Prezydent o urlopach rodzicielskich
\

Kancelaria Prezydenta przedstawiła własne propozycje dotyczące projektu ustawy o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego. Jedno z zaprezentowanych założeń, to możliwość wykorzystania urlopu na raty – w ciągu 4 pierwszych lat życia dziecka.

Polegałoby to na tym, że np. po półrocznym urlopie rodzice mogliby pójść do pracy i dopiero po kilku latach, np. gdy dziecko pójdzie do pierwszej grupy przedszkola pozostałą część urlopu wykorzystać łącznie lub w kilku częściach. Inna propozycja dotyczy rodziców, którzy chcieliby łączyć urlop z pracą na część etatu. Wówczas mogliby korzystać z niego dłużej tak, by wykorzystać całą pulę środków przypadających na ich urlop, np. rodzic byłby na urlopie pół roku, potem wróciłby do pracy na pół etatu i pobierał połowę należnego świadczenia z ZUS z tytułu urlopu macierzyńskiego.

Jeszcze dalej w swoich propozycjach idą organizacje prorodzinne - proponują np. wspólne rozliczanie rodziców z dziećmi z podatku dochodowego, dodatkowe 2 dni wolne w roku na każde dziecko oraz ogólnopolską kartę dużych rodzin dającą np. bezpłatne bilety komunikacji miejskiej czy wstęp do instytucji kultury. Inna propozycja dotyczy tzw. bonów przedszkolnych, przy użyciu których rodzice mogliby płacić za przedszkole, wynajęcie opiekunki czy inne formy opieki nad dzieckiem.

Forum Związków Zawodowych przedłożyło swoją opinię do projektu ustawy o wydłużeniu urlopów macierzyńskich. Podkreśliło w niej brak odpowiedniego czasu na dialog społeczny, brak osłon dla kobiet, które będą chciały podjąć pracę po powrocie z wydłużonego urlopu, brak działań państwa zmierzających do ograniczenia patologii w zakresie tzw. umów śmieciowych dotyczących w znacznym procencie młodych kobiet. Proponowało także np. wspólne rozliczenie podatkowe z dziećmi wszystkich rodziców, a nie tylko, jak obecnie, samotnych matek bądź ojców.

W Polsce jest najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Na politykę prorodzinną przeznaczamy najmniejszy odsetek PKB. Co trzecie polskie dziecko żyje w biedzie. Przeciętna wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2013 r. szacowana jest na 2400 zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.fzz.org.pl, stan z dnia 16 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 16 stycznia 2013 r.