Jak wylicza Ministerstwo Rozwoju, na wsparcie z tarczy antykryzysowej składają się m.in. zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia i rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe na kwotę 22,31 mld zł. Kolejne 25,12 mld zł wynoszą dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Patrycja Rojek-Socha
04.09.2020
Tarcza Antykryzysowa
Niskie zarobki i przemęczenie pracą w czasie pandemii oraz nadmiar zadań w służbach sanitarnych powodują ogromne trudności w wykonywaniu ich obowiązków. Zdaniem samorządowców niezbędne jest delegowanie do inspekcji sanitarnej co najmniej kilku tysięcy pracowników.
Katarzyna Kubicka-Żach
04.09.2020
Koronawirus a prawo
W sobotę, 5 września, zacznie obowiązywać zmieniony przepis ustawy w sprawie COVID-19, który wydłuża okres stosowania pracy zdalnej nie tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii, ale i w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Nie zmieniają się natomiast dotychczasowe przepisy określające zasady jej wykonywania.
Grażyna J. Leśniak
04.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Bon turystyczny nie tylko na wakacje

Domowe finanse Koronawirus a prawo
Podczas tegorocznych wakacji wykorzystano 238 tys. bonów turystycznych na kwotę 173 mln złotych, w tym całkowicie - 156 tys. bonów turystycznych. ZUS przypomina, że bon jest ważny do końca marca 2022 roku. Można więc będzie z niego skorzystać także w następne lato, jak też w ciągu roku - płacąc za weekendowe wyjazdy z dzieckiem, bądź za ferie zimowe w kraju.
Grażyna J. Leśniak
04.09.2020
Domowe finanse Koronawirus a prawo
Od dziś Państwowa Inspekcja Pracy może żądać informacji od firm delegujących pracowników z Polski do pracy w innych państwach Unii Europejskiej - w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów państwa przyjmującego. Firmy boją się, że przepis ten stanie się orężem w walce o ochronę lokalnego rynku pracy. Zdaniem ekspertów, wszystko zależy od tego, jak do sprawy podejdzie PIP.
Grażyna J. Leśniak
04.09.2020
Prawo pracy Prawo unijne Koronawirus a prawo

Maląg: Spodziewamy się, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniesie 6,1 proc.

Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że stopa bezrobocia w sierpniu 2020 roku wyniesie 6,1 proc., tyle samo co w lipcu. Według prognoz resortu, ten rok zakończy się jednocyfrowym bezrobociem, na poziomie 7,1-8 proc.
Grażyna J. Leśniak
03.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Zwrot kosztów zakupu biletów lotniczych i innych wydatków dotyczących zaplanowanego wypoczynku, wskutek odwołania przez pracodawcę zgody na urlop, ma charakter odszkodowawczy i nie stanowi przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Potwierdza to najnowsze stanowisko skarbówki.
Wiesława Moczydłowska
03.09.2020
PIT Prawo pracy
Do 27 września przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie COVID-19 – twierdzi resort pracy. Pismo takiej treści trafiło, według informacji Prawo.pl, do wojewódzkich urzędów pracy, które tę pomoc przyznają. Tego dnia traci bowiem moc art. 15g, do którego odsyła wiele przepisów z tarcz antykryzysowych.
Grażyna J. Leśniak
03.09.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Aż 53 proc. badanych boi się utraty pracy z powodu kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-19. Polacy, jako główne obawy związane z ryzykiem utraty pracy, wskazują recesję (59,6 proc.), dłuższą izolację wywołaną zakażeniem (41,6 proc.) oraz automatyzację ich stanowiska pracy (18,7 proc.) – wynika z raportu firmy Procontent Communication.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Bonus za wiek, czyli świadczenie honorowe dla stulatków

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Najstarsza klientka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która otrzymuje świadczenie honorowe, mieszka na Śląsku. Kilka miesięcy temu ukończyła 114 lat. Jest ona w gronie ponad 2 tysięcy osób w kraju, którym ZUS wypłaca świadczenia z okazji setnych urodzin. W województwie śląskim taka premia za wiek trafia do 248 mieszkańców.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Mimo postulatu pracodawców, rząd nie przyznał prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci do lat 3, którymi przed epidemią zajmowali się dziadkowie. Dziś seniorzy odizolowali się od dzieci i wnuków, z obawy o własne zdrowie. Do podjęcia opieki nad najmłodszym członkiem rodziny nie jest w stanie ich skłonić ani wynagrodzenie, ani opłacanie im składek.
Grażyna J. Leśniak
02.09.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Obiad od firmy wolny od dodatkowego PIT

