Prawo.pl
Etatowiec nie ma co liczyć na odszkodowanie czy rentę, jeśli do nieszczęśliwego zdarzenia doszło...
Jarosław Zasada
12.05.2014
BHP
Przyspieszająca dynamika wzrostu PKB w Polsce zaczyna przekładać się na sytuację osób poszukujących...
Marta Schodzińska
11.05.2014
Do końca tego roku w Poznaniu ma powstać tysiąc nowych miejsc pracy - informują władze miasta. Mają...
11.05.2014
W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej spółki, wyegzekwowanie należnego pracownikom...
10.05.2014
FZZ, NSZZ Solidarność oraz OPZZ przekazały pracodawcom oraz ministrowi pracy wspólne stanowisko w...
Marta Schodzińska
10.05.2014
Obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i jego dokumentowania,...
Edward Kołodziejczyk
10.05.2014
BHP
Fundacja Humanites - Sztuka Wychowania apeluje do pracodawców o przyłączanie się do akcji Dwie...
Weronika Adamczyk
10.05.2014
Równowartość dokonanych na dany rok odpisów i zwiększeń pracodawca przekazuje na rachunek bankowy...
Magdalena Stojek-Siwińska
09.05.2014
Trwa kampania informacyjno-promocyjna MPiPS, której celem jest aktywizacja zawodowa osób w wieku...
Weronika Adamczyk
09.05.2014
HR
Zapewnienie ochronników słuchu kobiecie w ciąży nie zwalnia pracodawcy z konieczności przeniesienia...
Maciej Ambroziewicz
09.05.2014
BHP
Osoba pracująca na etacie, posiadająca akcje i udziały w spółkach zamierza zakupić grunt...
Piotr Kostrzewa
09.05.2014
Wiek przejścia na emeryturę podnosi się w całej Unii Europejskiej; powinien on być równy dla kobiet...
08.05.2014
W kwietniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 100 tys. osób - wynika z szacunków...
Marta Schodzińska
08.05.2014
HR
Pracodawca nie może uzasadnić opóźnień w wypłacie wynagrodzenia tym, że pracownik nienależycie...
Marta Schodzińska
08.05.2014
8 maja w Senacie odbędzie się konferencja poświęcona wspieraniu zatrudniania osób...
Marta Schodzińska
08.05.2014
Posłowie byli zgodni co do projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do...
Marta Schodzińska
08.05.2014
12 maja upływa termin składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz...
Marta Schodzińska
08.05.2014
Rozporządzenieokreślające zasady refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych będzie...
Weronika Adamczyk
08.05.2014
Przez rażące naruszenie przepisów bhp rozumieć należy takie naruszenie tych przepisów, które...
Jarosław Zasada
08.05.2014
BHP
W co czwartej polskiej rodzinie (25 proc.) są osoby bezrobotne i poszukujące pracy; prawie trzy...
08.05.2014
HR
Po dwóch dnia rozpoznawania skarg związków zawodowych i posłów PiS Trybunał Konstytucyjny...
Krzysztof Sobczak
07.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn, jeśli chodzi o emerytury częściowe, jest niekonstytucyjne -...
Krzysztof Sobczak
07.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Sześcioro sędziów złożyło zdania odrębne do różnych punktów wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który...
07.05.2014
Gdy firmę przejmuje nowy właściciel, pracownicy obawiają się zaprowadzenia nowych porządków....
07.05.2014
Obecnie pracuje 7,9 proc. mężczyzn i 3,2 proc. kobiet w wieku powyżej 65 lat - podano podczas...
07.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Trybunał Konstytucyjny w środę kontynuuje rozprawę dotyczącą ustawy podnoszącej wiek emerytalny...
Krzysztof Sobczak
07.05.2014
Osoby, które posiadają rozwiniętą inteligencję emocjonalną mają większą szansę na znalezienie...
07.05.2014
Czy żona przebywająca na urlopie macierzyńskim może zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swojego...
Maria Sobieska
07.05.2014
W środę Trybunał Konstytucyjny ponownie zajmie się zaskarżonymi przepisami o podwyższeniu wieku...
06.05.2014
Ubezpieczenia społeczne
Z zaprezentowanych przez GUS danych wynika,że przeciętne zatrudnienie w 2013 r. wyniosło 8197,7...
Weronika Adamczyk
06.05.2014