Prawo.pl
Pieniądze zarobione na emigracji coraz mniejszym strumieniem płyną do Polski. Choć w ciągu 10 lat...
Marta Schodzińska
28.05.2014
Na koniec ubiegłego roku działało w Polsce ponad 4,5 tys. agencji zatrudnienia, w połowie maja tego...
28.05.2014
Jeżeli czas narażenia przy regularnie i codziennie powtarzających się zmianach roboczych trwa...
Maciej Ambroziewicz
28.05.2014
BHP
Czy od kwoty wypłaconej pracownikom za garażowanie służbowego auta należy odprowadzić składki ZUS?
Paweł Ziółkowski
28.05.2014
Pomimo szerokich zapewnień o strategicznym podejściu do rekrutacji pracowników, wiele firm nie...
28.05.2014
Google, Costco i Facebook wygrały w rankingu firm oferujących pracownikom najlepszy pakiet płac i...
27.05.2014
Rząd przyjął projekt wprowadzający z mocy prawa krótszy - siedmiogodzinny czas pracy dla osób ze...
27.05.2014
Rząd nie miał prawa ustalić w rozporządzeniu jednej z przesłanek podwyższenia emerytury...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Nowe instrumenty wsparcia, profilowanie pomocy dla bezrobotnych i wynagradzanie pracowników urzędów...
27.05.2014
Kiepskie CV, słabe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, za niskie kompetencje, a może za...
27.05.2014
Rozporządzeniem z dnia 16 maja br. (Dz. U. poz. 682) Minister Gospodarki nadał nowy statut Urzędowi...
Jarosław Zasada
27.05.2014
BHP
Wyniki pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy pracodawca ma...
Edward Kołodziejczyk
27.05.2014
BHP
TVP podpisała w poniedziałek umowę z firmą Leasing Team, która 1 lipca przejmie cztery grupy...
26.05.2014
Stan rozwoju Pracowniczych Programów Emerytalnych jest głęboko niesatysfakcjonujący - ocenił w...
26.05.2014
Co trzecia Polka obawia się utraty posady z powodu ciąży - wynika z badań przeprowadzonych przez...
26.05.2014
Czy jest konieczne uzyskanie od pracownika potwierdzenia zaznajomienia się z obowiązującym...
Joanna Kaleta
26.05.2014
Nie jest sprzeczne zkodeksempracy uzależnienie w regulaminie prawa do nagrody nie związane z...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.05.2014
W 2013 r. 497 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia, co stanowiło 9,3% pracowników...
Marta Schodzińska
26.05.2014
BHP
W 2013 r. 497 tys. osób pracowało w warunkach zagrożenia, z czego co szósty pracownik to kobieta -...
Marta Schodzińska
26.05.2014
W Polsce przybywa firm, które oferują udogodnienia dla rodziców. Warto właśnie tam zabiegać o...
Marta Schodzińska
26.05.2014
Z okazji nadchodzącego Dnia Matki sprawdzono, na jakie udogodnienie mogą liczyć panie wracające po...
25.05.2014
Zmiany struktury zatrudnienia wymagają niekiedy trudnych decyzji dotyczących zwolnienia części...
24.05.2014
Stosunkowa duża liczba utonięć wskazuje, że z przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa w kąpieliskach...
Edward Kołodziejczyk
24.05.2014
BHP
Skuteczniejsza walka z przypadkami łamania praw pracowniczych oraz zacieśnienie współpracy między...
23.05.2014
Każde udogodnienie, które ułatwia godzenie życia zawodowego z prywatnym jest ważne; to się...
23.05.2014
HR
Wałbrzych jest przestrogą przed zamykaniem nierentownych zakładów pracy w nadziei, że rozwiąże to...
23.05.2014
Poprzedni rok był pomyślny dla rozwoju specjalnych stref ekonomicznych.Liczba osób zatrudnionych w...
23.05.2014
40 mln zł to kwota, którą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekaże w tym roku podmiotom...
Weronika Adamczyk
23.05.2014
Wsparcie finansowe dla 110 firm w trudnej sytuacji, 2189 uratowanych etatów - to efektustawyo...
Weronika Adamczyk
23.05.2014
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i kilkoma innymi...
PAP
23.05.2014
BHP