PIT Rachunkowość Prawo pracy
Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza jednoznacznie, że posiłek finansowany przez pracodawcę nie jest przychodem pracownika. Firma nie musi więc pobierać zaliczki na PIT, bo to ona czerpie korzyści z obiadu. Kolejne pytanie o świadczenia nieodpłatne pokazuje jednak, że konieczna jest pilna zmiana przepisów w tym zakresie. Rodzą one zbyt wiele wątpliwości, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie rozwiązał problemu.
Krzysztof Koślicki
02.09.2020
PIT Rachunkowość Prawo pracy

E-zwolnienia pod lupą prokuratorów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
ZUS kontroluje e-zwolnienia wystawiane w czasie pandemii i izolacji, podważając ich wiarygodność. Zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez przychodnie, które w wyniku konsultacji pacjenta w ramach teleporady, wystawiały odpłatnie zwolnienia. Takie działania uderzą w efektywność telemedycyny - wskazują eksperci.
Katarzyna Nowosielska
02.09.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Reforma OFE jeszcze we wrześniu

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Do końca trzeciego kwartału rząd chce przyjąć przepisy, które doprowadzą do przekształcenia powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), zarządzającymi otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE), w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Po reformie OFE mają stać się specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi (SFIO). Wynika to z wykazu prac rządu.
Krzysztof Koślicki
01.09.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Z najnowszego badania GUS wynika, że polski mężczyzna będzie żył przeciętnie 74,1 lat, a kobieta - 81,8 lat. Wydłużający się czas życia wpływa też na okres naszej aktywności zawodowej, więc pracodawcy powinni pamiętać o dostosowaniu medycyny pracy do pracowników 50+, których jest coraz więcej. Na jakość zdrowia wpływa bowiem profilaktyka, którą ułatwia dostęp do ubezpieczeń zdrowotnych.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2020
Prawo pracy BHP

Administracja i firmy już mogą zacząć wprowadzać procedury dla sygnalistów

Administracja publiczna Małe i średnie firmy Prawo unijne
Instytucje publiczne i prywatne już mogą zacząć wdrażać rozwiązania prawne dotyczące sygnalistów, tworzyć procedury i kanały wewnętrzne dokonywania zgłoszeń. Gdy już powstanie polska ustawa implementująca dyrektywę o ochronie sygnalistów, trzeba będzie je tylko dostosować do regulacji prawnych w zakresie np. sposobu przekazywania sygnaliście informacji zwrotnej – mówi dr Beata Baran,
Grażyna J. Leśniak
01.09.2020
Administracja publiczna Małe i średnie firmy Prawo unijne

Minister pracy i ZUS przygotowali rodzicom niemiłą niespodziankę

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Rodzice, którzy od 1 września nie poślą dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły, choć placówka będzie otwarta albo ograniczenia sanitarne nie będą dotyczyły ich dziecka, nie dostaną dodatkowego zasiłku opiekuńczego. I to mimo, że przepisy ustawy się nie zmieniły, a jeszcze w czerwcu ZUS wypłacał w takich przypadkach zasiłek. Teraz jednak zmieniła się ich interpretacja.
Grażyna J. Leśniak
01.09.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Pracujący emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, muszą pilnować osiąganych przychodów. Ich przekroczenie może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Od 1 września obowiązują nowe, niższe progi przychodów.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2020
Domowe finanse Emerytury i renty
Rząd chce umorzyć z dniem 1 stycznia 2021 r. pożyczkę udzieloną Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w roku 2019. Oznacza to, że rządzący zabrali z rezerwy demograficznej środki zbierane latami na trudne czasy i wydali je na bieżące potrzeby.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty
Praca zdalna pokazała jak bardzo przeregulowany i sztywny jest obecny Kodeks pracy, bo jeden przepis załatwił wszystkie problemy. Przenosząc go do prawa pracy trzeba regulację zostawić otwartą, do ustalenia dla pracodawców i pracowników w porozumieniu. Skoncentrować trzeba się za to na czasie pracy, przechodząc z normy dobowej na tygodniową - mówi dr hab. Monika Gładoch,
Grażyna J. Leśniak
31.08.2020
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Tarcza wykluczyła z pomocy tych, którzy jej naprawdę potrzebują

Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Mikroprzedsiębiorcy, którzy przespali moment znaczącego spadku obrotów na początku epidemii i nie złożyli wniosku o świadczenie postojowe, nie dostaną wsparcia z tarczy. Wykazanie w dwóch kolejnych miesiącach - poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe - przychodu równego „0,00 zł”, nie spełnia warunku ustawowego spadku przychodu o co najmniej 15 procent. Z tarczy wykluczono firmy, które mają największe kłopoty - wskazują eksperci.
Grażyna J. Leśniak
31.08.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Przepisy tarczy antykryzysowej odroczyły nieco terminy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT za marzec i kwiecień firmy mogły rozliczyć do 1 czerwca. Więcej czasu było też na wpłatę zaliczek za maj. Jak jednak potwierdzają doradcy podatkowi, skarbówka zaczęła ostatnio dotkliwie karać nawet na minimalne opóźnienie we wpłacie PIT. Automatycznie stosowane są też przepisy kodeksu karnego skarbowego o przestępstwach.
Krzysztof Koślicki
31.08.2020
Ordynacja PIT Rachunkowość
Prawo do emerytury nie może automatycznie przekreślać możliwości ubiegania się przez opiekuna osoby niepełnosprawnej o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby mające prawo do emerytury, i to w niższej wysokości niż świadczenie pielęgnacyjne, także powinny mieć możliwość dokonywania wyboru pomiędzy wykluczającymi się świadczeniami z systemu zabezpieczenia społecznego – uznał WSA w Rzeszowie.
Grażyna J. Leśniak
29.08.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Jako była pierwsza prezes nie chcę komentować umorzenia postępowania dyscyplinarnego wobec mojej następczyni, uznaję też autonomię rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Jednak w jego decyzji chcę zwrócić uwagę na stwierdzenie, że prof. Małgorzata Manowska popełniła przewinienie, ignorując wydany przeze mnie zakaz wykonywania dodatkowej pracy
Krzysztof Sobczak
29.08.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Budżet 2021. Rząd chce sfinansować z podatków ponad 80 mld zł świadczeń

Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Od 1 marca 2021 roku emerytury i renty zostaną zwaloryzowane wskaźnikiem na poziomie 103,84 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura wzrośnie co najmniej o 46,08 złotych – przewiduje projekt budżetu na 2021 rok. Jak ustalił serwis Prawo.pl, nie ma w nim, póki co, informacji o waloryzacji kwotowej.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Rzecznik praw obywatelskich pyta o zasiłek opiekuńczy dla starszych dzieci. Do tej pory pieniądze dostawali tylko rodzice dzieci, które nie skończyły ósmego roku życia. RPO zauważa 1 września dzieci pójdą do szkoły, a problem ten nadal nie jest rozwiązany.
Monika Sewastianowicz
28.08.2020
Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie przywracające dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego przedszkola czy szkoły. Przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września, a zasiłek będzie wypłacany do 20 września 2020 roku.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Ponad połowa przedsiębiorców niepokoi się o przyszłość

Finanse Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Epidemia koronawirusa wywiera negatywny wpływ na wyniki działalności gospodarczej i nastroje większości przedsiębiorców. Choć duża część z nich jest zadowolona z pomocy udzielonej przez rząd, to spodziewają się kolejnych problemów w następnych miesiącach – wynika z badań opracowanych na zlecenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Centrum im. Adama Smitha.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Finanse Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Pracownica, która karmi dziecko w naturalny sposób może skorzystać z dodatkowego uprawnienia, które daje jej Kodeks pracy. Matka karmiąca ma bowiem prawo do dwóch przerw w pracy, każda po 30 minut. Przepisy przewidują, że są one wliczane do czasu pracy. To zaś oznacza, że pracownica otrzyma za ten czas wynagrodzenie.
Agnieszka Rosa Dorian Lesner
28.08.2020
Prawo pracy HR
Resort pracy zapowiada zmianę przepisu dotyczącego zasiłku macierzyńskiego tak, by podstawa wymiaru świadczenia z ubezpieczenia chorobowego nie uwzględniała zmiany wymiaru czasu pracy. Zasada, wprowadzona w tarczy antykryzysowej 1, uderzyła w kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich. Rząd chce to naprawić, ale w sposób sprzeczny z konstytucją.
Grażyna J. Leśniak
28.08.2020
Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski