Poznaj swoich pracowników
\

Pracownik ma konkretne oczekiwania wobec zarówno swojego szefa jak i miejsca pracy. To w dużej części one mają wpływ na jego motywację do wykonywania obowiązków i angażowania się w dobro firmy.

Aby wiedzieć w jaki sposób inspirować do działania i nagradzać swoich pracowników należy ich przede wszystkim poznać – ich zmienne w czasie motywacje, cele zawodowe, nastroje czy kluczowe z punktu widzenia stanowiska cechy charakteru. Jak w takim razie poznać swoich podwładnych? Najprostszym sposobem na poznanie pracownika jest przede wszystkim – rozmowa. Czasem wystarczy porozmawiać z pracownikiem i zapytać go o to czego oczekuje od pracodawcy i jakie ma plany na przyszłość, czy marzenia. W dużej firmie zadanie to należy przypisać kierownikowi zespołu, który powinien na bieżąco śledzić zmienne w czasie motywacje i cele zawodowe pracowników oraz obserwować nastroje w zespole.

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/11/15/poznaj-swoich-pracownikow-2

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 15 listopada 2012 r.

Data publikacji: 15 listopada 2012 r.