Na umowie cywilnoprawnej nie założysz związku zawodowego
\

Ustawa o związkach zawodowych obowiązuje już przeszło 20 lat. Polski rynek pracy wygląda dziś zupełnie inaczej niż na początku procesu transformacji. Rodzime prawo także i w tym przypadku nie nadąża za dynamicznymi zmianami w życiu gospodarczym.

Kto może założyć związek zawodowy? Wystarczy, by 10 osób zadeklarowało chęć założenia związku zawodowego. W dużych zakładach pracy znalezienie takiej grupy nie stanowi problemu. Inaczej sytuacja wygląda w mniejszych podmiotach, które dominują na rynku. Pracownicy zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach – jest ich ponad 3 mln – nie mogą założyć związku zawodowego, ani przystąpić do już istniejącego. Dlaczego? – Powód jest prozaiczny: to podmioty zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników, często włącznie z właścicielem. Zatem ustawa automatycznie pozbawiła te osoby szansy na stworzenie organizacji pracowniczej w swojej firmie. W polskim prawie występuje wielka luka prawna, która odpowiada za małe uzwiązkowienie polskiego rynku pracy – tłumaczy Łukasz Pokrywka z Sedlak &amp Sedlak.

Źródło: inf. pras. www.rynekpracy.pl, stan z dnia 16 listopada 2012 r.

Data publikacji: 16 listopada 2012 r.