Związkowcy podkreślają, że rozwiązanie takie popiera zdecydowana większość społeczeństwa. Ich zdaniem płaca minimalna (zarówno w wymiarze godzinowym, jak i miesięcznym) powinna docelowo wynosić co najmniej 50 proc. średniego wynagrodzenia. Oznaczałoby to, że najniższe wynagrodzenie miesięczne w przyszłym roku wyniosłoby około 2 tys. zł brutto, a godzinowa – 12 zł.
 
 
 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna