Prawo.pl
W Polsce przybywa firm, które oferują udogodnienia dla rodziców. Warto właśnie tam zabiegać o...
Marta Schodzińska
26.05.2014
Z okazji nadchodzącego Dnia Matki sprawdzono, na jakie udogodnienie mogą liczyć panie wracające po...
25.05.2014
Zmiany struktury zatrudnienia wymagają niekiedy trudnych decyzji dotyczących zwolnienia części...
24.05.2014
Stosunkowa duża liczba utonięć wskazuje, że z przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa w kąpieliskach...
Edward Kołodziejczyk
24.05.2014
BHP
Skuteczniejsza walka z przypadkami łamania praw pracowniczych oraz zacieśnienie współpracy między...
23.05.2014
Każde udogodnienie, które ułatwia godzenie życia zawodowego z prywatnym jest ważne; to się...
23.05.2014
HR
Wałbrzych jest przestrogą przed zamykaniem nierentownych zakładów pracy w nadziei, że rozwiąże to...
23.05.2014
Poprzedni rok był pomyślny dla rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.Liczba osób zatrudnionych w...
23.05.2014
40 mln zł to kwota, którą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekaże w tym roku podmiotom...
Weronika Adamczyk
23.05.2014
Wsparcie finansowe dla 110 firm w trudnej sytuacji, 2189 uratowanych etatów - to efektustawyo...
Weronika Adamczyk
23.05.2014
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i kilkoma innymi...
PAP
23.05.2014
BHP
8 maja została ogłoszonaustawaz dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą...
Weronika Adamczyk
23.05.2014
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS została...
Agata Kamińska
23.05.2014
40 mln zł trafi w tym roku do nowopowstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przeznaczone będą na...
Marta Schodzińska
22.05.2014
W wielu krajach zapomina się o bezpieczeństwie i higienie pracy, dlatego przedstawiciele związków...
Marta Schodzińska
22.05.2014
Firma, która chce osiągnąć sukces na rynku, musi być innowacyjna. Jednak niewielu przedsiębiorstwom...
22.05.2014
Rada nie decyduje o terminie i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia opiekuna dziennego dzieci do...
Anna Dudrewicz
22.05.2014
Ostatni projekt znoszący bariery w dostępie do niektórych profesji mieli współtworzyć sami...
Marta Schodzińska
22.05.2014
Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie meczu piłkarskiego, zorganizowanego przez pracodawcę,...
Jarosław Zasada
22.05.2014
BHP
Według wyników badania firmy Orion Partners tylko 17% przedsiębiorstw ma spisaną i przemyślaną...
21.05.2014
Gotowy jest projekt ustawy, która pozwoli uzyskać m.in. samotnym ojcom urlop rodzicielski i zasiłek...
21.05.2014
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie...
Weronika Adamczyk
21.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Infosys BPO Poland, gigant w z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, poszukuje 400-500 nowych...
21.05.2014
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe. Dzień wolny za święto 3 maja 2014 r. został...
Joanna Kaleta
21.05.2014
Pracownica, która w ciągu 14 dni po porodzie postanowi, że chce skorzystać z rocznego urlopu...
Agnieszka Rosa
20.05.2014
W tym roku Polski Komitet Normalizacyjny obchodzi jubileusz 90-lecia. Pierwsze posiedzenie Komitetu...
Krzysztof Sobczak
20.05.2014
BHP
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opracowała raport dotyczący kosztów...
Jarosław Zasada
20.05.2014
BHP
By być atrakcyjnym na rynku pracy, nie wystarczą już skończone zwykłe studia. Zdaniem ekspertów...
20.05.2014
Kandydaci coraz częściej szukają pracy przezmedia społecznościowe. Także firmy powoli wykorzystują...
Marta Schodzińska
20.05.2014
W kwietniu br. zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,7 proc. - podał GUS. Zdaniem eksperta...
Marta Schodzińska
20.05.2014