Badanie: "Pokolenia w miejscu pracy. Polskie praktyki"
\

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” i firma edukacyjno-doradcza CSRInfo w ramach projektu „Pokolenia w miejscu pracy. Polskie praktyki” przeprowadziły badania dotyczące warunków pracy młodych pracowników. Badaniu towarzyszył przegląd praktyk stosowanych wobec młodych oraz starszych pracowników.

Wyniki zostaną zaprezentowane podczas specjalnego spotkania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, 14 listopada. Jego uczestnicy dowiedzą się jakie praktyki firmy wdrażają w miejscu pracy by być atrakcyjnym dla młodych pracowników, jakie rozwiązania kierowane są do starszych pracowników, na co firmy powinny zwracać uwagę.

Badanie młodych pracowników miało formę ankiety, którą można było wypełnić poprzez stronę Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” a także za pośrednictwem biur karier studenckich i zakładowych organizacji związkowych. W badaniu wzięło udział 359 osób w wieku od 18 do 35 lat. Większość uczestników stanowiły kobiety. Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące rodzaju umowy o pracę, wymiar czasu pracy czy stosowane w ich miejscu pracy elastyczne rozwiązania umożliwiające godzenia życia zawodowego i pracy czy nauki i pracy.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 12 listopada 2012 r.

Data publikacji: 12 listopada 2012 r.