26 września 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę zwiększającą wysokość odpisów na ZFŚS. Ustawa zakłada, że odpis wzrośnie już od sierpnia 2019 r. Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta. W efekcie w 2019 roku obowiązywać będą dwie wysokości odpisów na ZFŚS. Jedna (w dotychczasowej wysokości) stosowana za okres do 31 lipca 2019 r. i druga (zwiększona) za okres od 1 sierpnia 2019 r.

ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Sprawdź w LEX: Zasady dokonywania i korygowania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych >

Odpisy na ZFŚS w 2019 roku - do 31 lipca 2019

Zgodnie z ustawą, do 31 lipca 2019 r. wysokość odpisu ustala się przy uwzględnieniu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., a więc pozostaje na dotychczasowym poziomie. Wynagrodzenie to w drugim półroczu 2013 r. wyniosło 3.278,14 zł.

Oznacza to, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. odpis na ZFŚS wynosi:

 • odpis podstawowy 37,50 proc. - 1229,30 zł,
 • odpis na jednego pracownika młodocianego:
 1. w pierwszym roku nauki 5 proc. - 163,91 zł,
 2. w drugim roku nauki 6 proc. - 196,69 zł,
 3. w trzecim roku nauki 7 proc. - 229,47 zł,
 • odpis podwyższony 50 proc. - 1639,07 zł,
 • zwiększenie 6,25 proc. - 204,88 zł

Czytaj też: W 2019 roku nowa pensja minimalna, nowe wskaźniki i stawki kadrowe >

Odpisy na ZFŚS w 2019 roku - od 1 sierpnia 2019

Natomiast w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odpis na ZFŚS będzie ustalany z uwzględnieniem przeciętnego wynagrodzenia miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., które wyniosło 3389,90 zł. Oznacza to, że w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. odpis na ZFŚS będzie wynosił:  

 • odpis podstawowy 37,50 proc. - 1271,21 ,
 • odpis na jednego pracownika młodocianego:
 1. w pierwszym roku nauki 5 proc. - 169,50 zł,
 2. w drugim roku nauki 6 proc. - 203,39 ,
 3. w trzecim roku nauki 7 proc. - 237,29 ,
 • odpis podwyższony 50 proc. - 1694,95 ,
 • zwiększenie 6,25 proc. - 211,87

W 2019 roku dodatkowy termin na przekazanie odpisów i zwiększeń

Ustawa zakłada ponadto wprowadzenie dodatkowego terminu (do 31 października 2019 r.) na przekazanie na rachunek bankowy równowartości dodatkowych odpisów i zwiększeń.

 


Odpisy na ZFŚS w 2017 i 2018 roku

W 2018 r. do ustalenia odpisu na ZFŚS przyjmowane było przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r., które wynosiło 3161,77 zł. Oznacza to, że odpis na ZFŚS w 2018 r. był taki sam jak w 2017 roku wynosił:

 • odpis podstawowy 37,50 proc. - 1185,66 zł,
 • odpis na jednego pracownika młodocianego:
 1. w pierwszym roku nauki 5 proc. - 158,09 zł,
 2. w drugim roku nauki 6 proc. - 189,71 zł,
 3. w trzecim roku nauki 7 proc. - 221,32 zł,
 • odpis podwyższony 50 proc. - 1580,89 zł,
 • zwiększenie 6,25 proc. - 197,61 zł
 • zwiększenie 7,5 proc. - 237,13 zł.

   

  Czytaj też: Prof. Sobczyk: Niejednoznaczny status przedsiębiorcy w funduszu socjalnym >

   

  Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

  W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. Natomiast dla pozostałych pracodawców zasady tworzenia Funduszu zależą od liczby zatrudnionych osób.

   

  Czytaj też: Jak zgodnie z RODO ustalić prawo pracownika do ZFŚS? >

   

  Fundusz tworzą pracodawcy, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku:

  • co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - obowiązkowo
  • pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty - tworzą Fundusz na wniosek zakładowej organizacji związkowej.

  Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą tworzyć Fundusz do wysokości i na zasadach ogólnych określonych w ustawie (art. 5 ustawy) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. We wszystkich przypadkach przepisy umożliwiają jednak pewną swobodę regulacji w granicach określonych ww. ustawą, w tym: dopuszczają zarówno rezygnację z tworzenia ZFŚS, jak również dają możliwość do określenia wysokości odpisu na ZFŚS na wyższym, jak i niższym poziomie niż ustawowy. Więcej na ten temat LEX Kadry w analizie: Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych >

   

  Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

  Kalkulator odpisów na ZFŚS >

  Ustalanie wysokości odpisu na ZFŚS krok po kroku >

  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych >

  Tabela odpisów na ZFŚS >

  Procedura: Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń urlopowych >

  Korekta odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych krok po kroku >

  Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z ZFŚS >

  Jak należy zaksięgować odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? >

  Czy pracodawca musi zwrócić odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mimo zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie jego czasowego zawieszenia? >