Pracownicy bardziej cenią bezpieczeństwo i atmosferę pracy niż pieniądze
\

Według ostatniego badania Global Workmonitor (tłum. Globalny Monitor Pracy) przeprowadzonego przez Randstad 82% Kanadyjczyków pracuje aby żyć, a nie żyje żeby pracować.

Badanie zostało przeprowadzone w 32 krajach na 400 respondentach w każdym z nich.

30% Kanadyjczyków potwierdza także, że zrezygnowaliby z pracy, gdyby nie widzieli w niej możliwości rozwoju osobistego. Dwie trzecie kanadyjskich respondentów nie uważa, że pieniądze mogą zastąpić radość z pracy.

Wynik globalny także wskazuje na taką tendencję, gdyż aż 58% respondentów wypowiedziało się w ten sam sposób. Szczególnie Norwedzy cenią sobie satysfakcję i radość z pracy, gdyż aż 82% tamtejszych ankietowanych potwierdziło, że wymienione czynniki są dla nich ważniejsze niż wysokość wynagrodzenia. Jednak juz np. w Luxemburgu tylko 23% ankietowanych myśli w ten sposób. także w Hong Kongu wynagrodzenie jest dużo silniejszym motywatorem niż bezpieczeństwo i radość z pracy.

Więcej:

www.hrreporter.com/articleview/13357-many-workers-prioritize-job-security-enjoyment-over-salary

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.