Prawo.pl
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.
Krzysztof Koślicki
10.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład

Rząd winien, nie księgowi!

PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne
Za hiperinflację i zbliżającą się katastrofę ekonomiczną odpowiadają Tusk i opozycja. A za niewyobrażalny bałagan w zasadach obliczania płac i składek, w czego efekcie wielu pracowników zarobiło mniej niż dotychczas - księgowi. Ta tradycyjna narracja obecnej ekipy rządzącej właśnie z hukiem się wali. Tylko czy leci jeszcze z nami pilot?
Krzysztof Sobczak
10.01.2022
PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia 2022 roku ZUS przeliczy emeryturę pracującemu świadczeniobiorcy tylko raz na rok, a nie co kwartał, jak było do niedawna. Stracą ci, których świadczenie naliczano według zarobków i stażu, bo nie będą mogli już podwyższyć go poprzez przeliczenie podstawy jego wymiaru. Z początkiem roku zniknęła też możliwość wydłużenia stażu okresami nieskładkowymi.
Grażyna J. Leśniak
10.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty

Lex Czarnek: Kurator raczej nie odpowie za pochopne odwołanie dyrektora

Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą
W parlamencie trwają pracę nad wywołującą kontrowersje nowelą prawa oświatowego, tzw. „Lex Czarnek”. Ustawa da kuratorowi nowe kompetencje, w tym możliwość doprowadzenia do odwołania dyrektora, czasem z błahych powodów. Ale skutki błędnej lub pochopnej decyzji poniesie samorząd, gdy odwołany dyrektor wygra w sądzie.
Monika Sewastianowicz
10.01.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Rzecznik prasowy rządu Piotr Müller przyznał w sobotę, że wynagrodzenia naliczono w sposób nieprawidłowy w stosunku do tego, jakie były zamierzenia reformy. Różnice, wynikające z błędu mają być wypłacone w przyszłym tygodniu. Ministerstwo Finansów organizuje cykl spotkań on-line dla księgowych, podczas których eksperci doradzą, jak to robić.
Renata Krupa-Dąbrowska Jolanta Ojczyk
09.01.2022
W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.
Krzysztof Sobczak Jolanta Ojczyk Renata Krupa-Dąbrowska
08.01.2022
PIT Polski Ład
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych - w tym dodatku za wysługę lat lub prawa do nagrody jubileuszowej. Nie bierze się natomiast pod uwagę okresu zarejestrowania jako bezrobotny bez prawa do zasiłku.
Monika Sewastianowicz
08.01.2022
W okresie epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych mogą - za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego - świadczyć pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie w trybie pracy zdalnej. Wtedy nie przysługuje im wynagrodzenie chorobowe, ani inne świadczenie pieniężne z tytułu choroby.
Grażyna J. Leśniak
08.01.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca powinien wypłacać ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny, dotyczy to również kuratorów sądowych - wynika z odpowiedzi Katarzyny Łażewskiej-Hrycko Głównego Inspektora Pracy, na pytania Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Szkoła powinna lepiej zadbać o edukację antydyskryminacyjną. Uwrażliwiani na tego typu materię powinni być zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, a kwestia przeciwdziałania dyskryminacji powinna znaleźć odzwierciedlenie w programach profilaktyczno-wychowawczych - wynika z raportu rzecznika praw obywatelskich.
Monika Sewastianowicz
08.01.2022
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Rząd pracuje nad korzystniejszymi rozwiązaniami dla emerytów, którzy mają emerytury wyższe niż 4920 zł – zapowiedziało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Minister finansów z kolei zapewnia, że rozwiązanie, jakie zostanie wdrożone, sprawi, że reforma Polskiego Ładu będzie neutralna dla osób z emeryturą do 12 800 zł brutto, bo obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni.
Grażyna J. Leśniak
07.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Polski Ład
Ulga dla klasy średniej może być zastosowana przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Połowa ich łącznych przychodów musi się jednak mieścić w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł – wynika z wyjaśnień MF. Potwierdza to jednocześnie tezy artykułu opublikowanego w zeszłym tygodniu w serwisie Prawo.pl. Złożenie wspólnego PIT nie będzie więc korzystne dla wszystkich małżonków.
Krzysztof Koślicki
07.01.2022
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Polski Ład
Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na koniec 2021 roku w rejestrach urzędów pracy figurowało 895,7 tys. osób. W grudniu pracodawcy zgłosili prawie 96 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. – poinformowało w piątek ministerstwo.
Grażyna J. Leśniak
07.01.2022
Rynek Prawo pracy

W 2022 roku pandemia jeszcze bardziej podwyższy emerytury niż przed rokiem

Domowe finanse Emerytury i renty Koronawirus a prawo Polski Ład
Od stycznia do listopada 2021 r. ZUS wypłacił 408,3 tys. zasiłków pogrzebowych. To więcej niż w całym 2020 roku, gdy było ich 391,7 tys. To jeden z sygnałów, że kolejny rok pandemii skrócił średnie dalsze trwanie życia Polaków - aż o 14 miesięcy. Z przejściem na emeryturę opłaca się więc poczekać do lipca z uwagi na spodziewaną - rekordową w tym roku - waloryzację kapitału zgromadzonego w ZUS.
Grażyna J. Leśniak
07.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Koronawirus a prawo Polski Ład
Przygotowywane zmiany w przepisach o pracy cudzoziemców w Polsce wprowadzą zasadę, że cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy będzie musiał wykazać dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, wbrew niektórym opiniom, że po zmianie cudzoziemiec będzie musiał otrzymywać wyższe wynagrodzenie niż Polak.
Karol Wysocki
06.01.2022
Prawo pracy
Wystąpienia antyszczepionkowców zdominowały środowe wysłuchanie publiczne w sprawie poselskiego projektu ustawy o weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców. Zabrakło głosów środowisk medycznych i pracodawców. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia poinformował, że prace nad projektem mają być we wtorek.
Grażyna J. Leśniak
05.01.2022
Prawo pracy Koronawirus szczepienia
Ministerstwo Finansów przypomina, że co do zasady, PIT-2 składa się z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia. Oświadczenie obowiązuje do odwołania przez pracownika. Nie ma potrzeby składać go co rok. Zgodnie z przepisami, złożenie PIT-2 daje pracodawcy prawo do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek. W 2022 roku jest to 425 zł miesięcznie.
Krzysztof Koślicki
05.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o ważnym negatywnym wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2 lub wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19. Na środę zaplanowano w Sejmie wysłuchanie publiczne w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz
05.01.2022
Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Ryczałt ma być korzystny, ale trudno z niego skorzystać

PIT Rachunkowość Poprawmy prawo Polski Ład
Jednym z założeń Polskiego Ładu jest uproszczenie rozliczeń podatkowych i upowszechnienie rozliczania PIT w formie ryczałtu od przychodów. Problem jednak w tym, że z tego udogodnienia w praktyce trudno będzie skorzystać. Przejście na ryczałt nie jest bowiem możliwe, jeśli podatnik będzie współpracował z byłym pracodawcą – i to przez dwa lata.
Krzysztof Koślicki
05.01.2022
PIT Rachunkowość Poprawmy prawo Polski Ład

WSA: Zwrot dofinansowania wynagrodzeń nie wyklucza ponownego starania się o pomoc

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Spółka zwróciła wsparcie, które uzyskała na dofinansowanie wynagrodzeń dla ponad 200 osób. Powodem tej decyzji było zwolnienie kilku pracowników w okresie pobierania świadczenia. Jakiś czas później, gdy ponownie zwróciła się o pomoc, organ odmówił. Uznał, że nie można uzyskać dofinansowania dwukrotnie w odniesieniu do tych samych pracowników. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie stanął po stronie spółki.
Dorian Lesner
05.01.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .
Krzysztof Koślicki
04.01.2022
Administracja publiczna Prawo pracy

Nowe zasady liczenia "chorobowego" w 2022 roku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Od początku roku obowiązują nowe przepisy, które wprowadzają kilka zmian w zasiłku chorobowym. Zmieniły się m.in. zasady liczenia długości „chorobowego”. Obecnie, bez względu na rodzaj choroby, sumują się wszystkie zwolnienia lekarskie, jeśli nie wystąpi pomiędzy nimi przerwa przekraczająca 60 dni.
Krzysztof Sobczak
04.01.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Od 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem, wzrośnie wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej. Rząd zdecydował bowiem, że tak jak wcześniej zaproponowała minister pracy, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2800 zł do 3010 zł, a stawka godzinowa - z 18,30 zł do 19,70 zł.
Grażyna J. Leśniak
04.01.2022
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Unijna dyrektywa nie daje podstaw, by z ochrony przysługującej sygnalistom wyłączyć osoby ujawniające nieprawidłowości bezpośrednio mediom. Tymczasem projekt polskiej ustawy wyłącza stosowanie przepisów o ujawnieniu publicznym, jeżeli przekazanie informacji o naruszeniu prawa następuje bezpośrednio do prasy. Podobnie problematyczne jest wyłączenie zgłoszeń sprawcy naruszenia prawa.
Karolina Woźniak Marcin Różański
04.01.2022
Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne
Od początku stycznia 2022 r. został uruchomiony nowy serwis „MojePPK”, w którym uczestnicy pracowniczych programów kapitałowych mogą sprawdzić wartość środków zgromadzonych przez nich w PPK. To jedyne miejsce, w którym uczestnik PPK będzie mógł zobaczyć, co dzieje się na wszystkich utworzonych dla niego rachunkach.
Anna Maciocha
03.01.2022
Domowe finanse PPK
Główny Inspektor Pracy apeluje o przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy przy odśnieżaniu dachów oraz zapewnienie właściwej temperatury w pomieszczeniach pracy. I doradza, jak zorganizować odśnieżanie i inne prace na otwartej przestrzeni. - Wichury, silne wiatry, opady śniegu i niskie temperatury stanowią dodatkowe zagrożenie - czytamy w poradniku.
Krzysztof Sobczak
03.01.2022
Prawo pracy BHP
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem, aby szybko poprawić Polski Ład i zmienić sposób opłacania składek. Rzecznik proponuje, aby miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne miała charakter stały, obliczany na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 
Renata Krupa-Dąbrowska
03.01.2022
Prawo pracy Opieka zdrowotna Polski Ład

Rencista socjalny może więcej zarobić bez utraty świadczenia

Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Od Nowego Roku obowiązują ważne zmiany w przepisach dla osób pobierających rentę socjalną i jednocześnie aktywnych zawodowo. Od 1 stycznia zwiększona została kwota przychodu do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, po osiągnięciu której dopiero zostanie zawieszone pobieranie renty socjalnej. Dotychczas było to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Krzysztof Sobczak
03.01.2022
Pomoc społeczna Emerytury i renty Prawo pracy
Od 1 stycznia 2022 r. po raz kolejny rośnie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Jest ono bowiem powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro pensja minimalna idzie do góry, to wzrasta też świadczenie dla osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi.
Agnieszka Matłacz
03.01.2022
Pomoc społeczna
W Polsce trwa proceder legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców wyłącznie w celu tranzytowym. Nieuczciwym firmom ułatwiają go przepisy, które nie określają, ile czasu musi pracować obcokrajowiec, by mógł wyjechać do pracy za granicę na podstawie pracy zalegalizowanej w Polsce, by nie było ryzyka, że nasz kraj jest jedynie krajem tranzytowym. Zdaniem prawników, konieczne są w tym zakresie bezwzględne kontrole i zaostrzenie przepisów.
Grażyna J. Leśniak
03.01.2022
Prawo pracy Prawo unijne