EU-OSHA na Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy weźmie udział w dwudziestym Światowym Kongresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, organizowanym we Frankfurcie w dniach 24–27 sierpnia 2014 r., a także będzie wystawcą na powiązanych targach Arbeitsschutz Aktuell w dniach 25–28 sierpnia.

Korzystając z materiałów opracowanych w ramach kampanii na lata 2014–2015 „Stres w pracy? Nie, dziękuję!”, Agencja zorganizuje sympozjum poświęcone zagrożeniom psychospołecznym. Podczas targów, w których weźmie udział ponad 4000 specjalistów z dziedziny bhp, EU-OSHA oficjalnie uruchomi również platformę internetową oraz zaprezentuje własne narzędzia Interaktywnej Oceny Ryzyka Online (OiRA).

Platforma OSHwiki pozwoli dzielić się wiedzą, informacjami i najlepszą praktyką z dziedziny bhp w celu wspierania władz, przemysłu i organizacji pracowniczych. Ma ona stanowić rzetelne źródło informacji, które łatwo będzie aktualizować, redagować i tłumaczyć. Osoby, które odwiedzą stoisko EU-OSHA, będą mogły także wypróbować różne narzędzia OiRA. Te udostępnione bezpłatnie narzędzia on-line umożliwiają szybką i łatwą ocenę ryzyka, zwłaszcza w mniejszych organizacjach. Pomagają one organizacjom nie tylko określać zagrożenia, ale także podejmować działania zapobiegawcze oraz monitorować i sporządzać raporty dotyczące ryzyka. Obecnie dostępnych jest 38 narzędzi, m.in. dla branży fryzjerskiej i transportu drogowego, a tworzonych jest kolejnych 30.

Ponadto Agencja będzie członkiem jury „Międzynarodowego Festiwalu Medialnego na rzecz Prewencji”. Podczas festiwalu zostanie dokonany przegląd filmów i produkcji multimedialnych z całego świata, a uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje projekty licznej grupie wpływowych międzynarodowych specjalistów w dziedzinie bhp. W tym roku do konkursu zgłoszono rekordową liczbę 290 prac z 33 krajów.

Organizatorami tegorocznego kongresu są Niemiecka Kasa Ubezpieczeń Wypadkowych (DGUV) we współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Zabezpieczenia Społecznego. Podczas imprezy wystąpią znakomici prelegenci oraz odbędą się rozmaite sympozja poświęcone najważniejszym kwestiom BHP na świecie.

Źródło: www.osha.europa.eu, stan z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2014 r.