Czy można nie uznać za wypadek przy pracy zdarzenia, które pracownik zgłasza po kilku dniach, co do...
Kamil Szymański
30.11.2010
BHP
W firmie Diageo postanowiono udoskonalić działania marketingowe. W tym celu utworzono dwa działy, z...
Paweł Berłowski Agnieszka Iwańska
30.11.2010
HR
Partycypacja staje się coraz bardziej popularnym hasłem w zarządzaniu i traktowana jest jako pewien...
Ryszard Stocki Piotr Prokopowicz
30.11.2010
HR
Głównym zadaniem jednostek podstawowych służby medycyny pracy (SMP) jest sprawowanie...
Edward Kołodziejczyk
29.11.2010
BHP
Czy możemy zlecić pracownikowi nieposiadającemu uprzednio przeprowadzonych badań lekarskich...
26.11.2010
BHP
26.11.2010
HR
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeksu...
Agnieszka Rosa
26.11.2010
Zamierzamy odzyskiwać ciepło z pieców i podgrzewać nim wodę głębinową dostarczaną do...
Kazimierz Kościukiewicz
25.11.2010
BHP
Zaszeregowanie pracywykonywanejna terenie zakładu pracy do pracy szczególnie niebezpiecznej niesie...
Krzysztof Zamajtys
24.11.2010
BHP
Ocena ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera...
Krzysztof Zamajtys
24.11.2010
BHP
Obowiązek analizowania stanu bhp dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od liczby wypadków...
Inny
24.11.2010
BHP
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wydłużony czas nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez...
Agnieszka Rosa
24.11.2010
Ubezpieczenia społeczne
Gdzie umieszczać instrukcje stanowiskowe? Czy wystarczy, że będą one umieszczone w szatni bądź...
Łukasz Wawszczak
23.11.2010
BHP
Nie poźniej niż w ciągu miesiąca od daty uruchomienia zakładu pracy, powinny być w niej pomierzone...
Edward Kołodziejczyk
22.11.2010
BHP
Rodzina przedsiębiorcy, ktry zginął w drodze do pracy dostanie rentę wypadkową. Tak precedensowo...
Agnieszka Rosa
22.11.2010
Ubezpieczenia społeczne HR