Prawo.pl
Wsparcie finansowe dla 110 firm w trudnej sytuacji, 2189 uratowanych etatów - to efektustawyo...
Weronika Adamczyk
23.05.2014
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim i kilkoma innymi...
PAP
23.05.2014
BHP
8 maja została ogłoszonaustawaz dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą...
Weronika Adamczyk
23.05.2014
Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. W wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS została...
Agata Kamińska
23.05.2014
40 mln zł trafi w tym roku do nowopowstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przeznaczone będą na...
Marta Schodzińska
22.05.2014
W wielu krajach zapomina się o bezpieczeństwie i higienie pracy, dlatego przedstawiciele związków...
Marta Schodzińska
22.05.2014
Firma, która chce osiągnąć sukces na rynku, musi być innowacyjna. Jednak niewielu przedsiębiorstwom...
22.05.2014
Rada nie decyduje o terminie i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia opiekuna dziennego dzieci do...
Anna Dudrewicz
22.05.2014
Ostatni projekt znoszący bariery w dostępie do niektórych profesji mieli współtworzyć sami...
Marta Schodzińska
22.05.2014
Wypadek, jakiemu uległ pracownik w czasie meczu piłkarskiego, zorganizowanego przez pracodawcę,...
Jarosław Zasada
22.05.2014
BHP
Według wyników badania firmy Orion Partners tylko 17% przedsiębiorstw ma spisaną i przemyślaną...
21.05.2014
Gotowy jest projekt ustawy, która pozwoli uzyskać m.in. samotnym ojcom urlop rodzicielski i zasiłek...
21.05.2014
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zajęcie...
Weronika Adamczyk
21.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Infosys BPO Poland, gigant w z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, poszukuje 400-500 nowych...
21.05.2014
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe. Dzień wolny za święto 3 maja 2014 r. został...
Joanna Kaleta
21.05.2014
Pracownica, która w ciągu 14 dni po porodzie postanowi, że chce skorzystać z rocznego urlopu...
Agnieszka Rosa
20.05.2014
W tym roku Polski Komitet Normalizacyjny obchodzi jubileusz 90-lecia. Pierwsze posiedzenie Komitetu...
Krzysztof Sobczak
20.05.2014
BHP
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opracowała raport dotyczący kosztów...
Jarosław Zasada
20.05.2014
BHP
By być atrakcyjnym na rynku pracy, nie wystarczą już skończone zwykłe studia. Zdaniem ekspertów...
20.05.2014
Kandydaci coraz częściej szukają pracy przezmedia społecznościowe. Także firmy powoli wykorzystują...
Marta Schodzińska
20.05.2014
W kwietniu br. zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 0,7 proc. - podał GUS. Zdaniem eksperta...
Marta Schodzińska
20.05.2014
20 marca 2014 r. płatnik ma ostateczny termin na odprowadzenie składek na PFRON oraz zaliczki na...
20.05.2014
Ustawodawca chroni krajowy rynek pracy m.in. poprzez wprowadzenie dla obcokrajowców ograniczeń w...
Paweł Ziółkowski
19.05.2014
6 mld zł z UE, zmiana podejścia urzędów pracy, ożywienie gospodarki i likwidacja śmieciówek - to...
19.05.2014
Szkolenia, praktyki zawodowe, staże rehabilitacyjne - takie m.in. możliwości daje udział w...
19.05.2014
HR
Czy istnieje obowiązek przechowywania wszystkich list płac pracowniczych powyżej 5 lat, jeżeli...
Maria Sobieska
19.05.2014
Osoba zasiadająca w zarządzie spółdzielni nie zapłaci z własnej kieszeni składek na ubezpieczenie...
19.05.2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce, aby dla ubezpieczenia zdrowotnego nie trzeba było...
Marta Schodzińska
19.05.2014
Na 163 agencje pracy tymczasowej, które zostały skontrolowane w 2013 r. przez okręgowe inspekcje...
19.05.2014
Zwiększenie liczby operatorów numeru 112 do końca 2016 r. oraz wprowadzenie jednolitych wymagań...
PAP
19.05.2014
BHP