Emeryci liczą na państwo

Ubezpieczenia społeczne
19.01.2012
Ubezpieczenia społeczne
Przedsiębiorcy będą płacić w br. składki ZUS od kwoty nie niższej niż 2115,60 zł, a korzystający z...
19.01.2012
HR
Zarekomenduję ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza na stanowisko przewodniczącego Komisji...
18.01.2012
HR
ZUS wypłaci pieniądze niani, ktra uległa wypadkowi w czasie wykonywania swoich obowiązkw lub w...
Agnieszka Rosa
18.01.2012
HR
Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej nie zaproponowała poprawek do nowelizacji ustawy o...
18.01.2012
HR
18.01.2012
Ubezpieczenia społeczne
W tym roku nie ma pieniędzy na podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży...
18.01.2012
Pracownikowi wykonującemu pracę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środkw odurzających lub...
Jarosław Zasada
18.01.2012
BHP
Dealer samochodowy ma prawo odliczyć pełny VAT, gdy przeznacza nowe auto do celw demonstracyjnych,...
18.01.2012
Ubezpieczenia społeczne
Dokumentacja dotycząca szkolenia bhp powinna być przechowywana co najmniej przez okres ważności...
Łukasz Wawszczak
18.01.2012
BHP
Obowiązek sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych co pięć lat zniesiono nie dla wszystkich...
Krzysztof Zamajtys
17.01.2012
BHP
W opublikowanym wczoraj rozporządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych określił podmioty odpowiedzialne...
Jarosław Zasada
17.01.2012
BHP
Przedsiębiorca działający wyłącznie w sezonie nie musi po sezonie formalnie zawieszać działalności,...
17.01.2012
Ubezpieczenia społeczne
Dnia 24 stycznia 2012 r. wejdzie w życie rozporządzenie określające zadania służby medycyny pracy w...
Jarosław Zasada
17.01.2012
BHP
We współpracy z niemiecką firmą Z-Punkt Hay Group zidentyfikował sześć megatrendów, które w ciągu...
17.01.2012
Ubezpieczenia społeczne HR
16.01.2012
Ubezpieczenia społeczne
Uchwalona przez Sejmw grudniu 2011 r. ustawa okołobudżetowa ma umożliwić gromadzenie dochodw i...
Agnieszka Rosa
16.01.2012
Ubezpieczenia społeczne
Jakie wymagania obowiązują w strefie 2 zagrożenia wybuchem (np. przy stanowisku napełniania wyrobu...
Kazimierz Kościukiewicz
16.01.2012
BHP
SLD proponuje rozważenie zorganizowania oglnokrajowego referendum ws. reformy w powszechnym...
16.01.2012
HR
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski