
Grażyna J. Leśniak
11.01.2022
Rynek Prawo pracy
We wtorek 11 stycznia br. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że poprzedniego dnia zmarły 493 osoby, co sprawia, że od początku epidemii w Polsce na COVID-19 zmarło już ponad 100 tys. osób. Tymczasem w Sejmie komisja zdrowia rozpozna dzisiaj projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.01.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
W czasie pandemii szpitale nie narzekają na brak pracy, wręcz mają jej pod dostatkiem, a teraz doszedł kolejny. W sobotę i niedzielę do dyrektorów szpitali dzwonili pracownicy NFZ, by jak najszybciej wdrożyli rozporządzenie, które ma łagodzić negatywne skutki zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. A jego realizacja może uderzyć rykoszetem w lekarzy i niektóre pielęgniarki, którym w 2023 roku grozi dopłata ogromnego podatku.
Jolanta Ojczyk
11.01.2022
Zawody medyczne Polski Ład
Organ uchylił decyzję stwierdzającą chorobę zawodową, ponieważ pracownik zgłosił jej podejrzenie z pominięciem lekarza. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że doszło do naruszenia przepisów, ale było ono nieistotne i nie miało wpływu na wynik sprawy. W toku postępowania uzyskano bowiem orzeczenie lekarskie wydane przez jednostkę pierwszego stopnia.
Dorian Lesner
11.01.2022
Pacjent Administracja publiczna Prawo pracy
Dla ratowania Polskiego Ładu minister finansów zmienił rozporządzeniem zasady pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek od przychodów uzyskanych w 2022 roku. Na jego podstawie ZUS chce emerytom i rencistom, których świadczenia mieszczą się w przedziale 4920 zł – 12800 zł, korzystniej obliczać zaliczkę na podatek i składki, ale zdaniem prawników, nie ma do tego prawa.
Grażyna J. Leśniak
11.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Polski Ład
Od lutego br. emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia w przedziale 4920 zł - 12800 zł, będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Ci, którzy w styczniu otrzymali niższe świadczenia, w przyszłym miesiącu będą mogli liczyć na wyrównanie – deklaruje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Ale minister finansów zaznacza, że to wymaga ustawy.
Grażyna J. Leśniak Krzysztof Sobczak
10.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Policja
14. emerytura w 2021 r. była wypłacona jako świadczenie jednorazowe, ale wprowadzenie Polskiego Ładu spowoduje, że w kieszeni emerytów zostanie więcej pieniędzy niż po wypłacie czternastek – powiedziała w Łodzi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Po południu, na konferencji w KPRM podkreśliła, że ostateczna decyzja co do jej wypłaty także w 2022 r. jeszcze nie zapadła.
Grażyna J. Leśniak
10.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty
Rozpoczęła się wypłata wyrównań uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA oraz ABW, Agencji Wywiadu i CBA, którzy w styczniu otrzymali niższe uposażenie, niż powinni - poinformował w poniedziałek Mariusz Kamiński, szef MSWiA. To efekt wejścia w życie z początkiem 2022 roku podatkowego Polskiego Ładu, którego efekty jako pierwsi odczuli nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych.
Grażyna J. Leśniak
10.01.2022
Domowe finanse PIT Prawo pracy Polski Ład
Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
PIT Poprawmy prawo Polski Ład
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład