Czy kierowca w czasie załadunku mieszanką betonową w wytwórni betonu może przebywać w kabinie?

Pytanie pochodzi z Serwisu BHP

Czy kierowca w czasie załadunku mieszanką betonową w wytwórni betonu może przebywać w kabinie?

Odpowiedź:

Kierowca w czasie załadunku pojazdu mieszanką betonową w wytwórni betonu nie powinien przebywać w kabinie.

Uzasadnienie:

Zakaz przebywania w kabinie kierowcy podczas mechanicznego załadunku materiałów lub wyrobów wynika bezpośrednio z § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Zgodnie z tym przepisem podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 22 września 2014 r.

Data publikacji: 7 października 2014 r.