Prawo.pl
Urząd Dozoru Technicznego zawarł w dniu 29 kwietnia 2014 r. ramowe porozumienie o współpracy z...
Jarosław Zasada
02.05.2014
BHP
Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach 24 kwietnia br. odbyła się konferencja: Kształcenie dla...
Jarosław Zasada
02.05.2014
BHP
28 proc. młodych zgodziłoby się pracować w złej atmosferze, gdyby był to warunek zatrudnienia.
Marta Schodzińska
02.05.2014
Służba medycyny pracy przejęła obowiązki profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz...
Edward Kołodziejczyk
02.05.2014
BHP
Czy pracownik traci prawo do odebrania dnia wolnego za dzień 3 maja 2014 r., jeżeli w tym czasie...
Małgorzata Skibińska
02.05.2014
W czasie ostatniego kryzysu gospodarczego i podczas przedłużającego się okresu wychodzenia z niego,...
Monika Dawid-Sawicka
02.05.2014
Od dziś obowiązują zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców. Nowa ustawa o cudzoziemcach podpisana przez...
Marta Schodzińska
01.05.2014
HR
HR Index dostarczy menedżerom i zespołom HR wiedzę o najlepszych rozwiązaniach zarządzania...
Irmina Gocan
01.05.2014
Patrząc na zarządzanie zasobami ludzkimi zperspektywy już ponad 20-letniej, odnoszę wrażenie, że...
Jarosław Marciniak
01.05.2014
3 maja 2014 r. jest pierwszą okazją do skorzystania z wyrokuTK z 2 października 2012 r. (sygn. akt...
Agnieszka Rosa
30.04.2014
Debata Jak wspierać osoby niepełnosprawne?, z udziałem opiekunów dzieci niepełnosprawnych i...
30.04.2014
Ubezpieczenia społeczne
Dnia 1 maja br. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia ws. badań psychologicznych...
Jarosław Zasada
30.04.2014
BHP
Na stronie internetowej Komisji Europejskiej opublikowana została nowa wersja formularza A1 -...
Marta Schodzińska
30.04.2014
Mimo wielu atutów telepraca nie podbiła firm, gdyż menedżerowie nie są przygotowani do zdalnego...
Marta Schodzińska
30.04.2014
Od 8 października 2012 r. obowiązkiem pracodawcy jest obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin z...
Joanna Kaleta
30.04.2014
Do 30 kwietnia 2014 r. płatnicy składek mają obowiązek zweryfikować poprawność danych przekazanych...
Joanna Grzelińska
29.04.2014
Konfederacja Lewiatanw stanowisku dotyczącym rządowego projektu ozusowania umów zleceń apeluje...
Marta Schodzińska
29.04.2014
Wykorzystanie aktualnych badań lekarskich kandydatów do pracy i zniesienie samokontroli danych...
Marta Schodzińska
29.04.2014
Kwestia powtórnych badań lekarskich po zatrudnieniu stażysty budzi wiele kontrowersji. Według...
Maciej Ambroziewicz
29.04.2014
BHP
Inspektor pracy może wystąpić do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę...
Marta Schodzińska
29.04.2014
Corocznie, 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz...
Edward Kołodziejczyk
29.04.2014
BHP
Wypalenie zawodowe, powszechnie uznane za wynik chronicznego stresu i przepracowania, występujące...
29.04.2014
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiły dwie skargi w związku z jednorazowym zamrożeniem...
28.04.2014
Głównym tematem poniedziałkowego posiedzenia Rady Ochrony Pracy będą programy poprawy...
Inny
28.04.2014
BHP
Państwowa Inspekcja Pracy zbadała 1888 wypadków przy pracy, do których doszło w 2013 r....
27.04.2014
Zdaniem SN pracodawca może odmówić wypłaty dodatkowej rekompensaty w ramach grupowegozwolnienia,...
Marta Schodzińska
27.04.2014
Z usług szarej strefy korzysta aż 11% Europejczyków. To oficjalne wyniki badań Eurobarometru....
Weronika Adamczyk
27.04.2014
W ubiegłym roku. do oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS zgłoszono 23.374 wypadki, tj....
Jarosław Zasada
27.04.2014
BHP
Sieć restauracji McDonald's, wktórej pracuje wPolsce16,5 tys. osób, zamierza co roku zwiększać...
Marta Schodzińska
26.04.2014
Według europejskich statystyktylko 9 proc. kobiet pracuje jako programistki. Nie motywuje ich nawet...
Marta Schodzińska
26.04.2014