Prawo.pl
Czy dokumenty rozliczeniowe ZUS (tj. DRA, RCA, RSA, RZA) mogą być przechowywane wyłącznie w wersji...
Paweł Ziółkowski
08.08.2014
To naprawienie błędu - argumentowali senatorowie opowiadający się za rozszerzeniem grona...
07.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
W obwieszczeniu z dnia 23 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 1040) Minister Infrastruktury i Rozwoju...
Jarosław Zasada
07.08.2014
BHP
Przekazywanie pracownikom feedbacku jest w wielu firmach nadal sferą wymagającą dużej poprawy. To...
Milena Gizińska
07.08.2014
HR
Z opublikowanego przez GUS Badania Aktywności Ekonomicznej wynika, że im niższe wykształcenie, tym...
Weronika Adamczyk
07.08.2014
Związki zawodowe, powinny mieć większy wpływ na decyzje rządzących i działać głównie na rzecz...
Marta Schodzińska
07.08.2014
Na etaty dla księży i zakonnic budżet państwa wydaje rocznie ok. 700 mln zł. Bo to nie tylko...
07.08.2014
HR
Jeśli ubezpieczonemu brakuje stażu wymaganego do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w...
Agnieszka Rosa
07.08.2014
Często nie uświadamiamy sobie, że w gruncie rzeczy źródłem podejmowania dobrych decyzji jest...
Monika Leśnikowska - Marciniak
07.08.2014
HR
Rozmowa kwalifikacyjna to wciąż najczęściej stosowana metoda sprawdzenia kandydata. Jednak coraz...
06.08.2014
HR
Przyszłe emerytury osób zatrudnionych na podstawie umów-zlecenie i o dzieło mogą być niższe niż...
Marta Schodzińska
06.08.2014
Przepisy bhp nie obligują pracodawcy do przekazywania pracownikowi pisemnej informacji o kwocie...
Maciej Ambroziewicz
06.08.2014
BHP
W komisji trójstronnej rozpoczęły się konsultacje nad projektem zmian w kodeksie pracy. Dotyczą one...
Agnieszka Rosa
06.08.2014
Pracownicy kończy się urlop macierzyński. Pracodawca rozwiązuje z nią umowę o pracę na czas...
Agata Kamińska
06.08.2014
Jak informuje NSZZ Solidarność, w 2013 r. inspektorzy PIP ujawnili w toku kontroli łącznie 88,6...
Inny
05.08.2014
BHP
O tym czy podjąć inicjatywę ustawodawczą mającą na celu rozszerzenie grona uprawionych do...
05.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
Inspektorzy PIPujawnili w toku kontroliłącznie88,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika,...
Marta Schodzińska
05.08.2014
5 sierpnia upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP...
05.08.2014
Co czternasty Polak nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są to najczęściej osoby młode, pracujące...
05.08.2014
Pracodawcy skarżą się, że ZUS podczas kontroli dotyczących umów o dzieło dopuszcza się swobodnej...
Marta Schodzińska
05.08.2014
Praca tymczasowa nie tylko budzi liczne kontrowersje, lecz także daje wielu ludziom szanse na...
Milena Daria Majewska
05.08.2014
Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych staje się coraz bardziej popularne. I choć...
Agnieszka Rosa
04.08.2014
BHP
Ponad 80 procent absolwentów szkół wyższych dostaje stały etat. Umowy śmieciowe praktycznie ich nie...
04.08.2014
Morze, słońce, plaża i... telefon od szefa. Powrót do pracy w trakcie urlopu to najczarniejszy...
Marzena Jurczewska
04.08.2014
Do tej pory 34.767 rodzin złożyło wnioski o 177.082 kart. Karty Dużej Rodziny wydawane są przez...
04.08.2014
Uprawnienia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do potrącania z wypłacanych zasiłków...
Weronika Adamczyk
04.08.2014
Metalowe beczki z łatwopalną lub skrajnie łatwopalną zawartością płynną powinny być uziemiane...
Roman Majer
04.08.2014
BHP