W przypadku absolwentów, którzy skorzystali z unijnego programu wymiany Erasmus, ryzyko długotrwałego bezrobocia jest o połowę mniejsze niż wśród absolwentów, którzy nie wyjeżdżali. Co więcej, ponad 60% pracodawców przyznało, że międzynarodowe doświadczenie kandydatów miało dla nich ogromne znaczenie przy zatrudnianiu.