Wynagrodzenia w działach personalnych w 2013 roku
\

W 2013 roku połowa pracowników w działach personalnych zarabiała przynajmniej 5000 PLN brutto miesięcznie. Płace HR-owców różniły się w zależności od branży, w której działała ich firma.

Najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w działach personalnych banków. Połowa z nich miesięcznie zarabiała przynajmniej 6925 PLN, a co czwarty zatrudniony – więcej niż 10.750 PLN. Pensje wyższe od przeciętnej otrzymywali również pracownicy działów personalnych w firmach informatycznych (mediana 6000 PLN) i w przemyśle ciężkim (mediana 5895 PLN). Najmniej zarabiali pracownicy działów personalnych w sektorze publicznym. Co drugi z nich zarabiał poniżej 3250 PLN. W działach personalnych najwyższe płace otrzymywali dyrektorzy oraz osoby zasiadające w zarządzie. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 15.500 PLN brutto miesięcznie. Na miesięczną pensję dyrektora pracownik szeregowy przeciętnie musiałby pracować przez niemal pół roku. Co drugi pracownik najniższego szczebla w działach personalnych otrzymywał pensję poniżej 2700 PLN brutto.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 31 lipca 2014 r.

Data publikacji: 31 lipca 2014 r.