Po 31. posiedzenia Sejmu
\

W dniu 3-4 stycznia 2012 r. odbyło się 31. posiedzenie Sejmu, w trakcie którego Izba zajęła się m.in. projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt zakłada, że na decyzjach dotyczących waloryzacji emerytur i rent, wygenerowanych przez system teleinformatyczny ZUS, osoba uprawniona do ich wydania będzie mogła umieszczać jedynie nadruk swojego imienia, nazwiska oraz zajmowane stanowisko zamiast własnoręcznego podpisu. Rozwiązanie to, zastosowane już w 2012 r., ma zostać wprowadzone na stałe do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt wpłynął do Sejmu 23 listopada 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP Platforma Obywatelska. Pierwsze czytanie zostało przeprowadzone 11 grudnia 2012 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Tego samego dnia komisja przyjęła projekt bez poprawek. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań ostatniego dnia posiedzenia.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 7 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 7 stycznia 2013 r.