Jakie składki ZUS należy odprowadzić za pracownicę, która w trakcie urlopu wychowawczego pracuje na umowę zlecenia na rzecz innego pracodawcy?
\

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Jakie składki ZUS należy odprowadzić za pracownicę, która w trakcie urlopu wychowawczego pracuje na umowę zlecenia na rzecz innego pracodawcy?

Odpowiedź:

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega tylko z tytułu umowy zlecenia.

Uzasadnienie:

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowymi (art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s.). Przebywanie na urlopie wychowawczym nie wiąże się z obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, jeżeli osoba korzystająca z takiego urlopu ma ustalone prawa do emerytury lub renty lub ma inny tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń społecznych (art. 9 ust. 6 u.s.u.s.). Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale tylko wówczas, gdy nie podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu z innego tytułu (art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z.). Tym samym, jeżeli osoba przebywająca na urlopie równocześnie wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia to obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu podlega jako zleceniobiorca. Przebywanie na urlopie wychowawczym w takiej sytuacji nie wiąże się z obowiązkiem tych ubezpieczeń.

Magdalena Kostrzewa, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 4 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 5 sierpnia 2014 r.