Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o lasach, która reguluje zatrudnianie...
29.07.2014
Pracownicy większości służb mundurowych w 2013 r. byli zdrowsi niż w poprzednim roku informuje...
PAP
29.07.2014
BHP
Wszystko wskazuje na to, że PFRON nadal będzie działał. Sejm rozpoczął prace legislacyjne nad...
Agnieszka Rosa
29.07.2014
Sejmowa komisja ds. kontroli państwowej przyjęła informacje Państwowej Inspekcji Pracy: o wynikach...
Inny
29.07.2014
BHP
Gry symulacyjne mogą być bardzo atrakcyjne z punktu widzenia uczestnika. Możliwość ich...
29.07.2014
Trzech na czterech pracowników (74 proc.) dobrze czuje się w swoim miejscu pracy, co piąty (21...
PAP
29.07.2014
BHP
Wbrew wcześniejszym deklaracjom będą zwolnienia grupowe w zakładach sodowych w Inowrocławiu i...
29.07.2014
Branża IT rozwija się bardzo dynamicznie, a co za tym idzie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów...
Marta Schodzińska
29.07.2014
Pracownicy większości służb mundurowych w 2013 r. byli zdrowsi niż w poprzednim roku ujawnia...
29.07.2014
Ogólne przepisy bhp nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia odpowiedniej temperatury w...
Edward Kołodziejczyk
29.07.2014
BHP
Trzech na czterech pracowników (74 proc.) dobrze czuje się w swoim miejscu pracy, co piąty (21...
28.07.2014
971 tys. 83 osoby zdecydowało do 25 lipca br., by część ich składek emerytalnych nadal trafiała do...
28.07.2014
Na rynku pracy jest wiele do zrobienia w kwestii wyrównywania pozycji kobiet. Obserwowane obecnie...
Marta Schodzińska
28.07.2014
O połowę spadła liczba zatrudnionych, którzy wspólnie dochodzą roszczeń od pracodawcy. To skutek...
28.07.2014
Nawet 200 tysięcy Ukraińców rocznie podejmuje prace sezonowe w Polsce. To w dużej mierze dzięki nim...
Marta Schodzińska
28.07.2014
26 lipca weszły w życie zmiany w prawie, które mają poprawić sytuację pracowników upadłych firm....
28.07.2014
Samo posiadanie gruntów rolnych o powierzchni niepozwalającej na objęcie rolniczym obowiązkowym...
Anna Dudrewicz
28.07.2014
W jakim terminie powiatowy urząd pracy składa deklaracje rozliczeniowe do ZUS za osoby bezrobotne?
Magdalena Kostrzewa
28.07.2014
Polska od lat udowadnia, że jest jednym z najlepszych miejsc na świecie, gdzie tzw. nowoczesne...
28.07.2014
Kierowcy są szczególną grupą pracowników. Specyfika ich pracy powoduje, że w dużym stopniu są...
Marta Schodzińska
27.07.2014
Ponad 155,5 mln zł to łączna wartość inwestycji, na jakie wydano zezwolenia w pierwszym półroczu...
27.07.2014
HR
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna w I półroczu tego roku wydała 16 zezwoleń na...
26.07.2014
HR
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek ustawę, zgodnie z którą pracownicy kontyngentów...
25.07.2014
213 pracowników spółki Odra, mającej status zakładu pracy chronionej, dawnej spółdzielni, może...
25.07.2014
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyjęta w piątek przez Sejm zakłada,żewyłącznym kryterium...
25.07.2014
Do 24 lipca tego roku liczba osób, które złożyły w ZUS oświadczenia o przekazywaniu części składki...
25.07.2014
Projektami zmian w prawie, które zakładają zachowanie osobowości prawnej przez Państwowy Fundusz...
25.07.2014
Do uzyskania renty socjalnej nie będzie wymagane przebywanie na terytorium RP, a jedynie posiadanie...
25.07.2014
Ubezpieczenia społeczne
20 firm, które otrzymało w tym roku pozwolenia na działalność w Słupskiej Specjalnej Strefie...
25.07.2014
HR
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 lipca stwierdził, iż Malta naruszyła prawo do...
Katarzyna Warecka
25.07.2014
BHP