Lewiatan: pracodawcy chcą wspierać staże i praktyki wysokiej jakości
\

Konfederacja Lewiatan podpisała list intencyjny o współpracy na rzecz promocji Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Istotnym wyzwaniem rynku pracy jest niedostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. W efekcie mamy do czynienia z sytuacją, w której tysiące młodych ludzi po zakończeniu edukacji mają problem ze znalezieniem pracy, a przedsiębiorcy nie mogą znaleźć właściwych pracowników.

Istotą Programu Polskich Ram Jakości i Praktyk jest wsparcie studentów w rzetelnej edukacji praktycznej, płynnym przechodzeniu na rynek pracy, a w dłuższej perspektywie - ograniczenie bezrobocia wśród młodego pokolenia, wzrost znaczenia polityki wyławiania talentów oraz efektywniejsza współpraca świata biznesu z sektorem edukacji - mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan.Kluczem do osiągnięcia tych celów jest zachęcanie jak największej liczby pracodawców do organizowania praktyk i staży o wysokiej jakości. Dzięki temu pracodawcy zyskają jedno z najskuteczniejszych narzędzi wspomagających procesy rekrutacyjne. Znajdą sposób na przyciągnięcie do organizacji najlepszych kandydatów jako część polityki wyławiania talentów, ograniczą zjawiska niedopasowania kompetencyjnego kandydatów do pracy.Program Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk opiera się na Znaku Jakości. Jest on przyznawany na podstawie obiektywnego procesu weryfikacji oferowanych przez firmy programów staży i praktyk tym organizacjom, które spełniają normy określone w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk. Znak Jakości to sygnał dla uczniów, studentów i absolwentów, że uczestnictwo w danym stażu czy praktyce niesie za sobą wymierne korzyści i jest równoznaczne z faktycznym zdobywaniem doświadczenia zawodowego w organizacji, która spełnia szereg wymogów jakościowych. Dla firm Znak Jakości stanowi wiarygodne potwierdzenie posiadania i utrzymywania najwyższych standardów w zakresie oferowanych młodym ludziom programów praktyk i staży.Do Programu zaproszeni są wszyscy pracodawcy zainteresowani weryfikacją standardów oferowanych przez nich programów staży i praktyk oraz otrzymaniem Znaku Jakości. Więcej informacji na stronach:

www.stazeipraktyki.pl www.pszk.pl

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.