Prawo.pl
Wchodzące w życie 30 czerwca br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydłużyło termin...
Jarosław Zasada
27.06.2014
BHP
W obwieszczeniu z dnia 6 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 839) Minister Obrony Narodowej opublikował tekst...
Jarosław Zasada
27.06.2014
BHP
Pracodawcy, agencje pracy tymczasowej, MPiPS, Kancelaria Prezydenta i Główny Inspektor Pracy,...
Marta Schodzińska
27.06.2014
Zdaniem Pracodawców RP 40-letni jużKodeks pracy mimo 83 nowelizacji nadal nie przystaje w pełni do...
Marta Schodzińska
27.06.2014
Zdaniem Pracodawców RP 40-letni już Kodeks pracy, mimo 83 nowelizacj,i nadal nie przystaje w pełni...
Marta Schodzińska
27.06.2014
BHP
Wszystko wskazuje na to, że firmy zatrudniające osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności czekają...
27.06.2014
1 lipca wejdzie w życie ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub...
Marta Schodzińska
26.06.2014
Great Place to Work, opracowując tegoroczną listę 100 Najlepszych Europejskich Miejsc Pracy,...
26.06.2014
Aż 62% uczniów szkół średnich deklaruje, że ma już sprecyzowane plany zawodowe. Przy wyborze...
26.06.2014
Bezrobocie w maju wyniosło 12,5 proc. wobec 13 proc. w kwietniu 2014 r. - poinformował w czwartek...
26.06.2014
O ponad 7 proc. wzrosła w tym roku średnia stawka godzinowa pracowników godzinowych w porównaniu z...
26.06.2014
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w otworowych zakładach...
Jarosław Zasada
26.06.2014
BHP
Inżynierowie, programiści i księgowe-to zawody, których pracodawcy poszukują najczęściej. Na...
Marta Schodzińska
26.06.2014
Nawet dźwiganie ciężarów o masie mieszczącej się w granicach dopuszczonych przepisami bhp może być...
Edward Kołodziejczyk
26.06.2014
W Europie brakuje blisko 300 tysięcy informatyków. Jak wynika zszacunków UE, problem ten będzie się...
Marta Schodzińska
25.06.2014
Tylko ścisła współpraca rodzin zpaństwem na poziomie lokalnym ipracodawcami może zbudować wPolsce...
Marta Schodzińska
25.06.2014
Informacje o najnowszych zmianach w prawie oraz aktualne i archiwalne akty normatywne, opublikowane...
Inny
25.06.2014
BHP
Ministerstwo pracy ogłosiło wzrost zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia. Wskaźnik zatrudnienia...
25.06.2014
Rada Ministrów przyjęła 24 czerwca projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego...
25.06.2014
Pracodawcy, którzy zatrudnili w zeszłym roku najwięcej pracowników oraz stworzyli im dobre warunki,...
25.06.2014
Nawet dźwiganie ciężarów o masie mieszczącej się w granicach dopuszczonych przepisami bhp może być...
Edward Kołodziejczyk
25.06.2014
BHP
Czy obowiązek wypłacania diet pracownikowi przebywającemu w podróży służbowej można za zgodą...
Paweł Ziółkowski
25.06.2014
Z Raportu specjalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącego współpracy biznesu z...
24.06.2014
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników...
Jarosław Zasada
24.06.2014
BHP
Przedsiębiorcy magazynujący materiały niebezpieczne zobowiązani są do przestrzegania przepisów...
Inny
24.06.2014
BHP
Pracownicy nie mają czasu na pracę koncepcyjną, bo czytają maile, newslettery lub siedzą na długich...
24.06.2014
Cudzoziemka, która zaprzestaje pracy lub poszukiwania pracy z uwagi na fizyczne ograniczenia...
Rafał Bujalski
24.06.2014
Wokół planowanej fabryki niemieckiego koncernu we Wrześni, która ma produkować auta dostawcze,...
Marta Schodzińska
24.06.2014
Życzliwość firmy wobec rodziców małych dzieci i elastyczne podejście do organizacji czasu pracy...
23.06.2014
Czy studia doktoranckie należy zaliczyć do stażu pracy pracownika?
Małgorzata Skibińska
23.06.2014