Aktualnie płacowe stawki minimalne obowiązują w Niemczech tylko w niektórych branżach. Zgodnie z...
11.09.2014
Posłowie przegłosowali poprawkę, zgodnie z którą przepisy dot. oskładkowania wynagrodzeń członków...
11.09.2014
Sejmowa podkomisja stała ds. prawa pracy chce, by oskładkowanie umów zleceń weszło w życie od 1...
11.09.2014
Polskie firmy poszukujące do pracy kandydatów ze znajomością języka obcego rzadko przyjmują...
11.09.2014
Z Analizy ZPP poświęconej Pozapłacowym kosztom pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich...
11.09.2014
Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy również w...
Agnieszka Rosa
11.09.2014
Państwowa Inspekcja Pracy ma weryfikować liczbę członków związków zawodowych w firmach wynika z...
11.09.2014
Pracodawcy nie będą mogli zwalniać pracowników zatrudnionych na umowach czasowych z dwutygodniowym...
11.09.2014
2/3 firm ocenia swoją kondycję jako dobrą lub bardzo dobrą, w efekcie o 3 pkt. proc. do 29 proc....
11.09.2014
Justyna Gryczka
11.09.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
11.09.2014
BHP
Justyna Gryczka
11.09.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
11.09.2014
BHP
Justyna Gryczka
11.09.2014
Już za 2 tygodnie nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukaże się Meritum BHP - przystępny i...
Justyna Gryczka-Jezierska
11.09.2014
BHP
Rzeczywistość biznesowa ulega nieustannym przemianom. Stawia to przed firmami wciąż nowe wyzwania....
Milena Daria Majewska
11.09.2014
HR
Brak młodych osób chcących uczyć się zawodu to jeden z głównych problemów branży piekarskiej nie...
10.09.2014
Dnia 8 września br. prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski wziął udział w uroczystym...
Inny
10.09.2014
BHP
Resort pracy nie widzi potrzeby nowelizacji przepisów, które pozwoliłyby skorzystać z ubezpieczenia...
10.09.2014
Rekruterzy rzadko przyjmują deklaracje kandydatów co do znajomości języka zawarte w CV. Najczęściej...
10.09.2014
HR
Nawet 800 godzin nadliczbowych rocznie przepracowywali pracownicy firm skontrolowanych przez...
Inny
10.09.2014
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski