Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w styczniu 2013 r.
\

W styczniu 2013 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia, zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do analogicznego okresu 2012 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2013 r. wyniosła 2295,7 tys. osób (w tym 1155,9 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 158,9 tys. osób (tj. o 7,4%). W ujęciu rocznym wzrosła o 174,2 tys. (w analogicznym okresie 2012 roku zanotowano wzrost o 138,8 tys., tj. o 7,0%).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia 2013 r. stanowili 14,2% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2012 r. – 13,4%, w styczniu 2012 r. – 13,2%).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 317,9 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 73,8 tys. więcej niż w grudniu 2012 r. i o 30,1 tys. więcej niż w styczniu 2012 r.).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 26 lutego 2013 r.

Data publikacji: 26 lutego 2013 r.