Wyniki badań są niepokojące, blisko co trzeci menedżer wolałaby zatrudnić mężczyznę w wieku 20 - 30 lat, niż kobietę w podobnym wieku. Głównym powodem takiej opinii, jest obawa przed wykorzystaniem przez kobiety urlopów macierzyńskich.

Badanie wykazało również, że 40% pracodawców będzie ostrożniej podchodzić do rekrutacji kobiet, które już urodziły dziecko oraz zatrudniania matek na wyższe stanowiska. 
Jedna czwarta respondentów wolałoby zatrudnić mężczyznę, aby uniknąć problemów związanych z powrotem z urlopu macierzyńskiego oraz opieki nad dziećmi. Ponadto, około 44% pracodawców twierdzi, że koszty związane z urlopem macierzyńskim stanowią poważny problem dla ich organizacji. Dodatkowo, jedna trzecia menedżerów uważa, że kobiety nie są już tak dobre w swojej pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego.
Sondaż został przeprowadzony przez kancelarie Slater & Gordon, więzło w nim udział blisko 500 menedżerów.