Justyna Gryczka
03.09.2014
Zakład pracy zatrudniający sześciu pracowników, utworzył służbę bhp, a następne zatrudnił na umowę...
Maciej Ambroziewicz
03.09.2014
Rząd przyjął we wtorek projekt noweli ustawy o Służbie Celnej, która przewiduje m.in. zmniejszenie...
Krzysztof Sobczak
02.09.2014
Według doniesień Dziennika Gazety Prawnej, główny inspektor pracy, domaga się, by Minister Pracy...
Inny
02.09.2014
BHP
Związki zawodowe ostrzegają, że zbyt ogólne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego mogą ułatwić...
Inny
02.09.2014
BHP
W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała 492 szkoły, w których zatrudniano łącznie 25,6...
Inny
02.09.2014
BHP
Dyrektor szkoły, poza funkcjami pedagogicznymi, pełni rolę pracodawcy w zakresie określonym...
Edward Kołodziejczyk
02.09.2014
BHP
Czołowe agencje zatrudnienia w Polsce biją rekordy obrotów. Ożywienie w gospodarce w połączeniu z...
02.09.2014
Związki zawodowe ostrzegają,że zbyt ogólne regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego mogą ułatwić...
02.09.2014
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych....
02.09.2014
Pracodawca, który chce wykorzystywać fotografię pracownika na swojej stronie internetowej musi...
Agata Kamińska
02.09.2014
We wtorek rząd zajmie się przygotowanym przez resort finansów projektem, który przewiduje m.in....
02.09.2014
Mówiąc o odpowiedzialności pracodawcy trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów. Odpowiedzialny wobec...
02.09.2014
HR
Z powodu niżu demograficznego zwiększa się bezrobocie wśród nauczycieli. Szacuje się, że od nowego...
01.09.2014
Płace na stanowiskach specjalistycznych są dziś o 34 proc. wyższe niż przed rokiem, informuje...
01.09.2014
Zabezpieczenie rekrutacji do Państwowej Straży Pożarnej przed ewentualną dyskryminacją kandydatów,...
01.09.2014
Związkowcy Solidarności, choć generalnie pozytywnie oceniają kierunek zmian zasad przeprowadzania...
Inny
01.09.2014
BHP
Dnia 29 sierpnia br. w Warszawie doszło do podpisania porozumienia o współpracy między Urzędem...
Inny
01.09.2014
BHP
Od września br. UDT wprowadza do użytku nowy wzór naklejki informującej o dacie następnego badania...
Inny
01.09.2014
BHP
Minimalne wynagrodzenie wymagane do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu...
01.09.2014
ZUS zawiesza prawo do renty socjalnej, gdy uprawniony zbyt dużo dorobi w poprzednim miesiącu. Także...
01.09.2014
Ubezpieczenia społeczne
Z dniem 1 sierpnia 2014 r. z pracownicą rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron. 10...
Piotr Kostrzewa
01.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski