O reprezentatywności działaczy związkowych na posiedzeniu Zespołu ds. Dialogu Społecznego
\

W dniu 15 listopada 2012 r. w CPS Dialog odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Dialogu Społecznego TK, którego tematem były problemy szykanowania działaczy związkowych w resorcie finansów oraz reprezentatywność organizacji partnerów społecznych.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych (FZZ) podkreślali, że w MF mają miejsce przypadki stawiania związkowcom nieuzasadnionych zarzutów ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych tylko dlatego, że chcieli uzyskać informacje czy ujawnili nieprawidłowości w urzędzie kontroli skarbowej. Przedstawiciel resortu, reprezentujący służbę celną wyjaśniał, że toczy się wiele postępowań przeciwko funkcjonariuszom, i nie dotyczy to tylko związkowców. Przyczyną ich zwolnień są np. zbyt częste zwolnienia, szczególnie gdy pojawiają się jakieś trudne zadania. Ostatecznie ustalono, że odbędzie się spotkanie przedstawicieli MF i związkowców w celu wyjaśnienia problemu.

Kolejną poruszoną kwestią była reprezentatywność. Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” przedstawili propozycję wszystkich związków, by sprawy związane ze sporami zbiorowymi, o szerszym znaczeniu przynależały jedynie do organizacji reprezentatywnych na szczeblu centralnym, natomiast te pomniejsze, np. dotyczące umów o pracę, do kompetencji mniejszych organizacji. Wskazała też na konieczność przyjęcia dwóch progów reprezentatywności: jednego dla organizacji zasiadających w TK, drugi dla pozostałych. Podniosła też kwestię strajku, do którego powinny mieć prawo także małe organizacje. Zaproponowała ustalenie zasady, że tylko najsilniejsza organizacja w zakładzie miałaby prowadzić strajk. Jej wybór mógłby zapadać w drodze referendum. Reprezentanci FZZ ocenili propozycję dotyczącą jednego związku jako niemożliwą do zaakceptowania. Opowiedzieli się natomiast za rozwiązaniem polegającym na dopuszczeniu do strajku, jako jednego podmiotu, wspólnej reprezentacji organizacji związkowych zrzeszonych w jednej centrali. Odnosząc się natomiast do kwestii reprezentatywności organizacji pracodawców, przedstawiciel FZZ, powiedział, że być może powinna być ona liczona tylko w odniesieniu do tych firm, w których istnieją organizacje związkowe. Zdaniem Pracodawców RP, reprezentatywność pracodawców to kwestia umowy, która dobrze funkcjonuje i nie ma potrzeby jej zmiany. Przyczyny takiej zmiany musieliby ewentualnie wskazać sami pracodawcy. Sekretarz stanu w MPiPS Jacek Męcina podkreślił, że skoro wszyscy zgadzają się co do kwestii reprezentatywności związkowej, to należałoby ustalić harmonogram prac w tym zakresie. Następnym etapem będzie wspólne wypracowanie założeń zmian przepisów.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.fzz.org.pl, stan z dnia 19 listopada 2012 r.

Data publikacji: 19 listopada 2012 r.