To czy pracownicy dostaną jakieś świąteczne bonusy w wielu przypadkach zależy wyłącznie od woli pracodawcy, a przede wszystkim od jego kondycji finansowej. Oczywiście, gwarancję uzyskania pomocy przedświątecznej daje ZFŚS i wskazanie w nim świadczeń świątecznych jako celu socjalnego. Ci pracodawcy, którzy zdecydują się na prezenty dla swoich pracowników mają do wyboru: bony (talony) do zrealizowania w wyznaczonych punktach, upominki rzeczowe, świadczenia pieniężne wypłacane w gotówce bądź w postaci kart przedpłaconych (rodzaj karty kredytowej z przekazaną na nią przez pracodawcę określoną kwotą), nagrody. Część pracodawców zorganizuje także tzw. Wigilię firmową.

Jak zauważa Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan, w urzędach i administracji od lat najpopularniejszą formą wsparcia świątecznego pracowników są bony. Natomiast pracodawcy prywatni częściej decydują się na wręczanie upominków rzeczowych bądź świadczenia pieniężne. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, wręczana pracownikowi gotówka do 380 złotych (nadwyżka podlega opodatkowaniu) jest zwolniona z podatku dochodowego, podczas gdy bon w tej wysokości już nie. Zwolnienie dotyczy także upominków rzeczowych.

Wszystkie formy świadczeń świątecznych mogą być finansowane ze środków obrotowych firmy bądź z ZFŚS. Zwolnienia z podatku dotyczą jedynie tych przeznaczonych na cele socjalne (ZFŚS). Dodatkowo ich wartość nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS. Natomiast jeżeli pracodawca przekaże pieniądze ze środków obrotowych powinien potrącić i zapłacić za pracownika zaliczkę na podatek dochodowy. Żeby prezenty świąteczne dla pracowników mogły być sfinansowane ze środków ZFŚS muszą być spełnione 3 warunki:

  • ZFŚS może być wykorzystany wyłącznie na finansowanie działalności socjalnej (pomoc materialno-rzeczowa lub finansowa) oraz dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych.
  • W regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS musi znajdować się zapis pozwalający na wydatkowanie jego środków na tego typu świadczenia. Przy czym prezenty muszą być potraktowane jako pomoc rzeczowa, a nie świadczenia okolicznościowe.
  • Wartość prezentu musi być zróżnicowana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 29 listopada 2012 r.

Data publikacji: 29 listopada 2012 r.