Solidarność negatywnie zaopiniowała pomysł zabrania pieniędzy z FRD
\

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowało projekt rozporządzenia w sprawie zabrania prawie 3 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Zdaniem „Solidarności” w obecnej sytuacji nie ma podstaw do uszczuplania Funduszu Rezerwy Demograficznej o kolejne środki, ponieważ obecna zła sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jest wynikiem sytuacji demograficznej. W uzasadnieniu projektu rozporządzenia, strona rządowa zwraca zresztą uwagę na fakt, że według długookresowych prognoz demograficznych zjawisko starzenia się polskiego społeczeństwa dopiero będzie narastać. „Niezbędne jest, zatem gromadzenie w Funduszu Rezerwy Demograficznej środków pieniężnych w celu ich wykorzystania wówczas, gdy struktura demograficzna polskiego społeczeństwa ulegnie dalszemu pogorszeniu” – czytamy w przyjętej dzisiaj opinii prezydium Komisji Krajowej. Tymczasem w 2010 roku zmniejszono FRD o 7,5 mld zł, a w 2011 roku o 4 mld zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.