Szczyt szefów państw i rządów UE dotyczący kwestii zatrudnienia odbędzie się 8 października w...
19.09.2014
Do dnia 30 września pracodawca ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość...
Weronika Adamczyk
19.09.2014
Choć praca po znajomości nie budzi pozytywnych skojarzeń, to w ten sposób zajęcia zamierza szukać...
19.09.2014
HR
Urlopu zaległego za 2013 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2014 r....
Weronika Adamczyk
19.09.2014
W firmie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Pracownik pracuje od poniedziałku do soboty, ale...
Joanna Kaleta
19.09.2014
W artykule dlaSerwisu HRomówione zostały błędy popełniane w realizacji rozwoju zawodowego...
Małgorzata Sidor-Rządkowska
19.09.2014
HR
Według danych GUS tylko w pierwszym kwartale 2014 roku wśród pracowników biurowych w Polsce...
Inny
18.09.2014
BHP
Elektrociepłownia Lubin zainwestowała 35 mln zł w nowy ciąg węglowy. Ma on zapewnić bezpieczeństwo...
PAP
18.09.2014
BHP
Liczba osób w wieku produkcyjnym w UE zacznie w tym roku spadać i w ciągu kolejnych 20 lat...
18.09.2014
Pracodawca może określić w regulaminie pracy, iż przebywanie w zakładzie pracy bez jego polecenia...
Joanna Kaleta
18.09.2014
Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz uważa, że argumenty związkowców dotyczące zerwania...
18.09.2014
W związku z sytuacją w górnictwie zarząd regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność ogłosił w...
18.09.2014
Już w tym roku mniej niż 1 mln osób będzie pobierać renty z ZUS. Wydatki na te świadczenia nie...
18.09.2014
Zwiększone wydatki budżetu związane z planowaną na 2015 r. kwotowo-procentową waloryzacją rent i...
18.09.2014
Od 18 września, aby uzyskać rentę socjalną, nie trzeba przebywać na terytorium Polski, a jedynie...
18.09.2014
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca ma obowiązek przechowywać orzeczenia wydane na podstawie profilaktycznych badań...
Agnieszka Matłacz
18.09.2014
BHP
Zapowiadana na początku 2014 roku podwyżka płacy minimalnej w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie od...
Justyna Gryczka
18.09.2014
Od wieków biznes nierozerwalnie łączy się z odpowiedzialnością. Jednak jej wymiar zmieniał się...
18.09.2014
HR
Udział w Dniach Bezpieczeństwa Technicznego jest doskonałym sposobem na uzupełnienie i aktualizację...
Inny
17.09.2014
BHP
Związkowcy NSZZ Solidarność krytycznie ocenili projekt przyszłorocznego budżetu. Ich zdaniem rok...
17.09.2014
Górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz, wspierani przez bliskich i związkowców z innych...
17.09.2014
Pracodawcy i związkowcy chwalą rząd za korektę wskaźników użytych przy konstruowaniu budżetu na...
17.09.2014
Jeszcze w tym roku Komisja Europejska zatwierdzi 26 programów na rzecz zwiększania zatrudnienia...
17.09.2014
HR
Bezpłatne badania profilaktyczne, finansowanie kolonii dladzieci to niektóre zprzykładów...
17.09.2014
Rodzaje testów, które powinny być stosowane w ramach kontroli fizycznych parametrów urządzeń...
Inny
17.09.2014
BHP
Opieka nad dzieckiem jest nie lada wyzwaniem dla każdej, a szczególnie pracującej kobiety. Nie...
17.09.2014
Już niektórzy przedwojennii pracodawcy zauważyli, że kreowanie wysokiej kultury pracy połączone z...
17.09.2014
HR
Odległość pomieszczeń pracy od stacji transformatorowej zależy od sposobu prowadzenia kabli czy...
Roman Majer
17.09.2014
BHP
Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwota wstrzymanych, cofniętych bądź obniżonych...
17.09.2014
Po trwającym trzy godziny spotkaniu u wojewody śląskiego ws. sytuacji pracowników przeznaczonej do...
17.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski